Sposoby przechowywania żywności - streszczenie

Racjonalne przechowywanie artykułów polega na stworzeniu im takich warunków, aby zachowały one jak najdłużej cechy świeżości i zdatności do komsumpcji względnie przerobu.Najlepiej do tego celu nadają się specjalnie wyposażone pomieszczenia lub wydzielone budynki , czyli magazyny. Magazyny przeznaczone do przechowywania artykółów spożywczych powinny być czyste, suche, o dobranej temperaturze dla danego produktu. Ściany i stropy magazynu bieli się wapnem, przy czym odnawianie powinno odbywać się przynajmiej raz w roku. Podłogi nie powinny mieć szpar gdyż gromadzi się w nich pył.

Pasteryzacja
Sposób zapobiegania szybkiemu psuciu produktów żywnościowych. Proces pasteryzacji polega na ogrzewaniu produktu do temperatury, w której giną grobnoustroje, lecz nie powoduje jeszcze zmian samego produktu. Przeprowadza się ją w temp. od. 60 C do 100C.

Mrożenie
Mrożenie produktów pozwala na zachowanie najwięcej składników odżywczych: witamin, składników mineralnych. Jest to jedna z metod utrwalania żywności , gdzie doprowadza się produkt do temperatury powyżej -12C mogą to być produkty gotowe lub półprodukty. Zamrażanie jest najnowocześniejszą metodą przechowywania mięsa na dłuższy czas.
Kiszenie, kwaszenie
Jest to utrwalanie surowców roślinnych przeznaczonych do spożycia {np.kapusty} oraz na paszę {np.kiszonki} poprzez wytwarzający się kwas mlekowy, przez co zabezpieczją kwaszonki przed gniciem. Kwaszonki muszą być zawsze pokryte sokiem lub zalewą a żeby nie dostawało się do nich powietrze.
Suszenie
Suszeniem nazywa się zespół operacji technologicznych, mających na celu zredukowanie zawartości wody w produkcie przez jej wyparowanie. Ogólnie mniej lub bardziej już klasyczne systemy suszenia żywności można podzielić na naturalne lub sztuczne. Suszenie naturalne wykorzystuje ciepło promieniowania słonecznego i ciepło zawarte w powietrzu w związku z tym wyróżnia się :
-suszenie słoneczno-powietrzne
-suszenie wietrzno-powietrzne
Suszenie sztuczne wykorzystuje najbardziej typowe metody suszenia za pomocą ciepła uzyskiwanego z urządzeń grzejnych. Ze względu dostarczenia ciepła dzielimy je na:
-suszenie konukcyjne
--suszenie konwekcyjne
-owiew adiabatyczny
-owiew izoterniczny
Wędzenie
Utrwalanie produktów mięsnych głownie ryb przez poddanie ich tzw. wędzarni, działania dymu. Wędzenie jest fizykochemiczną metodą konserwacji.
Solenie
Solenie jest jedną z najstarszych metod utrwalania artykółów żywnościowych. Przesycenie tkanek roztworem soli uniemożliwia rozwój drobnoustrojów.
Apertyzacja
Metoda konserwowania żywności w hermetycznych naczyniach przez długotrwałe ogrzewanie w wodzie wrzącej. Czyni to żywność absolutnie bezpieczną.

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Biznes Plan

Biznes Plan
Hurtownia warzyw i owoców ?Słonecznik?

1.Streszczenie

Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na hurtowej sprzedaży warzyw i owoców. Inwestorem przedsięwzięcia będzie firma, k...