Higiena układu ruchu

Wad postawy można uniknąć, zachowując sprawność fizyczną oraz stosując się do kilku prostych zaleceń. Aby tego uniknąc należy:
- starać się chodzić i siedzieć prosto, zachowując naturalne krzywizny kręgosłupa;
- nie podnosić ciężkich przedmiotów; a jeśli już trzeba, zalecane nie zginać przy tej czynności kręgosłupa, lecz podnosić w przysiadzie;
- nie przenosić ciężkich przedmiotów na większe odległości;
- stosować obuwie dajęce stopie oraz samym palcom pewną swobodę ruchu (ok. 1 cm swobody);
- unikajć długiego trwania w nie wygodnej pozycji.
Należy też pamiętać, że:
- przed każdym intensywniejszym ćwiczeniem należy bezwzględnie przeprowadzić rozgrzewkę. Przygotuje one mięśnie i stawy do wysiłku;
- każdą dyscyplinę sportową należy doskonalić pod okiem wykwalifikanego trenera oraz lekarza. Ludzie ci mają fachową wiedzę i potrafią ustalić właściwy cykl treningów ogólnorozwojowych.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Higiena układu ruchu

Wad postawy można uniknąć, zachowując sprawność fizyczną oraz stosując się do kilku prostych zaleceń. Aby tego uniknąc należy:
- starać się chodzić i siedzieć prosto, zachowując naturalne krzywizny kręgosłupa;
- nie podno...

Biologia

Higiena układu kostnego (ogólne)

Higiena układu kostnego , ogólnie ruchu , jest bardzo ważna i nie należy jej zaniedbywać a w tym bardziej o niej zapominać.
Głównie zainteresujemy się odpowiednim odżywianiem, które jest tutaj kluczowe do prawidłowego funkcjonowania ...

Biologia

Układ ruchu

Ruch i jego podłoże

Ruch jest podstawowym przejawem wrażliwości, czyli zdolności organizmów do reagowania na bodźce środowiskowe. Jeśli za podstawę klasyfikacji przyjąć złożoność ruchu, to możemy wyróżnić ruch: cytoplazm...

Biologia

Higiena układu krążenia


Występowanie niektórych chorób serca i naczyń krwionośnych takich jak choroba wieńcowa, zawał serca lub udar mózgu, wiąże się z występowaniem tak zwanych czynników ryzyka. Na część z nich nie mamy wpływu – są to na przykła...

Biologia

Sprawoność fizyczna i higiena układu narządów ruchu

We współczesnych krajach rozwiniętych aktywność ruchowa obywateli zmniejsza się coraz bardziej. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, gdyż gatunek ludzki od początku swojego istnienia cechował się dużą sprawnością fizyczną. Ruch jest ...

Biologia

Higiena układu nerwowego

Higiena psychiczna, działania zmierzające do ochrony zdrowia psychicznego; także nauka zajmująca się badaniem czynników, które powodują zakłócenia zdrowia psychicznego i popularyzująca zalecenia przeciwdziałające powstawaniu nerwic i in...