Dzieje Jacka Soplicy w punktach

1. Zdemaskowanie się przed Gerwazym z prośbą o wysłuchanie przedśmiertnej spowiedzi.
2. Fałszywa łaskawość Stolnika.
3. Miłość Jacka do Ewy.
4. Podanie czarnej polewki - brak zgody na ślub.
5. Pomysł wyjazdu do kraju lekarstwem na niespełnioną miłość.
6. Próba oświadczyn przerwana opowieścią Stolnika o amantach córki
7. Pochopny ożenek Jacka z inną kobietą
a. narodziny syna Tadeusza;
b. pijaństwo Soplicy;
c. rozpacz niekochanej żony - jej śmierć;
d. brak zainteresowania gospodarstwem;
8. Obserwowanie bitwy Stolnika z Moskalami.
9. Zabójstwo w afekcie.
10. Spokojne czekanie na zemstę Gerwazego.
11. Niesłuszne posądzenie Jacka o zdradę kraju.
12. Ucieczka za granicę.
13. Opiekowanie się córką Ewy - Zosią.
14. Wstąpienie do zakonu i przyjęcie imienia Robak.
15. Poświęcenie się pracy emisariusza.
16. Marzenia o wzbudzeniu powstania na Litwie.
17. Śmiertelna rana otrzymana przez ostatniego z Horeszków - hrabiego.
18. Przebaczenie Gerwazego i wiadomość o przebaczeniu Stolnika.
19. Śmierć Jacka Soplicy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dzieje Jacka Soplicy w punktach

1. Fałszywa przyjaźń Stolnika do Jacka Soplicy
2. Miłość młodego Soplicy do Ewy - córki Horeszki
3. Obojętność Stolnika, wobec uczuć Jacka
4. Podanie mu czarnej polewki
5. Ożenek Soplicy z przypadkowo spotkaną szlachcia...

Język polski

- Dzieje Jacka Soplicy ( w formie opowiadania ) - możliwie jak najkrócej - Zwyczaje i tradycje w Panu Tadeuszu - krótko w punktach - Wymień bohaterów i krótko scharakteryzuj - też dosyć krótko Z Góry Dziękuję <3

- Dzieje Jacka Soplicy ( w formie opowiadania ) - możliwie jak najkrócej - Zwyczaje i tradycje w Panu Tadeuszu - krótko w punktach - Wymień bohaterów i krótko scharakteryzuj - też dosyć krótko Z Góry Dziękuję <3...

Język polski

Motyw patriotyzmu w literaturze.

Mamy dziś XXI wiek, Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Wielu z nas docenia to, że zamieszkuje niepodległą Polskę. Jednak miliony Polaków nie doczekało tak wspaniałych chwil. Żyli oni w czasach zaborów (głównie w epokach romantyzmu i...

Język polski

Motyw patriotyzmu w literaturze 2 epok - romantyzmu i pozytywizmu.

Mamy dziś XXI wiek, Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Wielu z nas docenia to, że zamieszkuje niepodległą Polskę. Jednak miliony Polaków nie doczekało tak wspaniałych chwil. Żyli oni w czasach zaborów (głównie w epokach romantyzmu i...