Dzieje Jacka Soplicy w punktach

1. Fałszywa przyjaźń Stolnika do Jacka Soplicy
2. Miłość młodego Soplicy do Ewy - córki Horeszki
3. Obojętność Stolnika, wobec uczuć Jacka
4. Podanie mu czarnej polewki
5. Ożenek Soplicy z przypadkowo spotkaną szlachcianką:
a) narodziny Tadeusza
b) nałóg pijaństwa
c) śmierć żony
6. Zaręczyny Ewy
7. Hulaszcze życie w zamku
8. Oblężenie zamku przez Moskali
9. Zabicie Stolnika przez Soplicę
10. Posądzenie o zdradę
11. Wyjazd Soplicy z kraju
12. Wstąpienie do kościoła
13. Zmienienie nazwiska na Robak
14. Ciężkie prace Soplicy w więzieniu
15. Udzielenie przebaczenia przez Gerwazego
16. Śmierć Jacka Soplicy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dzieje Jacka Soplicy w punktach

1. Zdemaskowanie się przed Gerwazym z prośbą o wysłuchanie przedśmiertnej spowiedzi.
2. Fałszywa łaskawość Stolnika.
3. Miłość Jacka do Ewy.
4. Podanie czarnej polewki - brak zgody na ślub.
5. Pomysł wyjazdu do kraju le...

Język polski

- Dzieje Jacka Soplicy ( w formie opowiadania ) - możliwie jak najkrócej - Zwyczaje i tradycje w Panu Tadeuszu - krótko w punktach - Wymień bohaterów i krótko scharakteryzuj - też dosyć krótko Z Góry Dziękuję <3

- Dzieje Jacka Soplicy ( w formie opowiadania ) - możliwie jak najkrócej - Zwyczaje i tradycje w Panu Tadeuszu - krótko w punktach - Wymień bohaterów i krótko scharakteryzuj - też dosyć krótko Z Góry Dziękuję <3...

Język polski

Motyw patriotyzmu w literaturze.

Mamy dziś XXI wiek, Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Wielu z nas docenia to, że zamieszkuje niepodległą Polskę. Jednak miliony Polaków nie doczekało tak wspaniałych chwil. Żyli oni w czasach zaborów (głównie w epokach romantyzmu i...

Język polski

Motyw patriotyzmu w literaturze 2 epok - romantyzmu i pozytywizmu.

Mamy dziś XXI wiek, Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Wielu z nas docenia to, że zamieszkuje niepodległą Polskę. Jednak miliony Polaków nie doczekało tak wspaniałych chwil. Żyli oni w czasach zaborów (głównie w epokach romantyzmu i...