Plan wydarzeń przypowieści o Synu Marnotrawnym

1. Podział majątku.
2. Wyjazd jednego syna.
3. Roztrwonienie majątku.
4. Zatrudnienie tytułowego syna do pracy w oborze.
5. Zrozumienie swojego błędu.
6. Powrót do swego ojca.
7. Nieskończona radość starego mężczyzny.
8. Pretensje do ojca, drugiego syna.
9. Tłumaczenie starego człowiek wobec syna.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napisz plan wydarzeń przypowieści o "Synu Marnotrawnym" Daję naj. Poproszę o twoją całkowitą twórczość.

Napisz plan wydarzeń przypowieści o "Synu Marnotrawnym" Daję naj. Poproszę o twoją całkowitą twórczość....

Język polski

plan wydarzeń przypowieści o synu marnotrawnym

plan wydarzeń przypowieści o synu marnotrawnym...

Język polski

Może ktoś mi napisać plan wydarzeń i osoby występujące w Przypowieści o synu marnotrawnym?? Tylko żeby plan wydarzeń nie był z neta!

Może ktoś mi napisać plan wydarzeń i osoby występujące w Przypowieści o synu marnotrawnym?? Tylko żeby plan wydarzeń nie był z neta!...

Język polski

Napisz plan wydarzeń w przypowieści o synu marnotrawnym

Napisz plan wydarzeń w przypowieści o synu marnotrawnym...

Język polski

Różne oblicza miłości w literaturze starożytności, średniowiecza, renesansu

Giovanni Boccaccio

„ Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia.
Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe.”

Miło�...