Plan wydarzeń przypowieści o Synu Marnotrawnym

1. Podział majątku.
2. Wyjazd jednego syna.
3. Roztrwonienie majątku.
4. Zatrudnienie tytułowego syna do pracy w oborze.
5. Zrozumienie swojego błędu.
6. Powrót do swego ojca.
7. Nieskończona radość starego mężczyzny.
8. Pretensje do ojca, drugiego syna.
9. Tłumaczenie starego człowiek wobec syna.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Różne oblicza miłości w literaturze starożytności, średniowiecza, renesansu

Giovanni Boccaccio

„ Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia.
Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe.”

Miło�...

Język polski

Opis obrazu pt. "Powrót syna marnotrawnego"

Obraz pt. "Powrót syna marnotrawnego" namalowany został przez holenderskiego malarza Rembrandta ok.1668 r. w Amsterdamie. Powstanie obrazu wiąże się ze śmiercią Tytusa - syna malarza. Dzieło obecnie znajduje się w Państwowym Muzeum Ermita�...

Język polski

Antyk, Biblia - zagadnienia do ustnej matury

1. Wymień i omów cechy eposu homeryckiego na podstawie treści „Iliady”.

Epos jest to gatunek epiki. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowyc...

Język polski

"Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna". Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich.

„Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna”. Słowa Fiodora Dostojewskiego uczyń mottem rozważań o ponadczasowej wartości dzieł literackich.

„Prawdziwa sztuka zawsze jest współczesna” – to stwierdzenie jest niezwykle ese...