Rodzaje i gatunki literackie

EPIKA
- utwory pisane prozą
- opowiada narrator (konkretny bądź abstrakcyjny) o zdarzeniach
~ świat przedstawiony = fabuła -> akcja -> wątki -> zdarzenia, czasoprzestrzeń; bohaterowie

epika - jeden z rodzajów literackich, w jej skład wchodzą utwory pisane prozą, opowiada w nich narrator (konkretny lub abstrakcyjny) o fabule

gatunki literackie:
- powieść
- opowiadanie
- nowela
- legenda (podanie)
- powiastka filozoficzna
- reportaż

EPIKA WIERSZOWANA

gatunki literackie:
- bajka
- ballada
- epos (epopeja)

LIRYKA
- utwory pisane wierszem
- mówi podmiot liryczny (osoba mówiąca w wierszu) o uczuciach, wrażeniach, doznaniach, przeżyciach, poglądach filozoficznych
~ wersy
~ strofy
~ rymy
~ liczne środki stylistyczne (artystyczne)

liryka - jest rodzajem literackim, w którego skład wchodzą utwory pisane wierszem, mówi w nim podmiot liryczny, który opowiada o uczuciach, występują wersy, strofy, często rymy (istnieją również wiersze białe -bez rymów), liczne środki artystyczne

gatunki literackie:
- fraszka
- hymn
- pieśń
- oda
- sonet
- tren
- liryka pośrednia
- liryka bezpośrednia

DRAMAT
- utwory pisane wierszem lub prozą
- mówią bohaterowie o zdarzeniach, o sobie i o innych
~ utwory przeznaczone do wystawiania na scenie
~ tekst główny = dialogi i monologi
~ tekst poboczny = didaskalia (przeznaczone dla reżysera, scenografa, aktorów)

dramat - jest jednym z rodzajów literackich, w jego skład wchodzą utwory pisane wierszem lub prozą, mówią w nich bohaterowie o zdarzeniach, o sobie i o innych, utwory są przeznaczone do wystawiania na scenie

gatunki literackie:
- dramat romantyczny
- komedia
- tragedia
- dramat właściwy
- operetka

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Środki stylistyczne oraz rodzaje i gatunki literackie

Środki stylistyczne
Fonetyczne - Aliteracja (Rozpoczęcie sąsiednich wyrazów tymi samymi głoskami), Onomatopeja (wyraz dźwiękonaśladowczy, np. puk, puk), Eufonia (Przyjemne, harmonijne brzmienie głosek), Instrumentacja gło...

Język polski

Rodzaje i gatunki literackie w literaturze II połowy XVII wieku.

Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze II połowy XVII wieku: ich źródła, czemu zawdzięczają swą popularność?

W oświeceniu bardzo rozwinęły się gatunki literackie, które nadawały się do celów dydaktyczn...

Język polski

1.Podstawowe pojęcia literackie: rodzaje i Gatunki literackie, środki stylistyczne

1.Podstawowe pojęcia literackie: rodzaje i Gatunki literackie, środki stylistyczne...

Język polski

Wymień rodzaje i gatunki literackie. Tak żebym wiedział, które to rodzaj, a które to gatunki. Jakoś przejrzyście.

Wymień rodzaje i gatunki literackie. Tak żebym wiedział, które to rodzaj, a które to gatunki. Jakoś przejrzyście....

Język polski

Rodzaje i gatunki literackie Oświecenia.

Jakie rodzaje i gatunki literackie występowały w II połowie XVIII wieku? Jakie były ich źródła i czemu zawdzięczały swoją popularność?

Oświecenie w Polsce trwa od połowy XVII wieku do pierwszych dziesięcioleci wieku XIX. Nazw...

Język polski

Rodzaje i gatunki literackie

Rodzaje i gatunki literackie...