Działalność handlowa

1. Handel polega na nabywaniu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Cena sprzedaży towarów jest większa od ceny ich zakupu. Różnica między cenami stanowi marżę handlową,która pozwala na pokrycie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo handlowe i wygospodarowanie zysku.

Handel dzielimy na:
a) handel zagraniczny
- import
- eksport
- tranzyt
- reeksport
- procesy uszlechatniające
- obrót naprawczy

b) handel wewnętrzny
- handel hurtowy
- handel detaliczny

2. Fazy działalności handlowej:
I ZAKUPY (ZAOPATRZENIE)
II MAGAZYNOWANIE
III SPRZEDAŻ (ZBYT)

Podział handlu wewnętrznego na hurtowy i detaliczny wiążę się z miejscem, jakie zajmuje przedsiębiorstwo w kanale dystrybucji towarów.

Producent -> Hurtownik --> Detalista --> Konsument
Producent --> Konsument

3. Funkcje handlu:
a) zakup
b) sprzedaż
c) gospodarka z zapasami

Ad a) Zakup towarów - to zespół działań związanych z nawiązaniem współpracy z dostawcami towarów, negocjowaniem warunków dostaw i wpłaty oraz z realizacją dostaw zakupionych towarów. Prawidłowo przebiegający proces zakupu jest warunkiem właściwego przebiegu sprzedaży i dobrej gospodarki zapasami. Między zakupem i sprzedażą i zapasami występują bardzo silne więzi.

Zp Za = S Zk
Zp - zapas początkowy
Za - zakup aktualny
S - sprzedaż
Zk - zakup końcowy

Ad b) Sprzedaż - to najważniejsza funkcja przedsiębiorstwa handlowego, działania mają w zasadzie jeden cel - zwiększenie sprzedaży

Formy sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznej:
a) tradycyjna
- z rozwinięta obsługą nabywców
- ze zredukowaną obsługą nabywców

b) nowoczesna
- sprzedaż samoobsługowa
- sprzedaż z automatów
- sprzedaż preselekcyjna

Tradycyjna forma sprzedaży - polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy z kupującym. Obiekt handlowy podzielony jest na dwie części oddzielone z reguły stołem sprzedażowym, czyli ladą. Po jednej stronie lady znajduje się sprzedawca i towary po drugiej zaś klienci.

Sprzedaż samoobsługowa - polega na tym, że samodzielnie dokonuje wyboru towarów rozmieszczony w logiczny sposób w sklepie po dokonaniu wyboru wkłada towar do koszyka i reguluje należność w kasie.

Sprzedaż preselekcyjna - polega na wyeksponowaniu w sklepie towarów w sposób, który zapewnia nabywcom swobody i samodzielny wybór towarów. Kupujący porównują gatunki,odmiany,kolory i ceny towarów i dokonują wstępnego wyboru towaru po czym w rozmowie ze sprzedawcą konkretyzują swoje życzenia dotyczące towarów.

Sprzedaż z automatów - nie zależy od godzin otwarcia sklepów

Zapasy:
Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu sprzedaży jest posiadanie zapasów towarowych pozwalających na utrzymanie ciągłości sprzedaży przy zapewnieniu konsumentom możliwości dokonywania wyboru kupowanych wyborów.

Ad b) Sprzedaż - to najważniejsza funkcja przedsiębiorstwa handlowego, działania mają w zasadzie jeden cel - zwiększenie sprzedaży

Formy sprzedaży w punktach sprzedaży detalicznych:

4. Formy handlu detalicznego:
a) handel stacjonarny - obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu, zawsze dostępnym dla klienta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie.

b) handel ruchowy - dociera do konsumenta wszędzie tam, gdzie jest to najbardziej dogodne w danym momencie do klienta,'sklep przychodzi do klienta ',akwizycja, handel obwoźny i uliczny.

c) handel wysyłkowy - oferuje towary na odległość handel za pośrednictwem poczty, internet, zamówienie przez telefon lub faksu. Dostarczenie towaru za pomocą poczty lub firmy kurierskiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Podstawy przedsiębiorczości

Co to jest działalność handlowa ?

Co to jest działalność handlowa ?...

Podstawy przedsiębiorczości

oblicz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do zapłaty za miesiąc luty wiedząc że prowadzona jest działalność handlowa -opłacone w lutym składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 400zł -składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 % wynosił

oblicz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do zapłaty za miesiąc luty wiedząc że prowadzona jest działalność handlowa -opłacone w lutym składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 400zł -składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys...

Język angielski

Jakie skutki dla Europy miała handlowa działalność wikingów ?

Jakie skutki dla Europy miała handlowa działalność wikingów ?...

Język angielski

Jakie skutki dla Europy miała handlowa działalność wikingów?

Jakie skutki dla Europy miała handlowa działalność wikingów?...

Podstawy przedsiębiorczości

Wymień po 3 zakłady pracy prowadzące działalność gospodarczą: handlową, usługową, produkcyjną, budowlaną.

Wymień po 3 zakłady pracy prowadzące działalność gospodarczą: handlową, usługową, produkcyjną, budowlaną....