Pierścienice

Pierścienice

Pierścienice (Annelida), to typ zwierząt bezkręgowych, żyje ich ok. 7000 gatunków. Charakteryzują się wydłużonym kształtem ciała z wyraźnie zaznaczonymi płatami głowowymi i odbytowymi oraz tułowiem podzielonym na segmenty. Powłokę ciała pierścienic tworzy wór mięśniowy. Narządy zmysłów zlokalizowane są na głowie. U wielu gatunków występują czółko podobne przydatki głowowe lub szczecinki, a także jamki węchowe i oczy. Przykładami pierścienic są: dżdżownica (gromada skąposzczety) i pijawka lekarska (gromada pijawki).
Dżdżownice spełniają bardzo ważną rolę w procesach glebotwórczych. Dżdżownice żyją w glebie i żywią się obumarłymi szczątkami roślin. Trawiąc je poprawiają strukturę i skład chemiczny gleby. Karol Darwin jako pierwszy napisał pracę o ekonomicznym znaczeniu dżdżownic. W dziele tym stwierdził, że dżdżownice żyjące na powierzchni jednego hektara gleby przerabiają około 67 kg gleby. Na jeden hektar pastwiska może przypadać nawet około 7,5 miliona pierścienic, ich obecność jest więc zasadniczym warunkiem dobrego stanu gleby.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Porównaj wszystkie układy: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, krwionośny i wydalniczy u wszystkich zwierząt tkankowych (Jamochłony, robaki, pierścienice,

Układ nerwowy.

Jamochłony

Stułbiopławy (Hydrozoa)- układ nerwowy stułbiopławów składa się z leżących na błonie podstawnej epidermy komórek nerwowych, powiązanych ze sobą wypustkam...

Biologia

Pierścienice

PIERŚCIENICE

Pierścienice występują w morzach, wodach słodkich oraz w glebie i ściółce. Prowadzą wolno żyjący tryb życia. Niektóre są pasożytami. Odżywiają się organizmami zwierzęcymi i roślinnymi, martwą energią orga...

Biologia

Pierścienice

Pierścienice występują w morzach, wodach słodkich oraz w glebie i ściółce. Prowadzą wolno żyjący tryb życia. Niektóre są pasożytami. Odżywiają się organizmami zwierzęcymi i roślinnymi, martwą energią organiczną. Są drapieżnik...

Biologia

Pierścienice (Annelida).

Typ: Annelida – pierścienice, Gromada 1 : Hirudinea – pijawki, 1 rząd: pijawki szczękowe Gnathobdellida: pijawka lekarska, pijawka końska, 2 rząd: pijawki gardzielowe Pharyngobdellida: Herpobdella sp., 3 rząd: pijawki ryjkowe (wodne) Rhync...

Biologia

Pierścienice.

Podczas prac w ogródku na pewno każdy z nas widział dżdżownice. Najczęściej można je zobaczyć po ulewnych deszczach. Wówczas, chroniąc się przed utonięciem, opuszczają masowo swoje podziemne korytarze. Te niezmiernie ciekawe organizmy ...

Biologia

1 wymień środowiska w których żyją pierścienice 2 Na jakie 3 grupy dzieli się pierścienice podaj przykład 3 Jaki układ pojawił się u pierścienic jak jest zbudowany 4 Wymień funkcje śluzu u dżdżownicy.

1 wymień środowiska w których żyją pierścienice 2 Na jakie 3 grupy dzieli się pierścienice podaj przykład 3 Jaki układ pojawił się u pierścienic jak jest zbudowany 4 Wymień funkcje śluzu u dżdżownicy....