Dramat - cechy tragedii antycznej

CECHY TRAGEDII ANTYCZNEJ:
1. budowa:
a) prolog - wstępny monolog lub dialog zapowiadający temat, problem
b) parados- wejściowa pieśń chóru
c) epejsodion (epizod) - scena zawierająca dialogi i monologi
d) stasimon- pieśń chóru
e) kommos- lament, monolog głównego bohatera świadomego bliskiej klęski
f) eksodos- końcowa część tragedii lub wyjściowa pieśń chóru, ostateczne zakończenie utworu

2. Zasada trzech aktorów - jednocześnie na scenie przebywa tylko trzech bohaterów, nie licząc chóru. Trzeciego aktora wprowadził na scenę Sofokles (drugiego wprowadził Ajschylos)

3. Zasada trzech jedności:
a) jedność miejsca - akcja toczy się w jednym miejscu
b) jedność czasu - akcja trwa 12h lub 24h
c) jedność akcji - występuje jeden wątek

4. Bohaterowi tragedii antycznej pochodzą z królewskiego rodu.

5. Konflikt tragiczny- spowodowany jest przeznaczeniem, bohaterami rządzi fatum.

6. Brak scen miłosnych.

7. Uroczysta, podniosła tonacja.

8. Stychomytia- odmiana dialogu, która polega na tym, że rozmówcy wymieniają się szybko argumentami.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Geneza i cechy tragedii antycznej.

Geneza teatru antycznego wiąże się z kultem boga Dionizosa, boga wina i urodzaju, a także narodzin i śmierci. Dla uczczenia Boga, starożytni wyprawiali dwa razy w roku huczne uroczystości, które z początkowego orgiastycznego charakteru, pod...

Język polski

Dramat i teatr antyczny

Początki teatru greckiego datuje się na VI w. p. n. e. Słowo "teatr" pochodzi od greckich wyrazów teatos - dostrzegalny, teates - widz i teatron - miejsce dramatycznych przedstawień.
Prawdziwy początek teatru ma jednak swój początek w c...

Język polski

„Odprawa posłów greckich” jako dramat antyczny o tematyce narodowej.

„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jest pierwszym polskim dramatem. Utwór powstał prawdopodobnie na prośbę Jana Zamoyskiego, którego uroczystości ślubne miało uświetnić wystawienie dzieła. Akcja dramatu umieszczona jest w...

Język polski

Dramat i teatr antyczny.

Dramat antyczny - rodzaj lteracki, powstały w starożytnej Grecji, wywodzący się z pieśni pochwalnych, śpiewany w czasie misteriów dionizyjnych. Rozwinął się około V w. p.n.e.

Koncepcja tragizmu

hibris,ate (pycha, zaśl...

Język polski

Antyk cechy epoki ....

ANTYK
Mity jako element składowy kultury antycznej.
1. Antyczna kultura grecka i rzymska jako czynnik, który na długie wieki zdeterminował europejskie kanony piękna z uwagi na to, że jej dzieła uznano za doskonałe, klasyczne, mogące...