Zamiana jednostek

Jednostki długości
Podstawową jednostką długości jest metr

milimetr [mm] = 0,001 m,
centymetr [cm] = 0,01 m,
decymetr [dm] = 0,1 m,
kilometr [km] = 1000 m.

1 mm = 0,1 cm, czyli 1 cm = 10 mm
1 mm = 0,01 dm, czyli 1 dm = 100 mm
1 mm = 0,001 m, czyli 1 m = 1000 mm
1 mm = 0,000001 km, czyli 1 km = 1000000 mm

1 cm = 10 mm, czyli 1 mm = 0,1 cm
1 cm = 0,1 dm, czyli 1 dm = 10 cm
1 cm = 0,01 m, czyli 1 m = 100 cm
1 cm = 0,00001 km, czyli 1 km = 100000 cm

1 dm = 100 mm, czyli 1 mm = 0,01 dm
1 dm = 10 cm, czyli 1 cm = 0,1 dm
1 dm = 0,1 m, czyli 1 m = 10 dm
1 dm = 0,0001 km, czyli 1 km = 10000 dm

1 m = 1000 mm, czyli 1 mm = 0,001 m
1 m = 100 cm, czyli 1 cm = 0,01 m
1 m = 10 dm, czyli 1 dm = 0,1 m
1 m = 0,001 km, czyli 1 km = 1000 m

1 km = 1000000 mm, czyli 1 mm = 0,000001 km
1 km = 100000 cm, czyli 1 cm = 0,00001 km
1 km = 10000 dm, czyli 1 dm = 0,0001 km
1 km = 1000 m, czyli 1 m = 0,001 km

Jednostki masy
gram [g]
kilogram [kg] = 1000 g
dekagram [dag] =10 g
tona [t] =1000 kg

1 g = 0,1 dag, czyli 1 dag = 10 g
1 g = 0,001 kg, czyli 1 kg = 1000 g
1 g = 0,000001 t, czyli 1 t = 1000000 g

1 dag = 10 g, czyli 1 g = 0,1 dag
1 dag = 0,01 kg, czyli 1 kg = 100 dag
1 dag = 0,00001 t, czyli 1 t = 100000 dag

1 kg = 1000 g, czyli 1 g = 0,001 kg
1 kg = 100 dag, czyli 1 dag = 0,01 kg
1 kg = 0,001 t, czyli 1 t = 1000 kg

1 t = 1000000 g, czyli 1 g = 0,000001 t
1 t = 100000 dag, czyli 1 dag = 0,00001 t
1 t = 1000 kg, czyli 1 kg = 0,001 t

Jednostki pola
1 mm2 (milimetr kwadratowy - kwadrat o boku 1 milimetra),
1 cm2 (centymetr kwadratowy- kwadrat o boku 1 centymetra),
1 dm2 (decymetr kwadratowy - kwadrat o boku 1 decymetra),
1 m2 (metr kwadratowy - kwadrat o boku 1 metra),
1 km2 (kilometr kwadratowy - kwadrat o boku 1 kilometra),
1 a (ar - kwadrat o boku 10 metrów),
1 ha (hektar - kwadrat o boku 100 metrów).

1 km2 = 1000000 m2 - 1 m2 = 0,000001 km2
1 m2 = 10000 cm2 - 1 cm2 = 0,0001 m2
1 m2 = 100 dm2 - 1 dm2 = 0,01 m2
1 dm2 = 100 cm2 - 1cm2 = 0,01 dm2
1 cm2 = 100 mm2 - 1mm2 = 0,01 cm2
1 a = 100 m2 - 100 m2 = 0,01 a
1 ha = 100 a - 1 a = 0,01 ha

Jednostki objętości
1 m3 = 1000000 cm3 - 1 cm3 = 0,000001 m3
1 m3 = 1000 dm3 - 1 dm2 = 0,001 m3
1 dm3 = 1000 cm3 - 1 cm3 = 0,001 dm3
1 cm3 = 1000 mm3 - 1 mm3 = 0,001 cm3

Jednostki pojemności
1 hl = 100 l - 1 l = 0,01 hl
1 l = 1000 ml - 1 ml = 0,001 l

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Zamiana jednostek

Zamiana jednostek masy
5kg=5000g
30g=30:10=3dag
25mg=25:1000=0,025g
0,2dag=2g
*35kg=3500dag
*0,00024kg=2,4mg

Zamiana jednostek długości
30km=3000m
0,2m=0,2*10=2dm
0,0038km=0,0038*1000=3,8m
0,532dm=...

Matematyka

1. Zamiana jednostek czasu a)Ile to minut? 1/2 godziny, 4,5 godziny, 1200 sekund, ¼ godziny b)Ile to godzin? 3 doby, 1/6 doby, 150 minut, kwadrans c)Ile to sekund? 2,5 minuty, godzina, 1,5 godziny, 1/3 minuty 2. Zamiana jednostek długości a)Ile

1. Zamiana jednostek czasu a)Ile to minut? 1/2 godziny, 4,5 godziny, 1200 sekund, ¼ godziny b)Ile to godzin? 3 doby, 1/6 doby, 150 minut, kwadrans c)Ile to sekund? 2,5 minuty, godzina, 1,5 godziny, 1/3 minuty 2. Zamiana jednostek długośc...

Matematyka

Prosze o pomoc natychmiast! zamiana jednostek długości i jednostek pola! przykłady: 680cm(na metry) 2000mm(na metry) 0,03km(na metry) 1,2cm(na milimetry) 0,05m(na milimetry + 5 własnych przykładów

Prosze o pomoc natychmiast! zamiana jednostek długości i jednostek pola! przykłady: 680cm(na metry) 2000mm(na metry) 0,03km(na metry) 1,2cm(na milimetry) 0,05m(na milimetry + 5 własnych przykładów...

Fizyka

Zamiana jednostek

Zamiana jednostek:

1km= 1000m, a 1m= 0,001km
1cm= 10dm, a 1dm= 0,1m
1m= 100cm, a 1cm=0, 01
1m= 1000mm, a 1mm= 0, 001

1s= 1/60 min,a 1min= 60s
1s=1/3600, a 1h= 3600s
1min= 1/60h, a 1h= 60min

1kg= 1000g, ...

Matematyka

Zamiana jednostek pola. 710km(kwadratowych(2) na metry (2) 800km(2) na metry (2) 900dm (2) na metry (2) 1430000dm(2) na metry (2) 30000cm (2) na metry (2) 5100000cm(2) na metry (2) 6000000m (2) na km(2) 134000000cm(2) na km (2).[te dwójki w nawiasie to me

Zamiana jednostek pola. 710km(kwadratowych(2) na metry (2) 800km(2) na metry (2) 900dm (2) na metry (2) 1430000dm(2) na metry (2) 30000cm (2) na metry (2) 5100000cm(2) na metry (2) 6000000m (2) na km(2) 134000000cm(2) na km (2).[te dwójki w nawiasi...

Matematyka

Zamiana jednostek: 138m=_km 5m=_km 18dag=_kg 7cm 2mm=_cm 18m 7cm=_m 25kg 32dag=_kg 3,7dag+8g=_kg 47,3cm+26mm=_m 1,5m+32cm=_mm Bardzo proszę o pomoc dam naj :)) Jest mi to bardzo potrzebne

Zamiana jednostek: 138m=_km 5m=_km 18dag=_kg 7cm 2mm=_cm 18m 7cm=_m 25kg 32dag=_kg 3,7dag+8g=_kg 47,3cm+26mm=_m 1,5m+32cm=_mm Bardzo proszę o pomoc dam naj :)) Jest mi to bardzo potrzebne...