1. Zamiana jednostek czasu a)Ile to minut? 1/2 godziny, 4,5 godziny, 1200 sekund, ¼ godziny b)Ile to godzin? 3 doby, 1/6 doby, 150 minut, kwadrans c)Ile to sekund? 2,5 minuty, godzina, 1,5 godziny, 1/3 minuty 2. Zamiana jednostek długości a)Ile

1. Zamiana jednostek czasu a)Ile to minut? 1/2 godziny, 4,5 godziny, 1200 sekund, ¼ godziny b)Ile to godzin? 3 doby, 1/6 doby, 150 minut, kwadrans c)Ile to sekund? 2,5 minuty, godzina, 1,5 godziny, 1/3 minuty 2. Zamiana jednostek długości a)Ile to mm? 4 cm, 0,3cm, 60 cm, b)Ile to cm? 20 mm, 6 mm, 5 dm, 4,2 dm, 7m, 1,3m c)Ile to dm? 30 cm, 4 cm, 3m d)Ile to m? 307 cm, 5 cm, 20 dm, 3 km, 0,02 km e)Ile to km? 9000 m, 4200 m, 8m 3. Zamiana jednostek masy a) Ile to g? 15 dag, 2 kg, 7,5 kg, 0,5 dag b) Ile to dag? 75 g, 4 kg, 257 g d)Ile to kg? 5 t, 350 dag, 68 g e)Ile to t? 7300 kg, 501 kg, 0,6 kg 4) Skala na mapach Mapę narysowano w skali 1: 50 000 a) 1 cm , 2,5 cm na mapie ile to m w rzeczywistości? 4 cm, 1,5 cm na mapie ile to km w terenie? b) 500 m, 1km w rzeczywistości ile to cm na mapie? 5) Zaokrąglenia liczb a) zaokrąglij podane liczby do dziesiątek, setek, tysięcy 4562, 358, 822, 74 b) zaokrąglij podane liczby do jedności (całości), części dziesiątych, części setnych 3,425 53,826 15,163 6,027 6) Zadania związane z kalendarzem i czasem a) Oblicz, ile minut upływa między: 11:23 a 12:25, 17: 05 a 16: 01 b) Jest 13 października wtorek. -jaki dzień tygodnia będzie 28 października? -podaj datę po upływie 20 dni, -jaka była data przed czterema tygodniami?
Odpowiedź

1.  A . 30 min 270 min 12min 15min B 72 godz 4 godz 2,30 0,15 C 150 s 3600s 4400s 20s                Sorry dalej mi się nie chce

1. Zamiana jednostek czasua)Ile to minut? 1/2 godziny - 30 minut,  4,5 godziny - 270 minut, 1200 sekund, - 20 minut ¼ godziny - 15 minut b)Ile to godzin? 3 doby,  - 72 godziny 1/6 doby, - 4 godziny 150 minut,  - 2,3 godziny kwadrans   - 1/4 godziny c)Ile to sekund? 2,5 minuty, 150 sekund godzina, - 3600 sekund 1,5 godziny, - 5400 sekund 1/3 minuty - 20 sekund 2. Zamiana jednostek długości a)Ile to mm? 4 cm, -  40 mm 0,3 cm, - 3 mm 60 cm, - 600 mm b)Ile to cm? 20 mm,  - 1 cm 6 mm,  - 0,6 cm 5 dm, - 50 cm 4,2 dm, - 42 cm 7 m, - 700 cm 1,3 m - 130 cm c)Ile to dm? 30 cm, - 3 dm 4 cm, - o,4 dm 3 m - 30 dm d)Ile to m? 307 cm,  - 3,07 m 5 cm,  - 0,05 m 20 dm,  - 2 m 3 km,  - 3000 m 0,02 km - 20 m e)Ile to km?  9000 m, - 9 km 4200 m, - 4,2 km 8m - 0,008 km 3. Zamiana jednostek masy a) Ile to g?  15 dag, - 150 g  2 kg, 2000 g  7,5 kg, 7500 g 0,5 dag - 5 g b) Ile to dag?  75 g,  - 7,5 dag  4 kg,  - 400 dag  257 g - 25,7 dag d)Ile to kg?  5 t, - 5000 kg  350 dag, - 3,5 kg  68 g  - 0,068 e)Ile to t? 7300 kg, - 7,3 t  501 kg,   -0,501 t  0,6 kg    - 0,006 t 4) Skala na mapach Mapę narysowano w skali 1: 50 000 1: 500 metrów (odejmuje się dwa zera) 1: 0,5 kilometra ( odejmujemy następne trzy zera) a) 1 cm , - 500 m  2,5 cm na mapie ile to m w rzeczywistości? - 1,25 kilometra 4 cm, 1,5 cm na mapie ile to km w terenie?  - 2 kilometry b) 500 m, - 1 cm na mapie  1 km w rzeczywistości ile to cm na mapie? - 2 cm 5) Zaokrąglenia liczb a) zaokrąglij podane liczby do dziesiątek, setek, tysięcy 4562, - 4560, 4600, 5000  358, - 360, 400, 0,400 tys.  822, - 820, 800, 0,800 tys  74 - 70, 0,70 setek, 0,070 tys. b) zaokrąglij podane liczby do jedności (całości), części dziesiątych, części setnych 3,425 - 3,    3,4,      3,43  53,826 - 50,      53,8,      53,83 15,163 - 15,     15,2   15,17 6,027 - 6,       6,0       6,03

Dodaj swoją odpowiedź