Ocena Napoleona Bonaparte

Napoleon Bonaparte urodzony 1769 r. na Korsyce zmarł w 1821 w Longwood. Przez te 52 lata podbił prawie całą Europe, został cesarzem Francji i dzięki genialnym reformą stworzył z niej potęgę na światową skale. Jednak jego kariera nie skończyła się tak samo dobrze, jak zaczęła. Do dziś jego postać wywołuj kontrowersje, przez jednych uważanych za wielkiego bohatera, przez drugich za tyrana z chorymi ambicjami. Osobiście uważam, że jest to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci w historii. Cień jego osiągnięć przykrywa wszystkie małe potknięcia i w końcu nie udaną kampanie w Rosji.

W czasie wojen rewolucyjnych Francji ujawnił się jego niezwykły talent wojskowy, dzięki któremu w wieku zaledwie 26 lat został mianowany generałem. W 1798r. Napoleon stanął na czele armii, która wyruszyła do Egiptu. Rok później, po powrocie do kraju dokonała wojskowego zamachu stanu i objął władzę. W kraju dokonał wielu istotnych reform, między innymi, zreformował armię, wprowadził sprawny system podatków, stworzył bank Francji, unormował stosunki z kościołem, wprowadził darmową i obowiązkową szkołę, wprowadził kodeks cywilny. W niedługim czasie, bez większych problemów Napoleon podbił prawie całą Europe. W krajach będących po panowaniem Francji wprowadził całkiem nowy system rządów, który przynosił korzyści i jednocześnie zmniejszał ryzyko buntu w okupowanych państwach. Na tronie zasiadał ktoś z otoczenia Bonapartego, w państwie można było używać ojczystego języka, nie narzucano im francuskiej kultury, lud miał całkowitą wolność a w zamian kraj musiał wspomagać Francję własnym wojskiem, utrzymywać ich armię i składać regularne dotację. Taki system sprawował się bardzo dobrze. Napoleon był genialnym strategiem i dowódcą, pokonywał armię kilkukrotnie większe od swoich, wykonywał misję wręcz niemożliwe. Był ambitny i zdeterminowany. Bonaparte miał swoją wizję i marzenia, skutecznie je realizował, chciał bardzo wiele, nieważne za jaką cenę, wielu twierdzi, że chciał aż za wiele. Jego ambicje doprowadziły go do Rosji gdzie poniósł porażkę i po tym wydarzeniu jego kariera zaczęła się walić. Francja miała poważne kłopoty a cesarz został na wyspę Elbę. Wrócił jeszcze do kraju, by ponownie zawładnąć całą Francją jednak nie miał już tylu sprzymierzeńców. Ostatecznie poniósł klęskę i swój żywot zakończył na Wyspie Świętej Heleny.

Osobiście uważam Napoleona Bonaparte za znakomitego polityka, wodza i dowódcę. Potrafił on z nie najsilniejszej Francji zrobić imperium. Wiele z jego pomysłów przetrwało do czasów nowoczesnych. Był to człowiek "mały wzrostem, wielki duchem" a pamięć o nim z pewnością długo nie zgaśnie.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Ocena polityki Napoleona Bonaparte wobec Polaków.

Napoleon Bonaparte w okresie swoich podbojów zagarnął i podporządkował sobie znaczną część Europy. W latach 1803- 1815 jego wojska zajęły Niemcy, Austrię, Włochy, Holandię, Prusy, Hiszpanię i część Rosji. Zadziwiające w jego polit...

Historia

Ocena współpracy Polaków z Napoleonem Bonaparte.

Moim zdaniem współpraca Polaków z Napoleonem Bonaparte miała dwie strony: dobrą i złą. Myślę, że na początku taki układ przynosił rezultaty. Polska już nie była sama, ale miała kogoś do pomocy w razie ewentualnych wojen. Po wiosenne...

Historia

Znaczenie okresu Napoleońskiego dla Europy i Polaków

W Europie XVIII w. Kończył się pod znakiem wojen. Przeciwko zmianą społecznym i politycznym w rewolucyjnej Francji, gdzie w 1789 roku obalono absolutaryzm królewski, wystąpiły Austria , Prusy oraz wiele mniejszych państw. Zawiązały one ko...

Politologia

Władza autorytarna jako środek reformy i naprawy państwa

Na przestrzeni dziejów swojego istnienia państwa przechodzą przez wielorakie kryzysy, które są powodowane przez różne czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Załamania gospodarcze, kryzysy władzy, rozkład systemu jej sprawowania, wojny domow...

Język polski

„Jesteś Sokratesem, Cezarem, Kolumbem, Szekspirem Ułożyłeś sonet, rozbiłeś atom Zbudowałeś krematoria Wzniosłeś katedrę Notre Damme” – słowa T. Różewicza wykorzystaj jako motto do rozważań nad wielkością i małością człowieka.

„Lub robić coś. Kochaj kogoś. Nie bądź gałganem. Żyj porządnie.” – przywołana jako wstęp cześć z przedwojennych wykładów uniwersyteckich T. Kotarbińskiego może doskonale łączyć się z tematem mojej rozprawki. Człowiek, o il...