Astronomia

Astronomia

Merkury

-Merkury jest planetą najbliższą Słońca, oddaloną od niego o około 58 milionów kilometrów.
W dzień temperatura wynosi średnio 400 stopni Celcjusza, dochodząc nawet do 600 stopni Celcjusza, nocą zaś spada do minus 180 stopni Celcjus...

Astronomia

Konsekwencje ruchu obrotowego i obiegowego, Księżyc-podstawowe informacje, inne

Konsekwencje ruchu obrotowego Ziemi:
a) Zmiana kierunku ciał poruszających się na Ziemi (m.in. przesuwanie się mas powietrza)
b) Odchylanie się ciał spadających od kierunku pionu na wschód
c) Spłaszczenie Ziemi przy biegunach

Astronomia

Neptun

Neptun
Neptun jest ósmą planetą pod względem oddalenia od Słońca i najbardziej od niego odległą (jeśli nie bierzemy pod uwagę Plutona); nosi imię rzymskiego boga wód. Urana po raz pierwszy zaobserwował Johann Gottfried Galle (1812-1...