Gleboznawstwo

Gleboznawstwo

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej.

Analiza właściwości fizycznych gleby rdzawej i płowej.

Rozróżnia się tak zwane podstawowe i wtórne właściwości fizyczne gleb. Za podstawowe uważa się te, które wynikają z jakości materiału glebowego i jego składu do zajmo...

Gleboznawstwo

Gleby Przemyśla i jego okolic

Dominującą dziedziną gospodarki powiatu przemyskiego jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 52,6% ogólnej powierzchni powiatu. W większości gmin występują dobre gleby. Najlepsze warunki agrotechniczne obejmujące zarówno gleby, jak i równ...

Gleboznawstwo

Erozja Glebowa

Erozja - naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej - zarówno skał jak i gleb, poprzez różne czynniki zewnętrzne, oraz towarzyszące temu zjawisku przenoszenie produktów erozji.

Erozja gleby- proces rozd...

Gleboznawstwo

Analiza rozmieszczenia gleb Europy.

Analiza rozmieszczenie gleb Europy

Na obszarze Europy czynnikami kształtującymi rozmieszczenie gleb są: położenie kontynentu na półkuli północnej, zróżnicowany klimat i szata roślinna , złożona budowa geologiczna i rzeźba te...

Gleboznawstwo

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacyjna klasyfikacja gleb i kompleksy przydatności rolniczej

Bonitacyjną klasyfikację gleb przeprowadza się według aktualnej lub potencjalnej (spodziewanej) ich produkcyjności przy odpowiednim użytkowaniu i zagospodarowaniu.
...

Gleboznawstwo

Rodzaje orek

Sposoby wykonywania orek:

-jednostronna, dokładanie kolejnych skib do tego samego brzegu pola, wykonywana jest pługiem obracalnym lub wahadłowym, powierzchnia zaoranego pola jest równa
-w rozgon (rozorywka), dokładanie skib do brz...

Gleboznawstwo

Minerały i skały w życiu codziennym

1. Wapń - kreda - piszemy nią po tablicy
2. Grafit - rysik - w ołówku piszemy nim
3. Bar - zimno ognie (kolor zielony)
4. Węgiel - palimy nim w kominku
5. Sól kamienna - stała się przyprawą w naszych kuchniach
6. Konrund...