Matematyka

Matematyka

Szereg geometryczny.

Definicja. Jeżeli jest ciągiem geometrycznym, to ciąg określony wzorem:
nazywamy szeregiem geometrycznym lub ciągiem sum częściowych ciągu .
Definicja: Jeżeli szereg jest zbieżny do skończonej granicy, to tą granicę nazywamy su...

Matematyka

Wzory skróconego mnożenia

P R A C A W Z A Ł Ą C Z N I K U !!!!

Praca przedstawiona jest w wordzie w formacie tabelki !!!

Są tam wypisane wzory skróconego mnożenia :

- kwadrat sumy

- kwadrat różnicy

- różnica kwadrat...

Matematyka

Konstrukcja pięciokąta foremnego

Konstrukcja pięciokąta foremnego....

Matematyka

Pola i obwodu figur płaskich

PROSTOKĄT
P= ab ( pośrodku jest mnożenie)
Ob= 2a+2b

TRAPEZ
P= 1/2(a+b)h
Ob= wszystkie boki dodać

KWADRAT
P= aa
Ob= 4a

RÓWNOLEGŁOBOK
P= ah
Ob= 2a+2b

ROMB
P= ah ( z przeką...

Matematyka

Równania

W ZAŁĄCZNIKU DO PRACY MASZ TO SAMO CO TU!!!


Równaniem nazywamy równość dwóch wyrażeń, z których przynajmniej jedno jest wyrażeniem algebraicznym.
Literę występującą w równaniu nazywamy niewiadomą
Jeżeli jakaś...

Matematyka

Tales z Miletu

TALES Z MILETU (ok. 620 - ok. 540), gr. filozof i matematyk; prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof eur.; jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody; uznając wodę za początek wszystkiego, zapoczątkował filoz. poszukiwanie pierwszej zasady...

Matematyka

Bryły obrotowe, algebra, wzory skróconego mnożenia

1. Bryłami obrotowymi nazywamy bryły, które powstają w wyniku obrotu figur płaskich wikół osi obrotu.
2. Wysokością walca nazywamy dwie podstawy i prostopadły ddo nich.
3. Twożąca stożka jest to odcinek łączący wierzchołek...

Matematyka

Histogram

Histogram jest wykresem w ukladzie wspolrzednych. Na osi poziomej odlozone sa wielkosci zmiennej, ktora badamy i zaznaczone granice klas, na jakie pogrupowane sa zmienne. Nad kazda klasa narysowany jest slupek o takiej wysokosci odczytywanej na osi ...

Matematyka

Wyrażenia algebraiczne

Wyrażenia Algebraiczne

Wyrażenia algebraiczne powstają przez połączenie symboli literowych oraz liczb znakami działań i nawiasów, np.

4x+2y-3 3a+2b-c 8m-9 2(a+b) (x+y)

Każde wyrażenie możemy zapisać w różny s...

Matematyka

Pitagoras z Samos

PITAGORAS Z SAMOS
(570-496 p.n.e.)
PITAGORAS Z SAMOS (572- 496 p.n.e.)- grecki matematyk i filozof, przyczynił się znacznie do rozwoju matematyki i astronomii. Był twórcą kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizmem. Nie pozostawił ...

Matematyka

Jednostki powierzchniowe

Legenda: [] - kwadratowe

~1km-
•100ha
•10000a
•1000000m
•100000000dm
•10000000000cm
•1000000000000mm

~1ha-
•0,01km
•100a
•10000m
•1000000dm
•100000000cm
•10000...

Matematyka

Rachunek prawdopodobieństwa - zestawienie wzorów

Własności prawdopodobieństwa

0? P (A) ? 1
dla każdego zdarzenia A ? ?
P (?) = 1
? - zdarzenie pewne
P (?) = 0
? - zdarzenie niemożliwe (pusty zbiór ?)
P (A) ? P (B) gdy A ? B ? ?
P (A ? B) = P (A) P (B...

Matematyka

Egzaminy kompetencji z matematyki

Matematyka
Zestaw egzaminacyjny I
Życzę powodzenia!
--------------------------------------------------------------------------------

1. Oblicz 132% różnicy liczb: 115,4 i -84,6.
a) 15 b) 1297 c) 264 d) -3

2...

Matematyka

Kosztorys

Praca w załączniku...

Matematyka

Algorytm zamiany ułamka okresowego na ułamek zwykły.

Każdy ułamek okresowy można zamienić na ułamek zwykły.

Oto przykład:

0,(1) -przyjmijmy,że to nasza niewiadoma czyli x
0,(1)=x -rozpisujemy ułamek
0,111...=x -w okresie jest jedna cyfra więc mnożymy razy dziesię...

Matematyka

Różne tematy z Matematyki

Patrz załączniki:

- Trójkąt równoboczny i inne
- Wektory
- Granice funkcji
- Wzory Wiete...

Matematyka

Pomiar czasu na przestrzeni dziejów

Historia początków pomiaru czasu jest bardzo odległa i wiąże się ściśle z rozwojem badań astronomicznych. Rachuba czasu odegrała również ważną rolę w kartografii, a także miała i ma znaczenie w życiu codziennym. Powiązanie jej z a...

Matematyka

Matura ustna z matematyki

Egzamin maturalny ustny z matematyki - jesli ktos potrzebuje pomocy w przygotowaniu się do ustnej matury służe pomocą . Oto kontakt :

Matematyka

Sprawdzian diagnostyczny

Przykładowy sprawdzian diagnostyczny po szkole gimnazjalnej....

Matematyka

Zbiory

Zbiór pusty Ć jest to zbiór do którego nie należy żaden element
Zbiór skończony gdy istnieje taka liczba naturalna n, że zbiór ma n elementów.
Zbiór nieskończony jest to zbiór, który nie jest skończyny (???? :-)

Dzia...

Matematyka

Pitagoras

Urodził się około roku 570 p. n. e. na wyspie Samos (wschodnie kolonie greckie). Po opuszczeniu rodzinnych stron podróżował, aż wreszcie osiadł w mieście Kroton (Italia), gdzie założył swoją słynną szkołę. Do tego czasu zetknął si...

Matematyka

Diofantos - pierwszy matematyk...

Diofantos - z Aleksandrii, III wiek n.e. Był pierwszy matematyk, któy zajął się algebrą.
Niewiele wiemy o jego życiu. Pewne szczegóły możemy poznać rozwiązując zadanie z Epifatium Diofanta zamieszczonego w antologii z XIV wieku mnic...

Matematyka

Wykorzystanie równań do zadań z treścią.

Janek dodał 3 liczby.Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej z nich, a trzecia była o 8 mniejsza od pierwszej.Otrzymał 28.Jakie to były liczby?

I liczba-x
II liczba-2 razy x
III liczba - x razy 4 - 8
x+x ...

Matematyka

Zbiór wzorów i definicji

1 ARYTMETYKA I ALGEBRA

*Zbiory liczbowe
N-zbiór liczb naturalnych np.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,...

C-zbiór liczb całkowitych np...-3,-2,-1,0,1,2,3...

W-zbiór liczb wymiernych.Są to liczby,które można przedstawić w p...

Matematyka

Pola, obwody brył geometrycznych

Praca w zalaczniku
...