Matematyka

Matematyka

Obliczyc: 33 1/3% z 90

Obliczyc: 33 1/3% z 90...

Matematyka

Ile sie miesci piosenek w 48 mb na komorce?? w prztyblizeniu

Ile sie miesci piosenek w 48 mb na komorce?? w prztyblizeniu...

Matematyka

Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 48 ,objętość 20 . Jakie długości mają krawędzie tego prostopadłościanu jeśli wiadomo że wyrażają się one liczbami naturalnymi. Do tego mam taki rysunek w załączniku. Proszę o wszystkie obliczenia.

Pole powierzchni prostopadłościanu wynosi 48 ,objętość 20 . Jakie długości mają krawędzie tego prostopadłościanu jeśli wiadomo że wyrażają się one liczbami naturalnymi. Do tego mam taki rysunek w załączniku. Proszę o wszystkie...

Matematyka

Sprężynę o długości 0,55 m Tomek potrafi rozciągnąć na długość 1,2 m. O ile wydłużą się sprężyna podczas rozciągania?

Sprężynę o długości 0,55 m Tomek potrafi rozciągnąć na długość 1,2 m. O ile wydłużą się sprężyna podczas rozciągania?...

Matematyka

Ktore z naczyn w kształcie walca o wymiarach przedstawionych ponizej ma najwiekszą objętość? zapisz obliczenia. A r=6 h=6 B r=5 h=9 C r=4 h=12 D r=3 h=18 wszystkie wymiary w cm??

Ktore z naczyn w kształcie walca o wymiarach przedstawionych ponizej ma najwiekszą objętość? zapisz obliczenia. A r=6 h=6 B r=5 h=9 C r=4 h=12 D r=3 h=18 wszystkie wymiary w cm??...

Matematyka

Przekątne równoległoboku o długościach 12cm i 18 cm przecinają się pod kątem 72stopni.Oblicz pole twgo równoległoboku.

Przekątne równoległoboku o długościach 12cm i 18 cm przecinają się pod kątem 72stopni.Oblicz pole twgo równoległoboku....

Matematyka

1. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej y= -3x + 7 i przechodzącej przez punkt (0,-11).

1. Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej y= -3x + 7 i przechodzącej przez punkt (0,-11)....

Matematyka

w trójkącie prostokątnym abc przyprostokątne mają długości AB=8 cm i AC=4cm. Punkt D dzieli bok AB w stosunku AD:DB=1:3. Punkt E należy do boku BC i odcinek DE jest prostopadły do boku BC. Oblicz CE:EB

w trójkącie prostokątnym abc przyprostokątne mają długości AB=8 cm i AC=4cm. Punkt D dzieli bok AB w stosunku AD:DB=1:3. Punkt E należy do boku BC i odcinek DE jest prostopadły do boku BC. Oblicz CE:EB...

Matematyka

1. oblicz pole kwadratu,w ktorym przekatna jest o 1 dluzsza od boku. 2.na okregu o r=3 opisano trojkat rownoramienny o kacie przy wierzcholku rownym 120stopniu. oblicz dlugosci bokow trojkacie.

1. oblicz pole kwadratu,w ktorym przekatna jest o 1 dluzsza od boku. 2.na okregu o r=3 opisano trojkat rownoramienny o kacie przy wierzcholku rownym 120stopniu. oblicz dlugosci bokow trojkacie....

Matematyka

W ciągu arytmetycznym : a₆=7 i a₅+a₇=15 Oblicz a¹,r i sumę 10 wyrazów początkowych.

W ciągu arytmetycznym : a₆=7 i a₅+a₇=15 Oblicz a¹,r i sumę 10 wyrazów początkowych....

Matematyka

Oblicz a₁ i q ciągu geometrycznego wiedząc, że suma a₁+a₃+a₅=21 i różnica a₁-a₃=3. Oblicz sumę 5 początkowych wyrazów.

Oblicz a₁ i q ciągu geometrycznego wiedząc, że suma a₁+a₃+a₅=21 i różnica a₁-a₃=3. Oblicz sumę 5 początkowych wyrazów....

Matematyka

W okręgu dwa promienie OK i OL tworzą kąt 50stopni.Jaką miarę ma kąt alfa który tworzą dwie styczne do okręgu w punktach K i L ?

W okręgu dwa promienie OK i OL tworzą kąt 50stopni.Jaką miarę ma kąt alfa który tworzą dwie styczne do okręgu w punktach K i L ?...

Matematyka

W pewnym banku można założyć lokatę terminową przy rocznej stopie procentowej p=12%.Jaką sumę złożyć na lokacie, aby po 2 latach otrzymać kwotę 6272 zł, jeśli bank oferuje: a) roczną kapitalizację odsetek b)kwartalna kapitalizację odsetek

W pewnym banku można założyć lokatę terminową przy rocznej stopie procentowej p=12%.Jaką sumę złożyć na lokacie, aby po 2 latach otrzymać kwotę 6272 zł, jeśli bank oferuje: a) roczną kapitalizację odsetek b)kwartalna kapitalizacj...

Matematyka

Na uroczystości szkolnej z grupy 12 chłopców i 10 dziewcząt należy wybrać 4-ro osobową delegację. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w skład delegacji wejdzie 2 chłopców i 2 dziewczyny?

Na uroczystości szkolnej z grupy 12 chłopców i 10 dziewcząt należy wybrać 4-ro osobową delegację. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w skład delegacji wejdzie 2 chłopców i 2 dziewczyny?...

Matematyka

Rzucamy 2 razy kostkę do gry w kształcie czworościanu foremnego, którego ściany są ponumerowane cyframi od 1 do 4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za każdym rzutem wypadnie parzysta liczba oczek?

Rzucamy 2 razy kostkę do gry w kształcie czworościanu foremnego, którego ściany są ponumerowane cyframi od 1 do 4. Jakie jest prawdopodobieństwo, że za każdym rzutem wypadnie parzysta liczba oczek?...

Matematyka

Liczba log 24 jest równa

Liczba log 24 jest równa...

Matematyka

Przekształć lewą strone równania i znajdz rozwiązanie: a)2x-5+2x+7-3x=8 b)2y-2+3y-5y+2-y=4 prosze pomożcie szybko..;] ...z góry dziękuje..;*

Przekształć lewą strone równania i znajdz rozwiązanie: a)2x-5+2x+7-3x=8 b)2y-2+3y-5y+2-y=4 prosze pomożcie szybko..;] ...z góry dziękuje..;*...

Matematyka

Krótkie, łatwe równania do rozwiązania: a) 3/x-2 = 4/2x+1 b) 2/3 = 3x+2/2x-2 c) 6x-1/x+1 = 2,3/1,2 d) -x/3x-1 = 2x/1-6x proszę wszystkie obliczenia i z góry dziękuję

Krótkie, łatwe równania do rozwiązania: a) 3/x-2 = 4/2x+1 b) 2/3 = 3x+2/2x-2 c) 6x-1/x+1 = 2,3/1,2 d) -x/3x-1 = 2x/1-6x proszę wszystkie obliczenia i z góry dziękuję...

Matematyka

Ile osi symetrii ma każda z poniższych figur ? Figury w załączniku.

Ile osi symetrii ma każda z poniższych figur ? Figury w załączniku....

Matematyka

a) boki prostokąta mają długość 0,6 dm i 4cm.narysuj ten prostokąt i oblicz jedo obwód b) obwód kwadratu ma długośc 6cm.narysuj ten kwadrat w skali 3:1

a) boki prostokąta mają długość 0,6 dm i 4cm.narysuj ten prostokąt i oblicz jedo obwód b) obwód kwadratu ma długośc 6cm.narysuj ten kwadrat w skali 3:1...

Matematyka

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 64cm2.Wysokośc ściany bocznej tego ostrosłupa jest równa 5cm.oblicz pole powierzchni całkowitej i objętośc tego ostrosłupa. Proszę o szybką i prawidłową odpowiedź.Z góry dziękuję.

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 64cm2.Wysokośc ściany bocznej tego ostrosłupa jest równa 5cm.oblicz pole powierzchni całkowitej i objętośc tego ostrosłupa. Proszę o szybką i prawidłową odpowiedź.Z g...

Matematyka

Długość okregu wpisanego w sześciokąt foremny jest równa 4π.oblicz pole tego sześciokąta.

Długość okregu wpisanego w sześciokąt foremny jest równa 4π.oblicz pole tego sześciokąta....

Matematyka

przekątna prostopadłościanu o podstawie kwadratowej tworzy z jedną krawędzią kąt o mierze 45 stopni. Wyznacz długość krawędzi tego prostopadłościanu, wiedząc ze przekątna ta ma długość 2pierwiastki z 2 cm.

przekątna prostopadłościanu o podstawie kwadratowej tworzy z jedną krawędzią kąt o mierze 45 stopni. Wyznacz długość krawędzi tego prostopadłościanu, wiedząc ze przekątna ta ma długość 2pierwiastki z 2 cm....

Matematyka

W jednym worku było 60 kg cukru, a w drugim 80 kg. Kiedy z drugiego worka wzięto 3 razy więcej cukru niż z pierwszego, to w pierwszym worku zostało dwa razy więcej cukru niż w drugim. Ile cukru wzięto z każdego worka ?

W jednym worku było 60 kg cukru, a w drugim 80 kg. Kiedy z drugiego worka wzięto 3 razy więcej cukru niż z pierwszego, to w pierwszym worku zostało dwa razy więcej cukru niż w drugim. Ile cukru wzięto z każdego worka ?...

Matematyka

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 10 cm. Oblicz wysokość ostrosłupa jeśli kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy ma miarę 30*. Z góry dzięki

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 10 cm. Oblicz wysokość ostrosłupa jeśli kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy ma miarę 30*. Z góry dzięki...