Matematyka

Matematyka

Enrico Fermi

Praca badawcza na temat Enrica Fermiego
ENRICO FERMI
1901-54 roku, włoski fizyk, profesor uniwersytetu w Rzymie, Nowym Jorku, Chicago (1938 wyemigrował z faszystowskich Włoch do USA). Jeden z najwybitniejszych ludzi dwudziestego wieku. J...

Matematyka

Liczby zaprzyjaźnione

Są to dwie takie liczby naturalne M i N, z których każda jest sumą podzielników właściwych drugiej(przez podzielnik właściwy danej liczby rozumiemy każdy podzielnik mniejszy od tej liczby). Pierwszą parę takich liczb, którą podał jesz...

Matematyka

Opracuj matematycznie urządzenie mieszkania w wersji droższej i tańszej

Mieszkanie o powierzchni 59 m2 w stanie surowym.
Wersja tańsza.
a) Zakres prac do wykonania:
 Montaż paneli podłogowych
 Malowanie mieszkania
 Dokonanie zakupów materiałów i urządzeń

b )ceny potrzebnych...

Matematyka

Wzory do rachunku całkowego

Wzory niezbędne do rachunku całkowego znajduja sie w zalaczniku


...

Matematyka

Macierze

macierze...

Matematyka

Pitagoras i jego twierdzenia

W czasach pradawnych mitów, kiedy światem rządzili okrutni bogowie, tylko grupka greckich intelektualistów odważyła się położyć temu kres… Byli to jońscy filozofowie przyrody, którzy „narodzili się” dzięki Talesowi z Miletu…

Matematyka

Twierdzenie pitagorasa

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić co dokonał sam Pitagoras, a co jego uczniowie, więc raczej należy m...

Matematyka

Funkcje cyklometryczne

1. y=arcsinx wtedy i tylko wtedy gdy x=siny
Dziedziną jest zbiór <-1;1>
2. y=arccosx wtedy i tylko wtedy gdy x=cosy
Dziedziną jest zbiór <-1;1>
3. y=arctgx wtedy i tylko wtedy gdy x=tgy
Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywist...

Matematyka

Mediana i dominanta

MEDIANA
? Wyjaśnienie pojęcia mediany
MEDIANA (zwana też wartością środkową lub drugim kwantylem) to w statystyce wartość środkowa dzieląca zbiorowość (uporządkowany szereg) na dwie równe części. W jednej z tych części zna...

Matematyka

Postać iloczynowa trójmianu kwadratowego

Aby wyznaczyć pierwiastki(miejsca zerowe) trójmianu kwadratowego rozkładaliśmy go na czynniki liniowe.

Trójmian kwadratowy y=ax^2+bx+c,gdzie a jest rózne od zera,można rozłożyć na czynniki liniwe<=>,gdy jest delta róna zeru lub de...

Matematyka

Geometria - definicje i wzory

1 Nierówność trójkąta

Suma długości dowolnych dwóch boków trójkąta jest większa niż długość trzeciego boku

A B>C
B C>A
A C>B

2 Wysokości trójkąta przecinają się w jednym punkcie i dzielą się...

Matematyka

Statystyka matematyczna- ściąga

stata sciaga...

Matematyka

Liczby i działania

LICZBY NATURALNE

Liczby naturalne to najbardziej oczywista i natychmiastowa konstrukcja kojarząca się z matematyką. Były to pierwsze liczby na jakich w starożytności człowiek nauczył się pierwszych działań, i zaczął swoją przy...

Matematyka

Ciągi

Definicja ciągu
Ciąg liczbowy jest to funkcja, która jest określona tylko dla liczb naturalnych większych od zera.
Wyraz ogólny
Wyrazem ogólnym ciągu nazywamy wyrażeniean, dzięki któremu można łatwo wyliczyć kolejne wyrazy...

Matematyka

Sprawdzian dla klasy1 szkoly podstawowj

.....

Matematyka

Pola powierzchni figur płaskich

Pola kwadratu - a*a
Pole trójkąta - 1/2 * a * h
pole rombu - a*b * 1/2
pole trapeza - [(a+b)*h]/2
...

Matematyka

Inne spojrzenie na trójmian kwadratowy

Trójmian kwadratowy to inaczej równanie postaci : ax^2+bx+c=0 , gdzie a!= 0 .
(!= oznacza nie może być). Jak najszybciej rozwiązać równanie takiej postaci ?
Ano przy pomocy tzw. kanonicznej postaci trójmianu kwadratowego oraz wyróż...

Matematyka

Notacja wykładnicza - scenariusz lekcji dla kl II gimnazjum

Prezentowany scenariusz dotyczy lekcji matematyki w klasie II gimnazjum. 
Czas realizacji 2 godziny

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE II GIMNAZJUM

Prowadzący: …………………
Data: ……………….
Klasa: II gimnazj...

Matematyka

Kąt środkowy ma miarę dwa razy większą niż kąt wypisany oparty na tym samym okręgu. DOWÓD

Punkt d jest środkiem okręgu.

R - promień okręgu.

|AD| = |BD| = |CD| = R

Trójkąt ADC jest równo ramienny. Tak więc:

kąt DAC = kąt ACD = alfa

Z tw. o sumie kątów w trójkącie.

kąt AD...

Matematyka

Metody numeryczne (macierze, układy różniczkowe,

1- Algebra macierzy – równania liniowe
Gauss- polega na kolejnej eliminacji niewiadomych w systematyczny sposób prowadzący do układu trójkątnego który można łatwo rozwiązać. Eliminację interpretujemy jkao wyznaczanie ciągu macierz...

Matematyka

Trysekcja kąta

Trysekcja kąta – jeden z trzech (obok podwojenia sześcianu i kwadratury koła) wielkich problemów matematyki greckiej. Problem polega na podziale kąta na trzy równe części za pomocą cyrkla i linijki. Dopiero w XIX wieku wykazano, że konst...

Matematyka

Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta.

Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta.


Funkcje sumy kątów:
Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*siny
Cos (x + y) = cosx*cosy – sinx*siny
Tg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy , jeżeli cosx ¹ 0, cosy ¹ 0, cos (x + ...

Matematyka

Tzw.plany zakładania firmy. W moim przypadku salonu fryzjerskiego

Inwestuję w biznes po to, by uzyskać dodatni przepływ pieniężny, czyli móc pokryć nie tylko swoje koszty utrzymania, ale także uzyskać dodatkowe pieniądze (które potrzebne mi będą np. na kolejne inwestycje).
Inwestycją, którą zap...

Matematyka

Negacja - sciąga

Negacja(~)
(nieprawda,że)
p ~ p
1
0 0
1
Koniugacja(^) (i)
p q p^q
0 1 1
0 0 1
1 1 1
1 0 0
Równoważność()
(wtedy i tylko wtedy,gdy)
p q pq
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1...

Matematyka

Logika

Rodzaje zdań złożonych; koniunkcja; alternatywa; negacja; równoważność; implikacja; prawo de Morgana....