Matematyka

Matematyka

Na jeziorze Śniardwy odbywają się zawody. 28 wioślarzy wsiadło do łodzi dwuosobowych. Do łodzi czteroosobowych wsiadło 2 razy więcej wioślarzy. Ilu wioślarzy brało udział w tych zawodach?

Na jeziorze Śniardwy odbywają się zawody. 28 wioślarzy wsiadło do łodzi dwuosobowych. Do łodzi czteroosobowych wsiadło 2 razy więcej wioślarzy. Ilu wioślarzy brało udział w tych zawodach?...

Matematyka

Oblicz pole prostokąta, którego obwód wynosi 40cm , a jeden bok jest trzy razy krótszy niż drugi bok.

Oblicz pole prostokąta, którego obwód wynosi 40cm , a jeden bok jest trzy razy krótszy niż drugi bok....

Matematyka

W trapezie równoramiennym opisanym  na okręgu jedna  z podstaw jest trzy razy dłuższa od drugiej wyznacz długości tych podstaw wiedząc że długości tych ramion tego trapezu są równe 10cm  Bardzo proszę o pomoc!

W trapezie równoramiennym opisanym  na okręgu jedna  z podstaw jest trzy razy dłuższa od drugiej wyznacz długości tych podstaw wiedząc że długości tych ramion tego trapezu są równe 10cm  Bardzo proszę o pomoc!...

Matematyka

Funkcje wymierne 1. Wykonaj działania na wyrażeniach (pamiętaj o dziedzinie wyrażeń) Zadanie jest w załączniku   Potrzebne na jutro !

Funkcje wymierne 1. Wykonaj działania na wyrażeniach (pamiętaj o dziedzinie wyrażeń) Zadanie jest w załączniku   Potrzebne na jutro !...

Matematyka

Zad1.Schody składają się z 20 stopni,każdy ma 48 cm głębokości i wysokosc równą 14 cm.Jaką długośc ma porecz znajdująca się przy schodach? (tj.temat twierdzenie pitagorasa)

Zad1.Schody składają się z 20 stopni,każdy ma 48 cm głębokości i wysokosc równą 14 cm.Jaką długośc ma porecz znajdująca się przy schodach? (tj.temat twierdzenie pitagorasa)...

Matematyka

Matma ://  Pomorzecie ?   1. a) 2*8x=???     d) 4a*(-5)   2. a) 4(z+5)=???     d) (3-6a)*8=???   3. a) -(-3x)=???     d) -(-2xy+1)=???    Proszę o pomoc !!!!!!!!!!!! 

Matma ://  Pomorzecie ?   1. a) 2*8x=???     d) 4a*(-5)   2. a) 4(z+5)=???     d) (3-6a)*8=???   3. a) -(-3x)=???     d) -(-2xy+1)=???    Proszę o pomoc !!!!!!!!!!!! ...

Matematyka

Projekt : Ile wynosi ubezpieczenia jednego ucznia na jednodniową wycieczkę szkolną do Kielc !!

Projekt : Ile wynosi ubezpieczenia jednego ucznia na jednodniową wycieczkę szkolną do Kielc !!...

Matematyka

Ile trzeba zapłacić za 21 dag szynki, której kilogram kosztuje 23 zł?

Ile trzeba zapłacić za 21 dag szynki, której kilogram kosztuje 23 zł?...

Matematyka

Metalowy pręt o długości 7,5m. Rozcięto na 2 części,z których jedna jest 2 razy dł€ższa od drugiej. jakie długości mają te części?- TO jest z tematu "ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM RÓWNAŃ"

Metalowy pręt o długości 7,5m. Rozcięto na 2 części,z których jedna jest 2 razy dł€ższa od drugiej. jakie długości mają te części?- TO jest z tematu "ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH Z ZASTOSOWANIEM RÓWNAŃ"...

Matematyka

wyznacz wartosc a wiedzac ze wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji g jesli a) f(x)=|4+a|x-8 i g(x)=3x+2 b)f(x)=x+6a i g(x)=|a-5|x-3a

wyznacz wartosc a wiedzac ze wykres funkcji f jest równoległy do wykresu funkcji g jesli a) f(x)=|4+a|x-8 i g(x)=3x+2 b)f(x)=x+6a i g(x)=|a-5|x-3a...

Matematyka

Ojciec i syn maja razem 66 lat. Ojciec ma 7 razy tyle lat, ile syn miał wtedy, kiedy ojciec miał tyle lat, ile syn ma teraz. Ile lat ma ojciec , a ile syn?

Ojciec i syn maja razem 66 lat. Ojciec ma 7 razy tyle lat, ile syn miał wtedy, kiedy ojciec miał tyle lat, ile syn ma teraz. Ile lat ma ojciec , a ile syn?...

Matematyka

rozwiąż równanie.   a) 2x - 1/2 ( 3x - 2 ) =  7/4 - x   b) 3x - 2 ( 1 - 2x ) = 0,5 ( 3x + 1,5 )   c) 3 i 1/3 x + 8 = 4 i 2/5 x - 8   d) x/2 + x/4 + x/5 = x - 1

rozwiąż równanie.   a) 2x - 1/2 ( 3x - 2 ) =  7/4 - x   b) 3x - 2 ( 1 - 2x ) = 0,5 ( 3x + 1,5 )   c) 3 i 1/3 x + 8 = 4 i 2/5 x - 8   d) x/2 + x/4 + x/5 = x - 1...

Matematyka

Uzupełnij sudoku. Obrazek w załączniku.   Daje 40 pkt dla najlepszeego rozwiązania!!!   P.S. Rozwiązałem już trochę i mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu

Uzupełnij sudoku. Obrazek w załączniku.   Daje 40 pkt dla najlepszeego rozwiązania!!!   P.S. Rozwiązałem już trochę i mam nadzieję, że nie popełniłem żadnego błędu...

Matematyka

Z podanego wzoru wyznacz niewiadome "m" i "v" [latex]E_{k}=frac{mv}{2}[/latex]

Z podanego wzoru wyznacz niewiadome "m" i "v" [latex]E_{k}=frac{mv}{2}[/latex]...

Matematyka

Proszę o rozwiązanie zad 10 i 14 ze str 200 i 1 i 3 ze str211. Zadania są w załączniku.

Proszę o rozwiązanie zad 10 i 14 ze str 200 i 1 i 3 ze str211. Zadania są w załączniku....

Matematyka

W prostopadłościanie o podstawie kwadratowej wysokość jest równa 11,7 cm, a przekątna podstawy ma 5 pierwiastek z 2 cm długości. Oblicz pole powierzchni bocznej tego prostopadłościanu.

W prostopadłościanie o podstawie kwadratowej wysokość jest równa 11,7 cm, a przekątna podstawy ma 5 pierwiastek z 2 cm długości. Oblicz pole powierzchni bocznej tego prostopadłościanu....

Matematyka

Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 4 cm, a krawędź boczna 5cm . Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa.  bładam o pomoc ;]

Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 4 cm, a krawędź boczna 5cm . Oblicz pole powierzchni tego graniastosłupa.  bładam o pomoc ;]...

Matematyka

Siemka, mam projekt z matematyki odnoszący się do oszczędzania wody i potrzebuję kilka haseł zachęcających do oszczędzania wody.. ;D   Proszę o jak najszybsze odpowiedzi :)

Siemka, mam projekt z matematyki odnoszący się do oszczędzania wody i potrzebuję kilka haseł zachęcających do oszczędzania wody.. ;D   Proszę o jak najszybsze odpowiedzi :)...

Matematyka

Dokończ zdanie : Jeżeli litera symetri ma dwie prostopadłe osie symetrii,to...

Dokończ zdanie : Jeżeli litera symetri ma dwie prostopadłe osie symetrii,to......

Matematyka

Oblicz ile drutu potrzeba na wykonanie szkieletu prostopadłościanu o wymiarach 6 cm, 7cm, 10 cm.       Pomocy :)

Oblicz ile drutu potrzeba na wykonanie szkieletu prostopadłościanu o wymiarach 6 cm, 7cm, 10 cm.       Pomocy :)...

Matematyka

Rysunek ponizej ( prostokąt 4cm x 2cm) przedstawia plan prostokątnej działki wykonany w pewnej sklali. Wiedząc, że powierzchnia działki wynosi 32 ary, oblicz skalę w jakiej wykonano ten plan.   Proszę o obliczenia, wynik powinien wyjść 1:2000

Rysunek ponizej ( prostokąt 4cm x 2cm) przedstawia plan prostokątnej działki wykonany w pewnej sklali. Wiedząc, że powierzchnia działki wynosi 32 ary, oblicz skalę w jakiej wykonano ten plan.   Proszę o obliczenia, wynik powinien wyjść 1:...

Matematyka

KORZYSTAJAC Z JEDYNKI TRYGONOMETRYCZNEJ OBLICZ POZOSTAŁE FUNKCJE JEŻELI TANGENS WYNOSI 2

KORZYSTAJAC Z JEDYNKI TRYGONOMETRYCZNEJ OBLICZ POZOSTAŁE FUNKCJE JEŻELI TANGENS WYNOSI 2...

Matematyka

Podaj nazwe granastosłupa ktory ma a] 40 wierzchołków b] 90 krawędzi c]20 scian

Podaj nazwe granastosłupa ktory ma a] 40 wierzchołków b] 90 krawędzi c]20 scian...

Matematyka

1. Zapisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty (2;3) i (-1;8) 2. Określ dziedzinę funkcji y= 2x-3/3x-2

1. Zapisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty (2;3) i (-1;8) 2. Określ dziedzinę funkcji y= 2x-3/3x-2...

Matematyka

W skarbonce Agnieszki wśród 300 monet było 12 pięciozłotówek.Jaki procent wszystkich monet stanowiły monety o nominale mniejszym niż 5zł?

W skarbonce Agnieszki wśród 300 monet było 12 pięciozłotówek.Jaki procent wszystkich monet stanowiły monety o nominale mniejszym niż 5zł?...