Matematyka

Matematyka

Fraktale (3 strony)

Praca zawiera rysunki i wzory, z tego względu znajduje się w załączniku....

Matematyka

MEDALE FIELDSA 1936–2002


MEDALE FIELDSA 1936–2002
Rok i miejsce kongresu
Laureaci
Dziedzina matematyki
1936
Oslo
L.W. Ahlfors (Finlandia)
J. Douglas (USA)
analiza zespolona
rachunek wariacyjny
1950
Cambridge (USA)
L. Sc...

Matematyka

Podstawoe wzory z objaśnieniami

pole prostokąta : P = a * b
pole kwadratu : P = a {2}
pole rombu : P = e * f / 2
pole równoległoboku : P = a * h
pole trójkąta : P =a * h / 2
pole trapezu : P = (a+b) * h / 2

"P" - pole
"e"...

Matematyka

Ciągi

Definicja ciągu
Ciąg liczbowy jest to funkcja, która jest określona tylko dla liczb naturalnych większych od zera.
Wyraz ogólny
Wyrazem ogólnym ciągu nazywamy wyrażeniean, dzięki któremu można łatwo wyliczyć kolejne wyrazy...

Matematyka

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.


Imię i nazwisko nauczyciela
odbywającego staż: mgr Sylwia Sadowska
Stanowisko: nauczyciel matematyki
Miejsce rozpocz...

Matematyka

Tales z Miletu

Tales z Miletu uważany jest za jednego z „Siedmiu mędrców” czasów antycznych i za ojca nauki greckiej. Starożytni pisarze nazywali go „pierwszym” matematykiem i astronomem. Te wyrażenia świadczą iż była to postać o wielostronnych ...

Matematyka

Statystyka - Aspekty życia homoseksualistów

Mateusz Gralak III b Statystyka - Aspekty życia homoseksualistów


Ogólne

zbiorowość statystyczna – uczniowie IV LO
próba statystyczna – 100 uczniów IV LO
jednostka statystyczna – uczeń IV LO
cecha stat...

Matematyka

Miejsca zerowe Funkcji Kwadratowej

zad 5,7 5,8 5,9 str 293 podręcznik I klasa liceum Prosto do matury: M. Antek, K. Belka, P. Grabowski

zad 5,7
Suma kwadratów trzech kolejnych liczb parzystych jest równa 56. Wyznacz te liczby.

zad 5,8
Ile boków ma wielok...

Matematyka

Teles z Miletu

Tales z Miletu uważany jest za jednego z „Siedmiu mędrców” czasów antycznych i za ojca nauki greckiej. Starożytni pisarze nazywali go „pierwszym” matematykiem i astronomem. Te wyrażenia świadczą iż była to postać o wielostronnych ...

Matematyka

Funkcje trygonometryczne

Sinusem kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej (a)
leżącej na przeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej (c). sina=a/c
Cosinusem kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywam...

Matematyka

Dowód, że 7=3 (wyjaśnienie)

Na wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy zainteresowali się moim dowodem, a szczególnie tym, którzy przysłali korespondencję (zarówno z rozwiązaniem problemu, jak i z prośbą o jego rozwiązanie).

A teraz wyjaśnienie:...

Matematyka

Wzory skróconego monożenia

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2
a2 - b2 = (a + b)(a - b)
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3
a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)
a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)
...

Matematyka

Podstawowe elemnty kombinatoryki

Podstawowe elementy kombinatoryki

(ze względu na wzory, praca dostępna tylko jako .doc...

Matematyka

Euler - Szwajcarski Komputer

Leonhard Euler - szwajcarski komputer

Leonhard (Leonard) Euler (1707-1783) znalazł się w świecie wielkich matematyków przez szczęśliwy przypadek. Jego ojciec, protestancki duchowny z okolic Bazylei, wysłał młodziutkiego syna na ta...

Matematyka

Zasady funkcjonowania dyplomacji w tym zwłaszcza dotyczące przywilejów i immunitetów , w świetle Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 oraz Konwencji i umów między organizacjami międzynarodowymi i rządami krajów w których

1. Definicja Dyplomacji

Dyplomacja jest forma kontaktów miedzy państwami, która uprawiali już faraonowie przeszło 2000 lat p.n.e. Stosowali ja również starożytni rzymianie, od których zresztą wywodzi się termin „diploma”, ozn...

Matematyka

Wzory

W załączniku

Równanie okręgu

Wzory skróconego mnożenia

Ciąg arytmetyczny

Ciąg geometryczny

Odległość między dwoma punktami

Środek odcinka

Funkcja kwadratowa

Włas...

Matematyka

Funkcje jednej zmiennej (wybrana problematyka).

Praca znajduję się w załączniku (wzory, wykresy, tabelki)...

Matematyka

Testy-wyrazenia algebraiczne kl. I gim.

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNŚCI I WIADOMOŚCI DO
DZIAŁU WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE kl.1 GIMN.
Grupa A

Nazwisko i imię.........................................................................

Za każde zadanie z poziomu koniecznego...

Matematyka

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.

W metodzie przeciwnych współczynników budujemy dwa równoważne układy równań takie, że w jednym są przeciwne współcz...

Matematyka

Wariacje

Wariacje bez powtórzeń
Interesuje nas losowanie, w którym elementy losujemy bez zwracania (bez powtórzeń) i kolejność wylosowanych elementów jest istotna.
Liczbę wszystkich r elementowych wariacji wylosowanych ze zbioru n elementowe...

Matematyka

Miary: teraz i w przeszłości.

Miary teraz:

Długość:
- 1 centymetr = 10000 mikronów
- 1 metr = 1010 angstremów

Pole:
- 1 centymetr kw. = 15,5 linii kw.
- 1 centymetr kw. = 0,155 cala kw.

Objętość:
- 1 centymetr sześć. = 1...

Matematyka

Tales z Miletu

Tales z Miletu
(ok.620- ok.540 p.n.e.)

Grecki filozof i matematyk, prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski. Jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody. Urodził się w Milecie (miasto greckie na wybrzeżu Azji Mniejszej...

Matematyka

Księga Szkocka

Księga Szkocka – Historia polskich matematyków uczęszczających do kawiarni „Szkocja”
Księga Szkocka jest jednym z ciekawszych fragmentów historii polskiej matematyki. Na jej temat powstało wiele opowieści, z których część jest ...

Matematyka

Dowód, że 7=5

Jedno z wielu "mądrych" zadań, wykazujących cuda?-))

7=5+2 / (7-5)
7(7-5)=(5+2) (7-5)
49-35=35-25+14-10
przenosimy 14 na drugą stronę
49-35-14=35-25-10
z tego:
7(7-5-2)=5(7-5-2) /:(7-5-2)
7=5

jak w ...

Matematyka

Metrologia - materiały

Dokument w załączniku...