Matematyka

Matematyka

Jeszcze jeden "dziwny" dowód

Cześć!!

Chciałem Wam jeszcze raz przedstawić dość ciekawy dowód z matematyki. Myślę, że po moich wyjaśnieniach dotyczących dowodu równości "7=3" rozpracowanie tego problemu nie sprawi Wam wielkich trudności. A więc zaczynamy...

Matematyka

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą:

Zadanie 1.
Suma dwóch kolejnych liczb całkowitych wynosi 93. Jakie to liczby?

Zadanie 2.
Suma dwóch kolejnych liczb całkowitych wynosi 86. Znajdź te liczby.

Zadanie 3.

Matematyka

Hiperbola

Hiperbola, krzywa płaska (dwuwymiarowa), będąca złączeniem dwóch krzywych zwanych gałęziami hiperboli, równoważnie hiperbola może być zdefiniowana jako miejsce geometryczne punktów, dla których stosunek długości ogniskowej (odległo...

Matematyka

Równania z jedną lub więcej niż dwoma niewiadomymi

Równania z jedną niewiadoma to podstawa a więc zaczynamy od równania 2x - 4 = 10
2x - 4 = 10 | +4 cztery ma przed sobą minusa a więc musimy ją dojąć itd
2x = 14 | /2 2x jest mnożeniem więc podzielimy teraz przez 2 (no chyba nie p...

Matematyka

Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwoma niewiadomymi metodą wyznaczników.W – wyznacznik główny
Wx – wyznacznik x
Wy – wyznacznik y

{ a x + b y = c
d x + e y = f

| a b |
W= | d e | = a * e – d * b

| c b |
Wx= | f e | = c * e – f * b

| a c |...

Matematyka

Pitagoras

Pitagoras, Pitagoras z Samos, Pythagoras, urodził się około 580 p.n.e., zmarł około 496 p.n.e., grecki matematyk i filozof; przyczynił się znacznie do rozwoju matematyki i astronomii, był twórcą kierunku filozoficznego zwanego pitagoreizme...

Matematyka

Liczby wymierne(Dzielenie)

ILORAZ DWÓCH LICZ O RÓŻNYCH ZNAKACH JEST LICZBĄ UJEMNĄ A ILORAZ DWÓCH LICZ O TAKICH SAMYCH ZNAKACH JEST LICZBĄ DODATNIĄ.
NP:
-54:9=-6
JEŚLI MAMY NIEPARZYSTĄ LICZBĘ LICZB UJEMNYCH WTEDY WYMIK BĘDZIE UJEMNY, GDY MAMY PARZYSTĄ ...

Matematyka

Pitagoras

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić co dokonał sam Pitagoras, a co jego uczniowie, więc raczej należy m...

Matematyka

Ogólny schemat badania przebiegu funkcji

Spis treści
1. Ogólny schemat badania przebiegu funkcji...........................................3
2. Przykłady...................................................................................................5

1. Ogólny schem...

Matematyka

Dowód na twierdzenie Pitagorasa

D o w ó d 1.
W każdym trójkącie prostokątnym kwadrat długości najdłuższego boku (przeciwprostokątnej) jest sumą kwadratów długości dwóch pozostałych boków (przyprostokątnych).
Dlaczego? To proste:

Z czterech jedna...

Matematyka

Ściąga z pól figur płaskich.

Pole kwadratu: a2 Ob. 4a
Pole trójkąta dowolnego(a,b,c): a•h Ob. a+b+c
Pole równobocznego(a,b,b): a2√3 /4(w ułamku) Ob.: 2b+a
Obwód trójkąta równobocznego (a,a,a) = 3a
Pole prostopadł.: a•h Ob. 2a+2b
Pole rombu: a...

Matematyka

Prawa logiczne

Prawa logiczne:
Prawo podwójnego przeczenia
Prawo wyłączonego środka
Prawo transpozycji
Zaprzeczenie implikacji
Reguła odrywania
Przechodniość implikacji
Prawo rozdzielczości alternatywy
Rozdzielczość koniu...

Matematyka

Math Dictionary- słownictwo angielskie z matematyki dla klasy pierwszej liceum

Słownik ten bedzie pomocny dla wszystkich, którzy uczą sie matematyki po angielski. Znajduje się on w załączniku...

Matematyka

Twierdzenie Pitagorasa

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić co dokonał sam Pitagoras, a co jego uczniowie, więc raczej należy m...

Matematyka

Funkcje

Przy określaniu jakiegokolwiek przyporządkowania funkcję dzielimy na dwa zbiory
-dziedzinę
-przeciwdziedzinę
Elementy dziedziny to argumenty a przeciwdziedzinyto wartości.

Przy zadaniach z funkcji zawsze dane są dwa zbior...

Matematyka

Odległość na płaszczyźnie

Zastosowanie wzoru na odległość na płaszczyźnie kartezjańskiej....

Matematyka

Zastosowanie trygonometrii do planimetrii.

Czytaj załączniik:)...

Matematyka

Ułamki

Ułamków---> Jest to program do obliczania takich ułamków
każdy ułamek rozpisze i na końcu skróci...

Matematyka

&Pi - historia

Notatka ucznia:
Najważniejsze daty w historii &pi:
2000 p.n.e. - Babilończycy przyjmują przybliżoną wartość &pi równą 3.
250 p.n.e. - Archimedes określa z dobrą dokładnością przybliżoną wartość &pi jako 22/7...

Matematyka

Definicje funkcji trygonometrycznych, ich własności i wykresy.

ZOBACZ ZAŁĄCZNIK!!!...

Matematyka

Wzory dotyczące koła, graniastosłupów i figur wpisanych , opisanych i trochę jednostek

~ Tak będę oznaczał w przybliżeniu
^ do potęgi
* razy
1.Koła
/---- ~
/ 3 ~ 1,73

/----
/ 2 ~ 1,41

Trójkąt:
Promień koła opisanego , czyli takiego który jest na zewnątrz trójkąta oznacz...

Matematyka

Twierdzenie Pitagorasa

PITAGORAS z SAMOS, żył w latach 570-496 p.n.e. Pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki. Trudno jest stwierdzić co dokonał sam Pitagoras, a co jego uczniowie, więc raczej należy m...

Matematyka

System metryczny

System metryczny
1 km (kilometr) = 1000 m (metr)
1 m = 10 dm (decymetr) = 100 cm
1 cm (centymetr) = 10 mm (milimetr)
1 km2 (kilometr kwadratowy) = 100 ha (hektar)
1 ha = 100 a (ar) = 10 000 m2
1 m3 (metr sześcienny) = 1000 ...

Matematyka

Prpstopadłosć prostych i płaszczyzn

1. Prostopadłość prostych w przestrzeni.

Proste prostopadłe na płaszczyźnie są to dwie przecinające się proste, z których każda jest osią symetrii drugiej z nich.


Proste o tej własności są te...

Matematyka

Liczby i wyrażenia arytmetyczne- 3 gimnazjum

praca klasowa liczby i wyrazenia arytmetyczne...