Matematyka

Matematyka

Matematyka

Matematyka

Matematyka była niegdyś rozumiana jako nauka o liczbach (arytmetyka) i figurach (bryłach) geometrycznych (geometria). Do dziś w popularnych encyklopediach określana jest jako nauka o wielkościach, czyli o stosunkach ilości...

Matematyka

Cechy podzielności.

Przez 2 i 5
Przez 2 (lub przez 5) są podzielne te i tylko te liczby, których cyfra jedności, wzięta jako liczba jest podzielna przez 2 (lub odpowiednio przez 5), lub które są zakończone zerem.
Przez 4 i 25
Przez 4 (lub przez 25) s...

Matematyka

Tales z Miletu i jego wkład w rozwój matematyki

Tales z Miletu
(ok.620- ok.540 p.n.e.)

Grecki filozof i matematyk, prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski. Jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody. Urodził się w Milecie (miasto greckie na wybrzeżu Azji Mniejszej...

Matematyka

Bajer dziewczyn

Witam !
Temat ten chciałem zadedykowac tym którzy mają w sobie nieodkryty talent 'sztuki bajeru dziewczyn'
Wielu z nas spotykają chwile w których nie dajemy rady , poprostu mamy doła bądź nie mamy smsów lub dobrej gadki i proponuje ...

Matematyka

Rachunek całkowy

SPIS TREŚCI.

1. CAŁKA NIEOZNACZONA:
a. Całka nieoznaczona.
b. Funkcja pierwotna.
c. Całki funkcji elementarnych.
d. Tablica całek.
e. Podstawowe prawa całkowania.
f. Całkowanie funkcji trygonometrycznych.
...

Matematyka

Statystyka opisowa

Zastosowanie statystyki opisowej w zadaniach - poziom podstawowy - technikum....

Matematyka

matematyka

HISTORIA MATEMATYKI - WIEK XIX

Charakterystyka epoki:
• Rewolucja francuska i okres napoleoński stworzyły korzystne warunki dla rewolucji przemysłowej w Europie, co wzmogło uprawianie nauk fizycznych, a tym samym prawie idealne w...

Matematyka

Wzory skróconego monożenia

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2
(a - b)2 = a2 - 2ab + b2
a2 - b2 = (a + b)(a - b)
(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3
a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)
a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)
...

Matematyka

Podstawowe Pojęcia Logiki

ZDANIEM w sensie logiki nazywamy wyrażenie, któemu można w sposób jednoznaczny przyporządkować jedną z dwóch ocen- prawdę lub fałsz.

ZDANIE PRAWDZIWE ma wartość logiczną 1
ZDANIE FAłSZYWE ma wartość logiczną 0

...

Matematyka

Funkcje trygonometryczne

Wykład niniejszy o zachowaniu się funkcji trygonometrycznych sinus, cosinus, tangens i cotangens polegał będzie na omówieniu tematu bez używania rysunków ani wykresów. Dodatkowym celem jaki sobie postawiłem jest ćwiczenie wyobraźni (imagi...

Matematyka

Proste konstrukcje - opis

Konstrukcja to sporządzenie rysunku konkretnej figury albo wykonanie operacji geometrycznej z użyciem jedynie cyrkla i linijki bez podziałki.

Konstrukcja 1 - Symetralna odcinka AB
1.Wbijamy nóżkę cyrkla w punkt A i dowolnym promie...

Matematyka

Funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych

Czytaj z załączniku:)...

Matematyka

Klasyfikacja Trójkątów ze względu na kąty

Ostrokątne: Wszystkie kąty ostre

Prostokątne:Jeden kąt trójkąta jest prosty a dwa pozostałe ostre

Rozwartokątne:Jeden kąt rozwarty a pozostał ostre

Różnoboczne Ostrokątne : TAK
Różnoboczne Prostokątne:...

Matematyka

Funkcje Trygonometryczne

1.Wyznacz sin i cos kąta którego ramię wodzące przechodzi przez punkt P=(8,-6)
2.Zbuduj kąt alfa wiedząc że cos alfa = - 3/7
3.Oblicz sin alfa wiedząc że cos alfa=2/5 i 270 stopni 1.
r=x2 +y2 -to jest pod...

Matematyka

Pitagoras z Samos

PITAGORAS Z SAMOS (570-496 p.n.e.)

Pitagoras był filozofem, który pozostawił po sobie prąd filozoficzno-religijny związany ze swoim imieniem, trwający przez dwa wieki.
Pitagorejczycy cenili tylko to co mogło być dowiedzione na d...

Matematyka

Funkcje Trygonometryczne Kąta Ostrego

Funkcje
Stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do długości przeciwprostokątnej nazywamy
SINUSEM kąta .

Stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy tym kącie do długości przeciwprostokątnej...

Matematyka

Asymptoty ukośne

Asymptoty ukośne istnieją wtedy i tylko wtedy gdy nie istnieje asymptota pozioma, stad wniosek ze jesli istnieje asymptota pozioma to nie istnieje asymptota ukośna w danym otoczeniu.

Schemat badania asymptoty ukośnej:
liczymy granic...

Matematyka

Złote myśli związane z matematyką

"Między duchem a materią pośredniczy matematyka"
HUGO STEINHAUS
--------------------------------------------------------------------------------
"Oprócz matematyki nie istnieje żadna niezawodna wiedza z wyjątkiem tej, która wywo...

Matematyka

Oszczędzanie na lokatach bankowych

Lokaty bankowe*
Lokata bankowa to wciąż najpopularniejszy sposób oszczędzania pieniędzy. Zyski są większe niż przy prowadzeniu zwykłego rachunku bankowego, a ryzyko mniejsze niż przy inwestowaniu w papiery wartościowe. Zwykły student...

Matematyka

Funkcja trygonometryczna sinus

Definicja: Stosunek długości przyprostokątnej w trójkącie prostokątnym, leżącej naprzeciw kata α do długości przeciwprostokątnej w tym trójkącie.

Kat α, to kąt do którego odnosi się funkcja sin.
Przeciwprostokątna jes...

Matematyka

Bryły obrotowe

Bryły obrotowe są to bryły otrzymane w wyniku obrotu figur płaskich.


1. STOŻEK


Pp=pi*R(R do kwadratu)

gdzie:
Pp-pole podstawy
R-promień podstawy

Pb=pi*R*l

Pb-pole boczne
R-prom...

Matematyka

Zagadki matematyczne

1. Pewien młynarz pobierał jako wynagrodzenie dziesiątą część mąki, którą zmełł dla klienta Ile zmełł dla klienta, który po wynagrodzeniu młynarza miał jeden cetnar mąki?

2. Pewien chłopiec miał tyle samo braci i sióstr...

Matematyka

Funkcja

Funkcją nazywamy takie przypożądkowanie w którym KAŻDEMU argumentowi przypożądkowano dokładnie JEDEN element ze zbioru Y

Np:
Zbiory : X i Y

X Y

1 -> !
2 -> @
3 -> #
4 -> $
5 -> % ...

Matematyka

Aproksymacja wartości pierwiastka kwadratowego z liczby naturalnej

Praca przedstawia metodę pozwalającą na wyznaczenie przybliżonej wartości pierwiastka kwadratowego z dowolnej liczby naturalnej....

Matematyka

Wzory: Funkcje sumy, różnic i wielokrotności kąta.

Funkcje sumy kątów:
Sin (x + y) = sinx*cosy + cosx*siny
Cos (x + y) = cosx*cosy – sinx*siny
Tg (x + y) = tgx + tgy/ 1 – tgx*tgy , jeżeli cosx ¹ 0, cosy ¹ 0, cos (x + y) ¹ 0
Ctg (x + y) = ctgx*ctgy – 1/ ctgx + ctgy, jeżel...