Hydromechanika

Hydromechanika

Napór cieczy na ścianki płaskie i zakrzywione oraz zasada Archimedesa

Napór na powierzchnie zakrzywione – wyznaczają je dwie siły: 1)składowa pozioma naporu (Nh) równa naporowi na rzut powierzchni zakrzywionej Nh=γ*Zsh*Ah 2) składową pionową naporu- równą co do wartości ciężarowi bryły cieczy ogranicz...

Hydromechanika

Zerowowanie manometru, podział ciśnieniomierzy ze względu na zasadę działania oraz ze względu na rodzaj mierzonego cisnienia

Wyzerowanie manometru kompensacyjnego: zawory zbiornika ustawić w położeniu otwartym; wypoziomować mikromakrometr kompensacyjny; obracając głowicą usatwić ruchomy zbiornik na wysokości 0,00; śruba regulacyjną ustawić zbiornik w takim po�...

Hydromechanika

Zagadnienia zw. z wykresem Ancony (kontrakcja, współczynnik strat prędkości; natężenie oraz prędkość przepływu)

Natężenie przepływu- w przestrzeni objętej przepływem wydzielamy pewną powierzchnię F, która nie jest powierzchnią prądu. Chcemy obliczyć natężenie przepływu przez tę powierzchnię. Weźmy w tym celu pod uwagę wektor dF elementarnej ...