Bankowość

Bankowość

Umowa Kredytu bankowego

Umowa kredytu bankowego - polega na przekazaniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej na ustalony okres czasu i stanowi ona również o tym, że kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę kredytu wraz z odsetkam...

Bankowość

Internet w bankowości

INTERNET W BANKOWOŚCI

 DEFINICJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Bankowość internetowa jest jednym z kanałów bankowości elektronicznej.
Podstawową ideą bankowości elektronicznej jest przede wszystkim elektroniczna obsługa...