Hydrologia i hydrogeologia

Hydrologia i hydrogeologia

Charakterystyka warunków bioklimatycznych w Polsce. Region nadmorski

Opracowanie tematu - w załączniku. Miłej lektury!!!!...

Hydrologia i hydrogeologia

Morza i Oceany

1.Informacje ogólne
2.Budowa
3.Charkterystyka wybranych mórz i oceanów.
4.Zwierzęta


Treść pracy znajduje się w załaczniku. Plik pdf...

Hydrologia i hydrogeologia

Przełom fordoński

Prezentacja - w załączniku...

Hydrologia i hydrogeologia

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych, reakcje chemiczne i biochemiczne.

Pierowtnie temat brzmiał:

Reakcje i przemiany zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych:
migracja, reakcje biochemiczne i chemiczne

Praca nie do końca na temat, powstawała w ekspresowym tempie więc zawiera sporo błędów i...

Hydrologia i hydrogeologia

Metody pomiarów i obliczeń przepływów.

Metody pomiarów i obliczeń przepływów.

Natężenie przepływów jest jedną z najważniejszych cech hydrologicznych, gdyż pozwala na obliczenie całkowitej objętości wody, która odpływa ze zlewni. Natężenie przepływu jest to il...

Hydrologia i hydrogeologia

Zanieczyszczenia wód


Zanieczyszczenia i ochrona wód


1. Obieg wody w przyrodzie- cykl hydrologiczny

Woda jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych związków chemicznych na Ziemi, a zarazem związkiem podstawowym, decydującym o życiu or...

Hydrologia i hydrogeologia

Eutrofizacja jezior

Eutrofizacja jezior

Większość jezior jest utworami krótkotrwałymi w skali geologicznej. Na terenie Polski, gdzie jeziora naturalne są pochodzenia lodowcowego, w ciągu 10-11 tysięcy lat istnienia tych jezior znikło już 2/3 ich powi...