Rachunek prawdopodobieństwa

Rachunek prawdopodobieństwa

Kombinatoryka, wariacje

Interesuje nas losowanie, w którym elementy losujemy bez zwracania (bez powtórzeń) i kolejność wylosowanych elementów jest istotna.
Liczbę wszystkich r elementowych wariacji wylosowanych ze zbioru n elementowego obliczamy wg wzoru:
...

Rachunek prawdopodobieństwa

Kombinatoryka, permutacje z powtórzeniami

Permutacją z powtórzeniami zbioru k elementowego nazywamy ciąg, w którym pewne elementy powtarzają się n1, n2, ..., nk razy. Liczba n elementowych permutacji wyraża się wzorem...

Rachunek prawdopodobieństwa

Schemat Bernoullego

Wyobraźmy sobie doświadczenie, które składa się z n prób. Wyniki tych prób nie zależą od siebie. Każda próba może zakończyć się sukcesem lub porażką, przy czym prawdopodobieństwo sukcesu p i prawdopodobieństwo porażki q są stał...

Rachunek prawdopodobieństwa

Funkcja tworząca momenty – definicje, własności, zastosowania

W załączniku....

Rachunek prawdopodobieństwa

Kombinatoryka, kombinacje

Interesuje nas losowanie, w którym elementy losujemy bez zwracania (bez powtórzeń) i kolejność wylosowanych elementów jest nieistotna.
Liczbę wszystkich r elementowych kombinacji wylosowanych ze zbioru n elementowego obliczamy wg wzoru:

Rachunek prawdopodobieństwa

Wariacje, permutacje, kombinacje

Wzory w załaczniku...