Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Kompostowanie odpadów komunalnych w komorach bębnowych obrotowych (bioreaktorów dynamicznych) według systemu MUT-DANO.

1. Zasadniczym elementem technologicznym systemu DANO jest tzw. biostabilizator - komora rotacyjna o długości 34 m. i średnicy 3,5 metra. Posiada ona stalowy płaszcz, wyposażony w płytę czołową, przez którą następuje zsyp odpadów oraz p...

Gospodarka odpadami

Kompostowanie

1. Do głównych kierunków użytkowania i unieszkodliwiania odpadów organicznych należy produkcja kompostu i biogazu. Rozwój metod kompostowania odpadów wiąże się jednak ściśle z rozwojem rynku zbytu kompostem. Kompost, zwłaszcza z kompos...