Chemia

Chemia

blaski i cienie promieniotworczosci

blaski i cienie promieniotworczosci...

Chemia

jak otrzymać kwas siarkowy IV i węglowy w reakcji strąceniowej?

jak otrzymać kwas siarkowy IV i węglowy w reakcji strąceniowej?...

Chemia

ile miligramów wodoru znajduje sie w 5 dm szesciennym tego gazu w warunkach normalnych ?

ile miligramów wodoru znajduje sie w 5 dm szesciennym tego gazu w warunkach normalnych ?...

Chemia

Do szklanki  z gorącą wodą włóż łyżeczke wykonaną a plastiku i łyżeczke wykonaną z metalu. sprawdź , która szybciej się ogrzeje.Wyjaśnij to zjawisko.   prosze pomożcie potrzebne na jutro

Do szklanki  z gorącą wodą włóż łyżeczke wykonaną a plastiku i łyżeczke wykonaną z metalu. sprawdź , która szybciej się ogrzeje.Wyjaśnij to zjawisko.   prosze pomożcie potrzebne na jutro...

Chemia

Oblicz ilość cząsteczek amoniaku zawartych w 89,60 cm3 tego gazu w warunkach normalnych

Oblicz ilość cząsteczek amoniaku zawartych w 89,60 cm3 tego gazu w warunkach normalnych...

Chemia

Oblicz stężenie procentowe 6,91-molowego roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,29 g/cm3. Proszę o szybką pomoc przy tym zadanku.

Oblicz stężenie procentowe 6,91-molowego roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,29 g/cm3. Proszę o szybką pomoc przy tym zadanku....

Chemia

Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej z: a)wapniem , b) berylem.

Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej z: a)wapniem , b) berylem....

Chemia

w jakiej temperaturze jajko się zetnie??

w jakiej temperaturze jajko się zetnie??...

Chemia

Oblicz masę 1 mola elektronów wiedząc, że masa spoczynkowa elektronu           me =9.1096*[latex]10^{-28}[/latex] g

Oblicz masę 1 mola elektronów wiedząc, że masa spoczynkowa elektronu           me =9.1096*[latex]10^{-28}[/latex] g...

Chemia

Uzupełnij rownanie reakcji utleniania i redukcji( w warunkach poczatkowych nie uwzgledniono wody i jonów H₃O⁺ i OH⁻) Fe³⁺ + Sn²⁺ -> Fe²⁺ + Sn⁴⁺

Uzupełnij rownanie reakcji utleniania i redukcji( w warunkach poczatkowych nie uwzgledniono wody i jonów H₃O⁺ i OH⁻) Fe³⁺ + Sn²⁺ -> Fe²⁺ + Sn⁴⁺...

Chemia

Jakie wnioski dotyczące składu benzyny można wysnuć z analizy jej chromatogramu gazowego?

Jakie wnioski dotyczące składu benzyny można wysnuć z analizy jej chromatogramu gazowego?...

Chemia

Gęstość par pewnego alkanu wynosi 1,94 g/dm3. Podaj wzór i nazwę tego węglowodoru.

Gęstość par pewnego alkanu wynosi 1,94 g/dm3. Podaj wzór i nazwę tego węglowodoru....

Chemia

Bromowanie etanu (5 sposoby)

Bromowanie etanu (5 sposoby)...

Chemia

napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego V z tlenku azotu IV i wody

napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu azotowego V z tlenku azotu IV i wody...

Chemia

Podaj liczbę atomową dla pierwiastka o masie atomowej 87.

Podaj liczbę atomową dla pierwiastka o masie atomowej 87....

Chemia

W 150 g wody rozpuszczono pewną ilośc siarczanu (VI) sodu otrzymując roztwór o stężeniu 1,026 mol/dm3 i gęstości 1,121 g/cm3. Oblicz masę rozpuszczonego Na2SO4

W 150 g wody rozpuszczono pewną ilośc siarczanu (VI) sodu otrzymując roztwór o stężeniu 1,026 mol/dm3 i gęstości 1,121 g/cm3. Oblicz masę rozpuszczonego Na2SO4...

Chemia

Wyjaśnij dla czego uchwyty garków nie powinny być wykonane z metlu ??

Wyjaśnij dla czego uchwyty garków nie powinny być wykonane z metlu ??...

Chemia

1. Do pojemnika z makiem niechcący dosypano sól kuchenną.Podaj kolejne czynności służące do rozdziału tej mieszaniny. 2.Jak rozdzielić mieszaninę żelazo - mak - cukier ?Podaj kolejne etapy rozdziału i nazwy metod, które zastosujesz. Z góry thx ;)

1. Do pojemnika z makiem niechcący dosypano sól kuchenną.Podaj kolejne czynności służące do rozdziału tej mieszaniny. 2.Jak rozdzielić mieszaninę żelazo - mak - cukier ?Podaj kolejne etapy rozdziału i nazwy metod, które zastosujesz. ...

Chemia

wyjasnij na czym polega rozchodzenie sie w powietrzu substancji z roznych stosowanych w formie sprayu preparatow np zabezpieczajacych nas przed ukaszeniami komarow

wyjasnij na czym polega rozchodzenie sie w powietrzu substancji z roznych stosowanych w formie sprayu preparatow np zabezpieczajacych nas przed ukaszeniami komarow...

Chemia

Który z wymienionych alkenów może istnieć w postaci izomerów geometrycznych: a) 2,3-dimetylopent-2-en b)heks-2-en c)2,4,4-trimetylopent-2-en d)3-metylo-but-1-en?

Który z wymienionych alkenów może istnieć w postaci izomerów geometrycznych: a) 2,3-dimetylopent-2-en b)heks-2-en c)2,4,4-trimetylopent-2-en d)3-metylo-but-1-en?...

Chemia

Analiza ilościowa wykazała , że pewien związek organiczny zawiera 92,3% węgla i 7,7% wooru.Jego masa cząsteczkowa wynosi 78u. Ustal : a) wzór empiryczny, b) wzór rzeczywisty związku.

Analiza ilościowa wykazała , że pewien związek organiczny zawiera 92,3% węgla i 7,7% wooru.Jego masa cząsteczkowa wynosi 78u. Ustal : a) wzór empiryczny, b) wzór rzeczywisty związku....

Chemia

Jak sporządzić 100 cm3 0.02M roztworu sacharozy dysponując 0,1M roztworem tego cukru? Proszę o regułe krzyża i wyjaśnienie

Jak sporządzić 100 cm3 0.02M roztworu sacharozy dysponując 0,1M roztworem tego cukru? Proszę o regułe krzyża i wyjaśnienie...

Chemia

czy ktoś mial do zrobienia plakat na temat ' zanieczyszczenie powietrza-lekcja realizowana metodą projektów' prosze pomozcie

czy ktoś mial do zrobienia plakat na temat ' zanieczyszczenie powietrza-lekcja realizowana metodą projektów' prosze pomozcie...

Chemia

porónaj właściwości azotu,wodór,dwutlenku węgla            DAJE NAJJ!!!!

porónaj właściwości azotu,wodór,dwutlenku węgla            DAJE NAJJ!!!!...

Chemia

Czy  przepuszczając 2 dm3 acetylenu (odmierzonego w warunkach naturalnych) przez płyczkę zawierającą 100g 1% r-ru wody bromowej zaobserwujemy całkowite jej odbarwienie? Uzasadnij.

Czy  przepuszczając 2 dm3 acetylenu (odmierzonego w warunkach naturalnych) przez płyczkę zawierającą 100g 1% r-ru wody bromowej zaobserwujemy całkowite jej odbarwienie? Uzasadnij....