Chemia

Chemia

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 30-molowy z wodą, aby otrzymać roztwór około 2 molowy ? Bardzo proszę o pomoc.

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 30-molowy z wodą, aby otrzymać roztwór około 2 molowy ? Bardzo proszę o pomoc....

Chemia

Na czym polega asocjacja cząteczek wody?

Na czym polega asocjacja cząteczek wody?...

Chemia

1. Wyjaśnij, dlaczego można upiec w piekarniku lub na grilu mieso zwinięte w folie aluminowa ??? 2. a)metal stosowany w ortopedii do wypełnienia ubytków kostnych na 5 liter b) Metal, z którego produkuje się baterie do rozruszników serca na 3 litery  

1. Wyjaśnij, dlaczego można upiec w piekarniku lub na grilu mieso zwinięte w folie aluminowa ??? 2. a)metal stosowany w ortopedii do wypełnienia ubytków kostnych na 5 liter b) Metal, z którego produkuje się baterie do rozruszników serca na 3...

Chemia

oblicz zawartośc procentową węgla w etanie

oblicz zawartośc procentową węgla w etanie...

Chemia

W jaki spobób można wykryć w powietrzu parę wodną?

W jaki spobób można wykryć w powietrzu parę wodną?...

Chemia

W przyrodzie chlor wystepuje w postaci dwu izotopów: 35 Cl i 37 Cl. zawartość lżejszego izotopu wynosi 75, 53%. Oblicz masę atomową chloru??

W przyrodzie chlor wystepuje w postaci dwu izotopów: 35 Cl i 37 Cl. zawartość lżejszego izotopu wynosi 75, 53%. Oblicz masę atomową chloru??...

Chemia

1. Opisz w punktach sposób rozdzielania mieszaniny składającej się z : opiłków żelaza, cukru i pokruszonego korka. 2. Nazwij przedstawioną metodę rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej i napisz, na czym ona polega.

1. Opisz w punktach sposób rozdzielania mieszaniny składającej się z : opiłków żelaza, cukru i pokruszonego korka. 2. Nazwij przedstawioną metodę rozdzielania składników mieszaniny jednorodnej i napisz, na czym ona polega....

Chemia

W jaki sposób można rozdzielić powietrze na składniki ?  

W jaki sposób można rozdzielić powietrze na składniki ?  ...

Chemia

torowy szereg promieniotworczy rozpoczyna sie od toru-232 a konczy na ołowie -208.Obliczyć ile rozpadów α i ile rozpadow β nastepuje w tym szeregu?

torowy szereg promieniotworczy rozpoczyna sie od toru-232 a konczy na ołowie -208.Obliczyć ile rozpadów α i ile rozpadow β nastepuje w tym szeregu?...

Chemia

Na zmiareczkowanie 20cm(sześciennych) 0,0524 molowego roztworu H2C2O4 wobec fenoloftaleiny zużyto 21,2cm(sześciennych) r-ru NaOH.Oblicz stężenie wodorotlenku sodu.

Na zmiareczkowanie 20cm(sześciennych) 0,0524 molowego roztworu H2C2O4 wobec fenoloftaleiny zużyto 21,2cm(sześciennych) r-ru NaOH.Oblicz stężenie wodorotlenku sodu....

Chemia

Udowodnij, że: a) wodorotlenek potasu jest wodorotlenkiem zasadowym, b) wodorotlenek cynku i wodorotlenek żelaza (III) są wodorotlenkami amfoterycznymi, zapisując odpowiednie równania.

Udowodnij, że: a) wodorotlenek potasu jest wodorotlenkiem zasadowym, b) wodorotlenek cynku i wodorotlenek żelaza (III) są wodorotlenkami amfoterycznymi, zapisując odpowiednie równania....

Chemia

człowiek wydziela ok. 30 g mocznika. oblicz mase azotu w tej ilosci mocznika.

człowiek wydziela ok. 30 g mocznika. oblicz mase azotu w tej ilosci mocznika....

Chemia

12 g magnezu spalono w tlenie powstało 20 g tlenku megnezu, oblicz ile gram tlenu wzielo udzial w tej reakcji. Jaki jest stosunek masy magnezu do masy tlenku w tlenku magnezu?

12 g magnezu spalono w tlenie powstało 20 g tlenku megnezu, oblicz ile gram tlenu wzielo udzial w tej reakcji. Jaki jest stosunek masy magnezu do masy tlenku w tlenku magnezu?...

Chemia

Dlaczego woda deszczowa jest mięka?  

Dlaczego woda deszczowa jest mięka?  ...

Chemia

Ustal wzór sumatryczny chlorku sodu.przedstaw w formie cząsteczkowej dwa równania reakcji otrzymywania tej soli.Substraty wybierz spośród podanych : Na NaOH Cl2 HCl

Ustal wzór sumatryczny chlorku sodu.przedstaw w formie cząsteczkowej dwa równania reakcji otrzymywania tej soli.Substraty wybierz spośród podanych : Na NaOH Cl2 HCl...

Chemia

Proszę po pomoc!!!! na jutro. ;/     Zapisz kiedy zachodzi zjawisko fizyczne,a kiedy reakcja chemiczna

Proszę po pomoc!!!! na jutro. ;/     Zapisz kiedy zachodzi zjawisko fizyczne,a kiedy reakcja chemiczna...

Chemia

Spirytus salicylowy stosowany do dezynfekcji jest sprzedawany w opakowaniach o pojemnosci 150 cm szesciennych , jego gestosc wynosi 0,87 g na cm szescienny. Oblicz jego mase

Spirytus salicylowy stosowany do dezynfekcji jest sprzedawany w opakowaniach o pojemnosci 150 cm szesciennych , jego gestosc wynosi 0,87 g na cm szescienny. Oblicz jego mase...

Chemia

dobierz wspolczynniki do reakcji skroconej.   Mg+2H(maly plus na gorze)---> Mg (2+ na górze ) + H(małe 2 na dole)   pilne

dobierz wspolczynniki do reakcji skroconej.   Mg+2H(maly plus na gorze)---> Mg (2+ na górze ) + H(małe 2 na dole)   pilne...

Chemia

Jak zmieni się stęzenie procentowe roztworu jeżeli z 0,5 kg 12-procentowego roztworu cukru odparowano 100cm 3 wody(100cm sześciennych)  ? Wykonaj obliczenia. Na jutro!

Jak zmieni się stęzenie procentowe roztworu jeżeli z 0,5 kg 12-procentowego roztworu cukru odparowano 100cm 3 wody(100cm sześciennych)  ? Wykonaj obliczenia. Na jutro!...

Chemia

zastosowanie powietrza w przyrodzie i w życiu człowieka  

zastosowanie powietrza w przyrodzie i w życiu człowieka  ...

Chemia

Podaj wzory substancji, które rozpuszczone w wodziedysocjują na następujące jony:   Ca²⁺ i PO₄³⁻ K⁺ I OH⁻ Na⁺ i SO₄²⁻

Podaj wzory substancji, które rozpuszczone w wodziedysocjują na następujące jony:   Ca²⁺ i PO₄³⁻ K⁺ I OH⁻ Na⁺ i SO₄²⁻...

Chemia

Ułożyc równania reakcji chemicznych podanych, zasadowych tlenków metali z wodą: Li2O, BaO, Rb2O, SrO

Ułożyc równania reakcji chemicznych podanych, zasadowych tlenków metali z wodą: Li2O, BaO, Rb2O, SrO...

Chemia

Jak najlepiej obliczyć stężenie procentowe ?

Jak najlepiej obliczyć stężenie procentowe ?...

Chemia

Podaj sposoby rozdzielania wymienionych mieszanin a) mąka i mak b) kreda i woda c) woda i benzyna d) piasek i opiłki żelaza będe bardzo wdzięczna !!!:)

Podaj sposoby rozdzielania wymienionych mieszanin a) mąka i mak b) kreda i woda c) woda i benzyna d) piasek i opiłki żelaza będe bardzo wdzięczna !!!:)...

Chemia

Zapisz czasteczkowo, jonowo i w sposób skrócony równania reakcji pomiedzy: 1. sodem i kwasem weglowym 2.zelazem(III) i kwasem solnym 3. cynkiem i kwasem siarkowodorowym

Zapisz czasteczkowo, jonowo i w sposób skrócony równania reakcji pomiedzy: 1. sodem i kwasem weglowym 2.zelazem(III) i kwasem solnym 3. cynkiem i kwasem siarkowodorowym...