Chemia

Chemia

Nazwij podane niżej sole: FeS, K3PO4, Al2(SO3)3, CuCO3, MgCl2, AgNO3. FeCl3, Mg(NO3)2, CaCO3, Mn2S7, Ba3(PO4)2, Al2(SO4)3.

Nazwij podane niżej sole: FeS, K3PO4, Al2(SO3)3, CuCO3, MgCl2, AgNO3. FeCl3, Mg(NO3)2, CaCO3, Mn2S7, Ba3(PO4)2, Al2(SO4)3....

Chemia

oblicz masy substancji w podanych zapisach chemicznych. 2CO2 4N2O3 3H2CO3 5BA(OH)2 plisss na teraz

oblicz masy substancji w podanych zapisach chemicznych. 2CO2 4N2O3 3H2CO3 5BA(OH)2 plisss na teraz...

Chemia

3. Ile należy odważyć 37,23% kwasu solnego HCl o gęstości 1,19 g/cm³, aby przygotować 2 dm³ roztworu 0,5 Mol/dm³. Oblicz również objętość odważonej ilości kwasu

3. Ile należy odważyć 37,23% kwasu solnego HCl o gęstości 1,19 g/cm³, aby przygotować 2 dm³ roztworu 0,5 Mol/dm³. Oblicz również objętość odważonej ilości kwasu...

Chemia

opisz wpływ atropiny na organizm

opisz wpływ atropiny na organizm...

Chemia

Ile gramów azotanu V potasu należy użyć do sporządzenia 200cm3 0.2 molowego roztworu?

Ile gramów azotanu V potasu należy użyć do sporządzenia 200cm3 0.2 molowego roztworu?...

Chemia

referat. używki, jak i na co szkodzi. wszystko o alkoholu.

referat. używki, jak i na co szkodzi. wszystko o alkoholu....

Chemia

Oblicz objętość wody oraz jej mase która znajduje się w 200g trzydziesto procentowego roztworu. Wypisz dane szukane itp,

Oblicz objętość wody oraz jej mase która znajduje się w 200g trzydziesto procentowego roztworu. Wypisz dane szukane itp,...

Chemia

Atom pierwiastka X ma masę równą 5,312 *10^-23g. Wykonaj odpowiednie obliczenia, ustal nazwę tego pierwiastka i napisz jego symbol chemiczny.

Atom pierwiastka X ma masę równą 5,312 *10^-23g. Wykonaj odpowiednie obliczenia, ustal nazwę tego pierwiastka i napisz jego symbol chemiczny....

Chemia

Ułóż wzór sumaryczny i strukturalny tlenku siarki (IV)

Ułóż wzór sumaryczny i strukturalny tlenku siarki (IV)...

Chemia

Jakie są zastosowania kwasu solnego?

Jakie są zastosowania kwasu solnego?...

Chemia

wie ktoś jak to zrobić

wie ktoś jak to zrobić...

Chemia

Ustal wzory sumaryczne napisz strukturalne następujących związków chemicznych : Al (III) i Cl (IV) Cu (I) i S (II) N (III) i M (I) S (IV) i O (II) Mg (II) i N (III) DAJE NAJ

Ustal wzory sumaryczne napisz strukturalne następujących związków chemicznych : Al (III) i Cl (IV) Cu (I) i S (II) N (III) i M (I) S (IV) i O (II) Mg (II) i N (III) DAJE NAJ...

Chemia

Napisz jadłospis na jeden dzień (5 posiłków).

Napisz jadłospis na jeden dzień (5 posiłków)....

Chemia

oblicz masę czateczkową: a) tlenku siarki (VI) i b) tlenku potasu, skoro wiadomo, że ms=32 u, mk=39 u, mo=16 u.

oblicz masę czateczkową: a) tlenku siarki (VI) i b) tlenku potasu, skoro wiadomo, że ms=32 u, mk=39 u, mo=16 u....

Chemia

˝Napisz równania reakcji zobojętniania a) KOH + H2SO4 b) NaOH + HNO3

˝Napisz równania reakcji zobojętniania a) KOH + H2SO4 b) NaOH + HNO3...

Chemia

dokonaj zpisu cząsteczkowego,jonowego , skruconego jonowego a KOH + H2SO4 b NaOH + HNO3

dokonaj zpisu cząsteczkowego,jonowego , skruconego jonowego a KOH + H2SO4 b NaOH + HNO3...

Chemia

wpisz w luki podane wyrażenia w odpowiedniej formie gramatycznej. ------------- mają ładunek elektryczny +1 i masę około 1 u. ------------- są elektrycznie objętne i mają masę około 1 u.

wpisz w luki podane wyrażenia w odpowiedniej formie gramatycznej. ------------- mają ładunek elektryczny +1 i masę około 1 u. ------------- są elektrycznie objętne i mają masę około 1 u....

Chemia

Oblicz masę i objętość gazów otrzymanych( w warunkach normalnych) podczas reakcji dehydrogenacji 3 moli etylenu.

Oblicz masę i objętość gazów otrzymanych( w warunkach normalnych) podczas reakcji dehydrogenacji 3 moli etylenu....

Chemia

Wyniku równania rekcji chemicznej 27g glinu z tlenem powstało 251g tlenku glinu.Oblicz ile gramów tlenu wzieło w tej reakcji chemicznej

Wyniku równania rekcji chemicznej 27g glinu z tlenem powstało 251g tlenku glinu.Oblicz ile gramów tlenu wzieło w tej reakcji chemicznej...

Chemia

napisz reakcje magnezu ze wszystkimi kwasami(9kwasów: HCL,HBR,H2S,HNO3,HNO2,H2SO4,H2SO3,H2CO3,H3PO4.

napisz reakcje magnezu ze wszystkimi kwasami(9kwasów: HCL,HBR,H2S,HNO3,HNO2,H2SO4,H2SO3,H2CO3,H3PO4....

Chemia

W naczyniu umieszczono 4 mole CO₂ i 16 moli wodoru.Po ogrzaniu do 1100 st.C ustaliła się równowaga: CO₂+H₂->CO+H₂O Oblicz liczbę moli każdego gazu w stanie równowagi, jeżeli stała równowagi wynosi 1. Bardzo proszę o pomoc : )

W naczyniu umieszczono 4 mole CO₂ i 16 moli wodoru.Po ogrzaniu do 1100 st.C ustaliła się równowaga: CO₂+H₂->CO+H₂O Oblicz liczbę moli każdego gazu w stanie równowagi, jeżeli stała równowagi wynosi 1. Bardzo proszę o pomoc : )...

Chemia

Pojęcie izotopów i ich podział ze względu na trwałosc orac pochodzenie

Pojęcie izotopów i ich podział ze względu na trwałosc orac pochodzenie...

Chemia

Napisz wzory sumaryczne tlenków, które są bezwodnikami kwasów o podanych wzorach sumarycznych: HMnO4 H4P2O7 HClO4 H2CrO4

Napisz wzory sumaryczne tlenków, które są bezwodnikami kwasów o podanych wzorach sumarycznych: HMnO4 H4P2O7 HClO4 H2CrO4...

Chemia

Napisz wzory sumaryczne wszystkich tlenków azotu o charakterze kwasowym, których obecność w atmosferze powoduje powstawanie kwaśnych opadów.

Napisz wzory sumaryczne wszystkich tlenków azotu o charakterze kwasowym, których obecność w atmosferze powoduje powstawanie kwaśnych opadów....

Chemia

Jakimi sposobami można przedłużyć przydatność jedzenia do spożycia?

Jakimi sposobami można przedłużyć przydatność jedzenia do spożycia?...