Chemia

Chemia

Napisz wzory(lub symbole chemiczne) oraz nazwy substancji oznaczonych literami: A,B,C. Napisz równania pięciu reakcji chemicznych, które przedstawia chemograf.   CHEMOGRAF W ZAŁĄCZNIKU

Napisz wzory(lub symbole chemiczne) oraz nazwy substancji oznaczonych literami: A,B,C. Napisz równania pięciu reakcji chemicznych, które przedstawia chemograf.   CHEMOGRAF W ZAŁĄCZNIKU...

Chemia

Wykonaj obliczenia, wykorzystując wzór ogólny alkanów. Napisz wzory sumaryczbe i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą a) 86 u b) 128 u

Wykonaj obliczenia, wykorzystując wzór ogólny alkanów. Napisz wzory sumaryczbe i nazwy alkanów, których masy cząsteczkowe wynoszą a) 86 u b) 128 u...

Chemia

oblicz skład procentowy(% masowy) pierwiastków chemicznych w metanie

oblicz skład procentowy(% masowy) pierwiastków chemicznych w metanie...

Chemia

Oblicz, czy 5 g wodoru wystarczy do przeprowadzenia reakcji z 80 g tlenku żelaza(III), w której wyniku powstaje żelazo i woda.   Proszę bardzo o pomoc!

Oblicz, czy 5 g wodoru wystarczy do przeprowadzenia reakcji z 80 g tlenku żelaza(III), w której wyniku powstaje żelazo i woda.   Proszę bardzo o pomoc!...

Chemia

napisz reakcje spalania pentanu

napisz reakcje spalania pentanu...

Chemia

Jaki charakter chemiczny mają:tlenek siarki (VI)i tlenek potasu.Napisz odpowiednie relacje.

Jaki charakter chemiczny mają:tlenek siarki (VI)i tlenek potasu.Napisz odpowiednie relacje....

Chemia

Oblicz ile gramów chlorku miedzi należy odważyć aby w temp. 50 sporządzić 300g roztworu którego rozpuszczalność wynosi 37g

Oblicz ile gramów chlorku miedzi należy odważyć aby w temp. 50 sporządzić 300g roztworu którego rozpuszczalność wynosi 37g...

Chemia

Oblicz skład procentowy mieszaniny dwóch izotopów galu więdząc, że masa atomowa wynosi 69,72u a jądra atomowe tych izotopów zawierają 38 i 40 neutronów.

Oblicz skład procentowy mieszaniny dwóch izotopów galu więdząc, że masa atomowa wynosi 69,72u a jądra atomowe tych izotopów zawierają 38 i 40 neutronów....

Chemia

Podaj równania elektrolizy roztworów wodnych następujących substancji: 1.CuCl2 2.Na2SO4 3.KOH

Podaj równania elektrolizy roztworów wodnych następujących substancji: 1.CuCl2 2.Na2SO4 3.KOH...

Chemia

Oblicz  ile gramów NaNO3 należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać  pół kilograma - 0.5kg (=g) roztworu nasyconego w 95 stopniach celsjusza . Jak coś to po ,NaNO, to ,3, jest małe ;) I z góry dziękuje :D

Oblicz  ile gramów NaNO3 należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać  pół kilograma - 0.5kg (=g) roztworu nasyconego w 95 stopniach celsjusza . Jak coś to po ,NaNO, to ,3, jest małe ;) I z góry dziękuje :D...

Chemia

Napisz rownania reakcji otrzymywania soli              tlenek wapnia + kwas solny - chlorek wapnia + woda cynk + kwas siarkowy(VI) - siarczan(VI)cynku + woda wodorotlenek magnezu + kwas węglowy - węglan magnezu + woda

Napisz rownania reakcji otrzymywania soli              tlenek wapnia + kwas solny - chlorek wapnia + woda cynk + kwas siarkowy(VI) - siarczan(VI)cynku + woda wodorotlenek magnezu + kwas węglowy - węglan magnezu + woda...

Chemia

Podaj wartościowość reszty kwasowej kwasów o podanych wzorach sumarycznych: a)HNO2 b)HNO3 c)H2S2O4 d)H2SO5 e)H3AsO4 f)H4I2O9 g)H5IO6 h)H6TeO6 PROSZĘ POMÓŻCIE

Podaj wartościowość reszty kwasowej kwasów o podanych wzorach sumarycznych: a)HNO2 b)HNO3 c)H2S2O4 d)H2SO5 e)H3AsO4 f)H4I2O9 g)H5IO6 h)H6TeO6 PROSZĘ POMÓŻCIE...

Chemia

określ właściwości powietrza

określ właściwości powietrza...

Chemia

zaproponuj doświadczenie które potwierdzi obecność tlenku węgla (IV) [latex](CO_2)[/latex] w otaczającym nas powietrzu plaese na dzisiaj

zaproponuj doświadczenie które potwierdzi obecność tlenku węgla (IV) [latex](CO_2)[/latex] w otaczającym nas powietrzu plaese na dzisiaj...

Chemia

co to jest odparowanie rozpuszczalnika?

co to jest odparowanie rozpuszczalnika?...

Chemia

prodiktami reakcji siarkowodoru z tlenem są woda i tlenek siarki(4).równanie tej reakcji chemicznej i czy to jest reakcja utleniania-redukcji

prodiktami reakcji siarkowodoru z tlenem są woda i tlenek siarki(4).równanie tej reakcji chemicznej i czy to jest reakcja utleniania-redukcji...

Chemia

Oblicz ile gramów roztworu kwasu azotowego o stężeniu 60% należy dodać do 150cm3 roztworu tego kwasu o stężeniu 15% i gęstości d = 1,056 g/cm3, aby otrzymać kwas o stężeniu 35% .

Oblicz ile gramów roztworu kwasu azotowego o stężeniu 60% należy dodać do 150cm3 roztworu tego kwasu o stężeniu 15% i gęstości d = 1,056 g/cm3, aby otrzymać kwas o stężeniu 35% ....

Chemia

na czym polega skraplanie powietrza

na czym polega skraplanie powietrza...

Chemia

Co to jest efekt cieplarniany? Część Pierwsza: Przyczyny Część Druga : Skutki Część Trzecia : Jakie są możliwości zapobiegania.... Na jedna stronę z zeszytu PROSZE DUZO PKT ......

Co to jest efekt cieplarniany? Część Pierwsza: Przyczyny Część Druga : Skutki Część Trzecia : Jakie są możliwości zapobiegania.... Na jedna stronę z zeszytu PROSZE DUZO PKT .........

Chemia

Zawartość procentowa argonu wynosi 0,93% objętościowy. Oblicz ile decymetrów sześciennych argonu znajduje się w pokoju o wymiarach 5m X 3m X 2,5m

Zawartość procentowa argonu wynosi 0,93% objętościowy. Oblicz ile decymetrów sześciennych argonu znajduje się w pokoju o wymiarach 5m X 3m X 2,5m...

Chemia

Prosze pomużcie mi!!! OPisać Azot-Rola w powietrzu Zastosowanie składnika w powietrzu Ciekawostki  

Prosze pomużcie mi!!! OPisać Azot-Rola w powietrzu Zastosowanie składnika w powietrzu Ciekawostki  ...

Chemia

      Bardzo Pilne!!! Podaj wzór sumaryczny i strukturalny propan 2 olu i napisz (wszystkie możliwe {m.in.spalania itd.})reakcje,którym ulega.     Daje najlepsze

      Bardzo Pilne!!! Podaj wzór sumaryczny i strukturalny propan 2 olu i napisz (wszystkie możliwe {m.in.spalania itd.})reakcje,którym ulega.     Daje najlepsze...

Chemia

ile substancji i ile wody należy przygotować w celu otrzymania 2 kg ośmioprocentowego roztworu  

ile substancji i ile wody należy przygotować w celu otrzymania 2 kg ośmioprocentowego roztworu  ...

Chemia

Oblicz w jakim stosunku są połączone ze sobą pierwiastki   Tlenek Azotu (II) Tlenek Azotu(I) Tlenek Żelaza (III)

Oblicz w jakim stosunku są połączone ze sobą pierwiastki   Tlenek Azotu (II) Tlenek Azotu(I) Tlenek Żelaza (III)...

Chemia

oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu (V) potasu w temperaturze 20 stopni C

oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu azotanu (V) potasu w temperaturze 20 stopni C...