Chemia

Chemia

oblicz skład procentowy masy pierwiastków w tlenku żelaza (III) (Fe2O3)

oblicz skład procentowy masy pierwiastków w tlenku żelaza (III) (Fe2O3)...

Chemia

– opisuje metodę gaszenia wapna palonego i jej wykorzystanie – podaje nazwy systematyczne wapna palonego i gaszonego oraz zapisuje wzory sumaryczne tych związków chemicznych

– opisuje metodę gaszenia wapna palonego i jej wykorzystanie – podaje nazwy systematyczne wapna palonego i gaszonego oraz zapisuje wzory sumaryczne tych związków chemicznych...

Chemia

napisz rownanie reakcji alkoholu metylowego z bromowodorem

napisz rownanie reakcji alkoholu metylowego z bromowodorem...

Chemia

Narysuj sposób tworzenia wiązania w cząsteczce I2, S2, N2, F2, Br2. Prosze o szybka odpowiedz bo zaraz mama przyjdzie

Narysuj sposób tworzenia wiązania w cząsteczce I2, S2, N2, F2, Br2. Prosze o szybka odpowiedz bo zaraz mama przyjdzie...

Chemia

napisz rownanie benzenolu z sodem

napisz rownanie benzenolu z sodem...

Chemia

Napisz równanie reakcji (produkty słownie i później wszystko symbolami) TLENEK POTASU + SIARCZEK MIEDZI (I)

Napisz równanie reakcji (produkty słownie i później wszystko symbolami) TLENEK POTASU + SIARCZEK MIEDZI (I)...

Chemia

zapisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji : potasu z kwasem fosforowym(V) proszę jutro mi bierze do sprawdzenia to ważne!!! dzięki ;}

zapisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji : potasu z kwasem fosforowym(V) proszę jutro mi bierze do sprawdzenia to ważne!!! dzięki ;}...

Chemia

1.Wypisz indeksy stechiometryczne we wzorach poniższych reakcji chemicznych oraz sporządź słowny zapis tych równań reakcji chemicznych a) Si + O2 -> SiO_ b) 2Fe_O_ + 3C ->3CO2 + 4Fe

1.Wypisz indeksy stechiometryczne we wzorach poniższych reakcji chemicznych oraz sporządź słowny zapis tych równań reakcji chemicznych a) Si + O2 -> SiO_ b) 2Fe_O_ + 3C ->3CO2 + 4Fe...

Chemia

ustalono ze w wyniku spalania 1 czasteczki pewnego weglowodoru powstalo 6 czasteczek tlenku wegla (IV) oraz 6 czasteczek wody (pary wodnej).Ustal wzor sumaryczny spalanego weglowodoru a nastepnie napisz wzor polstrukturalny i nazwe tego weglowodoru.

ustalono ze w wyniku spalania 1 czasteczki pewnego weglowodoru powstalo 6 czasteczek tlenku wegla (IV) oraz 6 czasteczek wody (pary wodnej).Ustal wzor sumaryczny spalanego weglowodoru a nastepnie napisz wzor polstrukturalny i nazwe tego weglowodoru....

Chemia

O co chodzi w równaniach reakcji chemicznych? Proszę o dokładne wyjaśnienie, a nie napisanie że uzgadnianie stron liczbami, bo to wiem, ale kompletnie nie rozumiem jak...

O co chodzi w równaniach reakcji chemicznych? Proszę o dokładne wyjaśnienie, a nie napisanie że uzgadnianie stron liczbami, bo to wiem, ale kompletnie nie rozumiem jak......

Chemia

Podczas prażenia wapienia CaCO3 otrzymano 112g wapna palonego i 88g tlenku węgla IV.Oblicz ile gramów wapienia poddano prarzeniu. Daje Naj Naj pls

Podczas prażenia wapienia CaCO3 otrzymano 112g wapna palonego i 88g tlenku węgla IV.Oblicz ile gramów wapienia poddano prarzeniu. Daje Naj Naj pls...

Chemia

Zapisz równania reakcji przedstawionych na schematach według podanego wzoru w podpunkcie A. Chodzi mi żeby mi ktoś rozwiązał podpunkt B i C Z góry dzięki :*

Zapisz równania reakcji przedstawionych na schematach według podanego wzoru w podpunkcie A. Chodzi mi żeby mi ktoś rozwiązał podpunkt B i C Z góry dzięki :*...

Chemia

Zapisz reakcje (symbolami chemicznymi) : rozkład chlorku wapnia na pierwiastki , spalanie węgla w tlenie (produkt. tl. węgla II)

Zapisz reakcje (symbolami chemicznymi) : rozkład chlorku wapnia na pierwiastki , spalanie węgla w tlenie (produkt. tl. węgla II)...

Chemia

uszereguj ponizsze pierwiastki wg rosnacej I energii jonizacji: N,Li,Be,Cs

uszereguj ponizsze pierwiastki wg rosnacej I energii jonizacji: N,Li,Be,Cs...

Chemia

1) Sporządzono 20% roztworu CH3COOH o gęstości 1,026g/cm3. Oblicz stężenie molowe roztworu. 2) Rozpuszczono 2,24 dm3 amoniaku (warunki normalne) w 500g wody otrzymując roztwór o gęstości 1,25 g/cm3. Oblicz stężenie molowe roztworu.

1) Sporządzono 20% roztworu CH3COOH o gęstości 1,026g/cm3. Oblicz stężenie molowe roztworu. 2) Rozpuszczono 2,24 dm3 amoniaku (warunki normalne) w 500g wody otrzymując roztwór o gęstości 1,25 g/cm3. Oblicz stężenie molowe roztworu....

Chemia

ZADANIE:napisz w postaci pelnej oraz schematow klatkowych kofiguracje elektronowe:a)Cl b)Cl-,c)Mg2+

ZADANIE:napisz w postaci pelnej oraz schematow klatkowych kofiguracje elektronowe:a)Cl b)Cl-,c)Mg2+...

Chemia

ZADANIE:przedstaw sposob powstawania wiazania chemicznego w dwuatomowej czasteczce tlenu.Okresl rodzaj wiazania.

ZADANIE:przedstaw sposob powstawania wiazania chemicznego w dwuatomowej czasteczce tlenu.Okresl rodzaj wiazania....

Chemia

uzgodnij strony równania 1 Cu+O2-->Cu2O 2 Al+o2-->Al2O3 H2+cl2-->Hcl

uzgodnij strony równania 1 Cu+O2-->Cu2O 2 Al+o2-->Al2O3 H2+cl2-->Hcl...

Chemia

ZASTOSOWANIA SIARCZANU AMONU

ZASTOSOWANIA SIARCZANU AMONU...

Chemia

Napisz w formie jonowej skróconej reakcję: KMnO4 + HCl --> KCl + Cl2 + H2O + MnCl2

Napisz w formie jonowej skróconej reakcję: KMnO4 + HCl --> KCl + Cl2 + H2O + MnCl2...

Chemia

Uzgodnij strony równania 4 N2+O2--->N2o 5 Fe+cl2--->Fecl3 6 SiO2+Mg-->Si+Mgo 7 K2O--->K+O2 8 N2+O2--->N2O5

Uzgodnij strony równania 4 N2+O2--->N2o 5 Fe+cl2--->Fecl3 6 SiO2+Mg-->Si+Mgo 7 K2O--->K+O2 8 N2+O2--->N2O5...

Chemia

Zmieszano 5 cm3 kwasu solnego o stezeniu 30% i gestosci 1,5g/cm3 z MnO2(w warunkach normalnych). Oblicz ile dm3 chloru otrzymali, zakładając 100-procentową wydajność reakcji. Wynik podaj z dokladnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Zmieszano 5 cm3 kwasu solnego o stezeniu 30% i gestosci 1,5g/cm3 z MnO2(w warunkach normalnych). Oblicz ile dm3 chloru otrzymali, zakładając 100-procentową wydajność reakcji. Wynik podaj z dokladnością do trzeciego miejsca po przecinku....

Chemia

Pomóżcie mi z chemii

Pomóżcie mi z chemii...

Chemia

Potrzebuję pomocyyy !! Narysuj schemat wiązania jonowego: chlorku potasu-KCl, bromku litu - LiBr oraz tlenku magnezu - MgO

Potrzebuję pomocyyy !! Narysuj schemat wiązania jonowego: chlorku potasu-KCl, bromku litu - LiBr oraz tlenku magnezu - MgO...

Chemia

W 200g wody otrzymano roztwór nasycony KCl w temp.90 stopni nastepnie roztwor ochlodzono do temp. 10 stopni. Oblicz ile gramow KCl wytrąci się z roztworu.

W 200g wody otrzymano roztwór nasycony KCl w temp.90 stopni nastepnie roztwor ochlodzono do temp. 10 stopni. Oblicz ile gramow KCl wytrąci się z roztworu....