Chemia

Chemia

Podczas rozkładu 2,45g pewnej złożonej substancji powstały dwa produkty; stały o masie 1,49g i gazowy o objętości 672cm sześciennych.Ustal,jakim gazem był jeden z produktów..proszę o rozwiązanie z wyjaśnieniem..

Podczas rozkładu 2,45g pewnej złożonej substancji powstały dwa produkty; stały o masie 1,49g i gazowy o objętości 672cm sześciennych.Ustal,jakim gazem był jeden z produktów..proszę o rozwiązanie z wyjaśnieniem.....

Chemia

rozwiąż równania reakcjipierwiastka   z tlenem Mg+O2 P4+O2 Cu+O2      z siarką Ag+S O2+S H2+S   Z wodorem Na+H2 N2+H2 O2+H2       z chlorem Na+Cl2 Fe+Cl2 H2+Cl2

rozwiąż równania reakcjipierwiastka   z tlenem Mg+O2 P4+O2 Cu+O2      z siarką Ag+S O2+S H2+S   Z wodorem Na+H2 N2+H2 O2+H2       z chlorem Na+Cl2 Fe+Cl2 H2+Cl2...

Chemia

Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 2.8g tlenku węgla (II)

Oblicz jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje 2.8g tlenku węgla (II)...

Chemia

Do probówek z wodą dodano: P4O10, CaO, SiO2, Co, Na2O, N2O5, Al2O3.NA JAKI KOLOR ZABARWI SIĘ PAPIEREK WSKAŻNIKOWY? UZASADNIJ RÓWNANIAMI REAKCJI

Do probówek z wodą dodano: P4O10, CaO, SiO2, Co, Na2O, N2O5, Al2O3.NA JAKI KOLOR ZABARWI SIĘ PAPIEREK WSKAŻNIKOWY? UZASADNIJ RÓWNANIAMI REAKCJI...

Chemia

1.Napisz równanie reakcji przemiany alfa i beta dla izotopu polonu i liczbie masowej 209  2. Podaj skład jądra atomowego(ilość protonów,neutronów,elektronów)dla atomu: -selen -złoto  -hel   Proszę o szybką odpowiedź ; ))

1.Napisz równanie reakcji przemiany alfa i beta dla izotopu polonu i liczbie masowej 209  2. Podaj skład jądra atomowego(ilość protonów,neutronów,elektronów)dla atomu: -selen -złoto  -hel   Proszę o szybką odpowiedź ; ))...

Chemia

napisz konfiguracje elektronową pierwiastka 17E i na tej podstawie określ jego polożenie w układzie okresowym . Odszukaj ten pierwiastek i podaj jego nazwe i symbol

napisz konfiguracje elektronową pierwiastka 17E i na tej podstawie określ jego polożenie w układzie okresowym . Odszukaj ten pierwiastek i podaj jego nazwe i symbol...

Chemia

Narysuj wzory strukturalne następujących związków ; CaCl2 , V2O5 , HNO3 , H2SO3 , Mg(NO3)2

Narysuj wzory strukturalne następujących związków ; CaCl2 , V2O5 , HNO3 , H2SO3 , Mg(NO3)2...

Chemia

wyjasnij dlaczego pierwiastki z 1 i 2 grupy układu okresowego zaliczamy do elektrododatnich, a 16 i 17 elektroujemnych

wyjasnij dlaczego pierwiastki z 1 i 2 grupy układu okresowego zaliczamy do elektrododatnich, a 16 i 17 elektroujemnych...

Chemia

Substancje chemiczne wokół nas

Substancje chemiczne wokół nas...

Chemia

Napisać reakcję dysocjacji jonowej wodorotlenku żelaza (III). Według mnie wygląda to tak: [latex]Fe(OH)_{3}----->Fe^{3+}+3OH^{-}[/latex]. Proszę o pomoc.

Napisać reakcję dysocjacji jonowej wodorotlenku żelaza (III). Według mnie wygląda to tak: [latex]Fe(OH)_{3}----->Fe^{3+}+3OH^{-}[/latex]. Proszę o pomoc....

Chemia

Po wsypaniu nawet nie wielkiej ilości cukru do piwa to pieni się intensywnie. Podobny efekt występuje gdy dosypiemy cukry do innych napojów gazowanych. Dlaczego?

Po wsypaniu nawet nie wielkiej ilości cukru do piwa to pieni się intensywnie. Podobny efekt występuje gdy dosypiemy cukry do innych napojów gazowanych. Dlaczego?...

Chemia

opisz własciwosci fizyczne i zastosowanie acetylenu

opisz własciwosci fizyczne i zastosowanie acetylenu...

Chemia

Reakcja roztworu siarczanu (VI) sodu z zasadą wapniową.   -równanie reakcji -obserwacje -wnioski   pomocy!

Reakcja roztworu siarczanu (VI) sodu z zasadą wapniową.   -równanie reakcji -obserwacje -wnioski   pomocy!...

Chemia

Reakcja roztworu siarczanu (VI) sodu z zasadą wapniową   -równanie reakcji -obserwacje -wnioski   pomocy!

Reakcja roztworu siarczanu (VI) sodu z zasadą wapniową   -równanie reakcji -obserwacje -wnioski   pomocy!...

Chemia

Wymień 5 sposobów zapobiegania korozji.

Wymień 5 sposobów zapobiegania korozji....

Chemia

1. Podaj wzór sumaryczny i nazwę alkanu którego masa cząsteczkowa wynosi 72u. 2.Heksan tworzy 5 izomerów napisz ich wzory półstrukturalne.

1. Podaj wzór sumaryczny i nazwę alkanu którego masa cząsteczkowa wynosi 72u. 2.Heksan tworzy 5 izomerów napisz ich wzory półstrukturalne....

Chemia

1 jakie jest zawartość procentowa co2 w powietrzu ? 2 jaką rolę odgrywa CO2 w życiu roślin ? 3 jakie supstrady i prodykty bierą udział w procesie fotosyntezy ? 4 w jaki sposób tlenek węgla 4 dostaje sie do atmosfery i jak jest usówana ?

1 jakie jest zawartość procentowa co2 w powietrzu ? 2 jaką rolę odgrywa CO2 w życiu roślin ? 3 jakie supstrady i prodykty bierą udział w procesie fotosyntezy ? 4 w jaki sposób tlenek węgla 4 dostaje sie do atmosfery i jak jest usówana ?...

Chemia

Wyjaśnij na przykładzie atomu chromu , na czym polega zjawisko promocji związane z zapełnianiem orbitali typy d.

Wyjaśnij na przykładzie atomu chromu , na czym polega zjawisko promocji związane z zapełnianiem orbitali typy d....

Chemia

Dzięki rozkładowi pewnej ilości wody otrzymano 3g wodoru i 24 g tlenu. Oblicz masy wodoru i tlenu,które można otrzymać przez rozkład 90g wody.

Dzięki rozkładowi pewnej ilości wody otrzymano 3g wodoru i 24 g tlenu. Oblicz masy wodoru i tlenu,które można otrzymać przez rozkład 90g wody....

Chemia

co to znaczy że dana ciecz ma pH=7?

co to znaczy że dana ciecz ma pH=7?...

Chemia

Napisz list do Marii Skłodowskiej- Curie. w liście między innymi   zapytaj jak odkryła  pierwiastki promieniotwórcze (rad i polon). PROSZĘ POMÓŻCIE ODWDZIĘCZĘ SIĘ!!!

Napisz list do Marii Skłodowskiej- Curie. w liście między innymi   zapytaj jak odkryła  pierwiastki promieniotwórcze (rad i polon). PROSZĘ POMÓŻCIE ODWDZIĘCZĘ SIĘ!!!...

Chemia

WYKONAJ DOŚWIADCZENIE Do naczynia nalej wody gazowanej i sprawdz jej smak. Naczynie ogrzewaj przez chwilę i obserwuj zmiany. Po ostudzeniu ponownie sprawdz smak wody. Zapisz obserwację i sformułuj wniosek.

WYKONAJ DOŚWIADCZENIE Do naczynia nalej wody gazowanej i sprawdz jej smak. Naczynie ogrzewaj przez chwilę i obserwuj zmiany. Po ostudzeniu ponownie sprawdz smak wody. Zapisz obserwację i sformułuj wniosek....

Chemia

Policz , ile sodu należy użyć , aby otrzymać 1kg. tlenku sodu. Pomóżcie , proszę!

Policz , ile sodu należy użyć , aby otrzymać 1kg. tlenku sodu. Pomóżcie , proszę!...

Chemia

zastosowanie soli

zastosowanie soli...

Chemia

tlenek kwasowy kwasu węglowego powoduje mętnienie wody wapiennej, czyli substancji o wzorze Ca(OH)2, gdyż jednym z produktów tej reakcji chemicznej jest węglan wapnia CaCO3. Napisz równanie tej reakcji chemicznej.

tlenek kwasowy kwasu węglowego powoduje mętnienie wody wapiennej, czyli substancji o wzorze Ca(OH)2, gdyż jednym z produktów tej reakcji chemicznej jest węglan wapnia CaCO3. Napisz równanie tej reakcji chemicznej....