Język polski

Język polski

Carl Friedrich Gauss (Gau)


praca w załączniku zdjęcia !...

Język polski

Motyw tańca taniec w ujęciu teoretycznym

Taniec od niepamiętnych czasów był obecny w życiu człowieka. Ludzie pierwotni za jego pomocą porozumiewali się między sobą, gdyż ruch ciała zastępował im słowa i wzbogacał gesty. Taniec towarzyszył im w wydarzeniach społecznych oraz...

Język polski

Czy profesor Sonnenbruch miał rację mówiąc "jestem uczciwym Niemcem"?

Profesor Sonnenbruch, jeden z głównych bohaterów "Niemców" Leona Kruczkowskiego bardzo często powtarzał, że jest "uczciwym Niemcem". Uważa się za człowieka zupełnie w porządku wobec wszystkich. Oto co mówi do żandar...

Język polski

Droga Pani Mac Whirr !

Pisze do Pani ten list w pewnym celu.Bardzo chciałabym żeby blizej poznała Pani historię która wydarzyła sie na morzu.
Wydarzyło sie to pewnego wieczoru kiedy płynęliśmy parowcem "Nau - Shau" do portu Fu-czau.Nagle fale morza zaczeły ...

Język polski

Czy potrzeba cudu, by człowiek się zmienił? W oparciu o postacie literackie.

Czy potrzeba cudu, by człowiek się zmienił? Myślę, że tak.
1) Osobą, która tego potrzebowała był Scrooge z "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa. Na początku był biedny, lecz później będąc właścicielem kantoru, d...

Język polski

Motywy postępowania Wertera - jego punkt widzenia

Jakże dobrze pamiętam tamte słowa... Do dzisiejszego dnia słyszę je w moich uszach i nie mogę pojąć, dlaczego nie usłuchałem rad mojej tancerki: "Tylko nie zakochaj się pan, broń Boże (...) zaręczona jest z pewnym zacnym człowiekiem"....

Język polski

Loczek i jej przygody

Pewnego dnia Loczek wybrała się w odwiedziny do swojej babci by zanieść jej lekarstwa. Domek babci znajdował się na drugim brzegu jeziora. Loczek postanowiła że przepłynie jezioro i szybciej dotrze do staruszki. Płynąc ujrzała niewielki ...

Język polski

Szczęście

Problem szczęścia dotyczy każdego . Nie ma istoty ludzkiej , która nie dążyłaby do niego , nie zastanawiałaby się nad tym , czym ono jest . Wszyscy do niego dążymy i życzymy sobie , aby mieć go jak najwięcej w naszym życiu . Czasami n...

Język polski

Kochać jak Kmicic, walczyć jak Wołodyjowski, mieć dowcip jak Zagłoba – o bohaterach "Potopu" Sienkiewicza.

„Potop” Henryka Sienkiewicza został napisany ku pokrzepieniu serc. W czasie zaborów miał dawać Polakom nadzieję na wyzwolenie ojczyzny. Autor ukazał szlachtę polską jako patriotyczny, dzielny i przywiązany do ludowej tradycji naród. Ab...

Język polski

Plan wydarzeń "Tristana i Izoldy".

1. Dzieciństwo Tristana
a) tragiczna miłość rodziców
b) wychowanie i nauka Tristana przez Rohałta.
c) Porwanie chłopca przez kupców norweskich
d) dotarcie do zamku Tyntagiel w Kornwalii.
2. Uczucia króla Marka do przybys...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana "Marcin Swoboda".

Bolesław Leśmian jest jednym z wybitnych twórców w XX-lecia międzywojennym. W swojej poezji miesza to co rzeczywiste z fantazja, tworzą świat, w którym nie działa reguła realności czy prawdopodobieństwa. Oprócz zjawisk nadprzyrodzonych ...

Język polski

Nie jesteśmy wyłącznie piękni!


Hasło "nie jesteśmy wyłącznie piękni" daje dużo do myślenia. To prawda jednak iż ludzie powszechnie uważani za istoty doskonałe w cale takie nie są. Doskonałym trzeba być wewnątrz. Jeżeli nie potrafimy być tolerancyjni, pomaga...

Język polski

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej uważane jest za najwybitniejsze dzieło epoki pozytywizmu. Autorka ukazała w nim panoramę polskiego społeczeństwa w XIX wieku; w tym utworze zawartych jest wiele motywów. Miłość, życie codzienne bohater...

Język polski

Odpowiedzialność rządzących na podstawie trzch władców: Priama, Edypa, Kreona

Moim zdaniem nie jestem w stanie uczciwie rozwinąć tematu gdyż teksty źródłowe nie przedstawiaja pełnych biografii władców. Według mnie człowiek nie powinien pochopnie oceniać innych w życiu codziennym nie wspominając o wypowiedziach p...

Język polski

Wielkość i małość człowieka ukazane w wybranych księgach Pisma Świętego.

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (...) A potem Bóg rzekł: <Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba (...) Niechaj zaroją się wody od roju istot żywych!> (...) A wreszcie rzekł Bóg: <Uczyń...

Język polski

Znamieniem naszych czasów jest macdonaldyzacja...

Znamieniem naszych czasów jest macdonaldyzacja, czyli szybkie dania, samoobsługa i anonimowość.
Mcdonaldyzacja przeniknęła praktycznie do wszystkich sfer życia publicznego. Mcdonaldyzacja ma cztery „filary”, którymi się kieruje. Je...

Język polski

Miłość i młodośćKiedyś myślałam, że zawsze będę
Młoda, piękna i kochana,lecz stało
Się... Zostałam panną ,stałam się
Starą bezużyteczną kobietą
Która bez miłość długo nie przetrwa?
Ale wiem, że nie na tym ...

Język polski

Wizyta w Czarnolesie po śmierci Urszulki - list

Czarnolas, 30 lipca 1582
Cześć Marysiu!
Bardzo dziękuję Ci za list i pozdrowienia. Były dla mnie miłą niespodzianką. Cieszę się, że czujesz sie dobrze i jesteś zadowolona z nadmorskich wakacji. Dzięki temu, że tak dokładnie ws...

Język polski

Michał z Montaigne

„Ciało, szlachetne, kłamliwe szczęście, godności, poważanie, przemijające igraszki fortuny, nic z tego nie było moje. Boski odprysk, zszedłem z niebios na ziemię Celtów, nie jako ósmy mędrzec Grecji czy trzeci Auzonii, ale jedyny, ró...

Język polski

Polska dramaturgia powojenna

LEON KRUCZKOWSKI „NIEMCY”

-WSTĘP
· jego przedwojenne utwory bulwersowały ( „Kordian i cham”)
· geneza „Niemców” sięga w lata 30-te; można ją prześledzić· poprzez jego twórczość· , jak i wypowiedzi. Wygłos...

Język polski

Forma, a problemy wolności i ubezwłasnowolnienia człowieka w literaturze XIX i XX wieku.

Czym jest forma w życiu człowieka? Forma a problemy wolności i ubezwłasnowolnienia człowieka w literaturze XIX i XX wieku.

"Każdy musi być oceniony przez każdego, a pojęcie o nas ciemnych, ograniczonych i tępych jest nie mnie...

Język polski

Miłość w epoce pozywityzmu, romantyzmu i sensualizmu.

Miłość- jedno proste słowo, a tkwi w nim cała potęga ludzkich dążeń i kwintesencja szeroko pojętego szczęścia. Bez względu na epokę czy dzieje historyczne, to miłość zawsze była głównym powodem życia. Wszystko co najpiękniejsze...

Język polski

Adam Mickiewicz stworzył 4 części „Dziadów”- zdaniem wielu ludzi jednego z najlepszych polskich dramatów.

Adam Mickiewicz stworzył 4 części ?Dziadów?- zdaniem wielu ludzi jednego z najlepszych polskich dramatów. We wszystkich epizodach opisuje jedną postać w 4 różnych sytuacjach. W pierwszej jest to upiór, w drugiej widmo, w następnej przedst...

Język polski

Stwórca i jego dzieło. Analizując „Hymn” Jana Kochanowskiego i fragment hymnu „Święty Boże” Jana Kasprowicza, porównaj sposoby przedstawienia Boga, świata i człowieka.

Motyw Boga jako stwórcy, stworzonego przez niego świata i człowieka jest często podejmowany w literaturze różnych epok. Tak też renesansowy poeta Jan Kochanowski stworzył „Hymn” („Czego chcesz od nas, Panie”), a młodopolski Jan Kasp...

Język polski

Przemówienie "Szczęście przychodzi przypadkowo ale o rozum musimy postarać się sami"

Szczęście, czyż to nie piękne słowo? Jak miło popatrzeć na uszczęśliwionego człowieka, jednak ten pomyślny traf spełnia tylko nasze pragnienia… Tylko czy aż? W końcu możemy pragnąć wszystkiego, więc w myśl powyższych słów szc...