Język polski

Język polski

Romantyzm.

Romantyzm w Polsce objawił się około 1820 r. i pozornym paradoksem jest fakt, że najwcześniej ukształtował się na uniwersytecie wileńskim, wówczas chyba najbardziej racjonalistycznym w Europie. Kiedy w mury uczelni poczęli napływać wych...

Język polski

John Melhuish Strudwick "Złota Nić"

Życie to przeznaczenie...

Kto decyduje o losie naszego życia? Czy my sami mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu, czy też na to mają wpływ osoby trzecie, o których nic nam nie wiadomo? Na te pytania możemy odpowiedzieć pa...

Język polski

"Geniusz uniwersalny" Europy w "Jądrze Ciemności" Josepha Conrada.

Omów wielkośc i słabość cywilizacji ciałego człowieka, odwołując się do zamieszczonego fragmentu i całości powieści.

Wiek XV i XVI słynął z wielkich odkryć geograficznych i od tego momentu rozpoczęło się ucywilizowanie ...

Język polski

Funkcje i warianty motywów, idei, obrazów, wzorców postaw

Stary Testament to nie tylko źródło wiary, ale także ?wielki skarbiec literatury?. Każda epoka literacka stawia sobie za źródło inspiracji Biblię w mniejszym bądź większym stopniu.

a) Motyw marności w literaturze średniowiecz...

Język polski

„Człowiek ma w życiu dwa wyjścia – kształtować rzeczywistość lub poddawać się jej”


Życie sprawdza nas cały czas. Jest nauczycielem, który towarzyszy nam do samego końca. Nie sposób się go pozbyć, nawet poprosić o taryfę ulgową. Kierując się słowami Josifa Brockiego „Człowiek ma w życiu dwa wyjścia – kszta...

Język polski

Co tak naprawdę porusza nas do głębi?

Moim zdaniem XX wiek i towarzyszący mu rozwój cywilizacyjny wywołał u ludzi bardzo niepokojące zjawisko. Prezentowany w mediach masowych ?kult przemocy?, natłok informacji o kolejnych aferach korupcyjnych, pobiciach, rozbojach i kradzieżach s...

Język polski

Realizm i awangarda jako dwa sposoby prezentowania świata w literaturze XX-lecia .Omów temat w oparciu o utwory literackie.

W okresie pomiędzy I a II wojna światową zachodziło bardzo dużo przemian i przewrotów we wszystkich dziedzinach życia: nauce, medycynie, przemyśle jak i sztuce, co za tym idzie w literaturze. Mówiąc wprost panowała moda na dziwność.

Język polski

Swój czy obcy? Odpowiedz na to pytanie na podstawie noweli Marii Konopnickiej 'Mendel Gdański'.

Nowela „Mendel Gdański” nie jest pierwszym utworem, w którym widoczny jest problem antysemityzmu.
Maria Konopnicka w swoim utworze po raz pierwszy tak wyraźnie i dosłownie opowiedziała się przeciwko antysemityzmowi, który w ówczesnym...

Język polski

Czy Jan Kochanowski jest poetą wciąż żywym i bliskim współczesności?

Według mnie Jan Kochanowski jest jak najbardziej poetą wciąż obecnym we współczesnym świecie. Jego twórczość przekazuje nadal bardzo aktualne wartości mimo postępu osiągnięć cywilizacyjnych i zmiany jakości życia człowieka. Jest je...

Język polski

Plan wydarzeń "Pieśń o Rolandzie"

1. Pokonanie Hiszpanii przez Francuzów.
2. Propozycja Marsyla (króla Hiszpanii) uznania zwierzchnictwa Francji i zawarcie pokoju.
3. Zgoda Karola (króla Francji) i wysłanie Ganelona w celu omówienia warunków pkoju.
4. Zemsta Ganel...

Język polski

Rodzina w "Chłopach" Władysława Stanisława Reymonta, a dzisiaj.

Czym jest rodzina w „Chłopach” Reymonta ? Rodzina jest to grupa ludzi walczących o kawałek ziemi. Każdy chce uszczknąć coś dla siebie, by samemu mieć jak najwięcej, a innym nie dać.

Dzieci, gdy tylko rodzice zapiszą im swoją...

Język polski

Bronisław Maj "Wrzesień..."

Podmiot liryczny wraca myślami do lat swojego dzieciństwa.Jest to człowiek dorosły, wrażliwy. Chce powrócić do czasów kiedy był związany z przyrodą, kiedy był młody. Jest degradowany hukiem Białki-jest niemożliwa kontemplacja. Świat ...

Język polski

,,Makbet" Szekspira to lekcja dla sprawujących władzę.

Szekspir w swojej tragedii, pt. ,,Makbet" przedstawił problem władzy i walki z nią.
Na początku poznajemy Makbeta jako prawego, uczciwego i szlachetnego człowieka, wiernego wobec przyjaciół oraz władzy.
Po usłyszeniu od czarownic p...

Język polski

"Potop" - przedstawienie postaci Pana Wołodyjowskiego.

Niedawno przeczytałem wspaniałą książkę Henryka Sienkiewicza pt. Potop cz.1. Wystąpiło w niej bardzo wiele ciekawych postaci, takich jak Oleńka czy Zagłoba, mnie jednak najbardziej w pamięci zapadł pan Michał Wołodyjowski, często nazy...

Język polski

Rozmowy człowieka z Bogiem na podstawie twórców dwóch różnych epok.

W TEMACIE OMAWIAM RENESANS I ROMANTYZM...

Język polski

„ Dążenie do poznania siebie jest najpotężniejszym elementem moralności.Rola kultury w poznaniu samego siebie

Moralność-postępowanie według określonych zasad, reguł.

Teza ta stwierdza, że możliwość poznania siebie jest tylko wtedy, gdy postępujemy według pewnych zasad. Tymi zasadami są zasady moralne.
Ważna role w odkrywaniu sameg...

Język polski

Cechy eposu sarmackiego ( transakcja wojny chocimskiej).

- opowiada o ważnych wydarzeniach :
- historycznych: wojna pod Chocimiem 1621r.
- społecznych - powraca do mitu sarmackiego, tworzącego genealogię szlachecką w XVIII w.
- Religijnych - wojna chocimsko- pogańska

Na tle ...

Język polski

Publicystyka w Pozytywiźmie.

Stefan Kieniewicz „Praca organiczna”

Na wstępie autor wyjaśnia pochodzenie terminu „praca organiczna”. Zaczął on być używany po upadku powstania styczniowego. Wtedy to prasa burżuazyjna widziała ją jako jedyną drogę ratow...

Język polski

Omów problematykę wybranej powieści XX lecia międzywojennego.

Literatura okresu dwudziestolecia międzywojennego często wydaje się trudna i niezrozumiała, głównie ze względu na jej odmienność wobec epok poprzednich. Jej właściwe odczytanie odkrycie wielu sensów, wydaje się niemożliwe bez zapoznani...

Język polski

Charakterystyka Ani Shirley.

Ania Shirley to tytułowa bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery pt. ,,Ania z Zielonego Wzgórza?.
Dziewczynka była sierotą. Jej rodzice ? Berta i Walter umarli na febrę. Ania przez długi czas przekazywana z rąk do rąk, wreszcie trafiła...

Język polski

Reportaż na podstawie powieści Aldouxa Huxleya pt. Nowy wspaniały świat.

"Skandal w Wielkiej Brytanii - czy będziemy materiałem?"

W centrum Londynu odkryto nielegalne laboratorium, w którym "produkowani" są ludzie...

6 czerwca o godzinie 6:06 usłyszano na ulicy Koziej Robótki okropny huk. Jak wiad...

Język polski

Na podstawie ballady "Rybka" napisz opowiadanie czyniąc Krysię narratorem.

Pewnego dnia wybiegłam z wioski ze łzami w oczach,biegnąc w stronę jeziora.Gdy już dotarłam zaczełam rozmawiać z wodnymi nimfami.Opowiadając im on panu,którego kocham pogrążyłam się w gębokim smutku.Nie mogłam przestań mówić o tym...

Język polski

Czy miłość może zmienić obraz rzeczywistości? Na podstawie wiersza "biała magia"

Czy miłość może zmienić obraz rzeczywistości?

Moim zdaniem miłość może zmienic obraz rzeczywistości. Ponieważ osoba zakochana nie widzi wad drugiej osoby, a widzi ją w samych superlatywach. Dowodem na to jest wiersz "Biał...

Język polski

"Do potomnego" Gajcy.

Problematyka:

"Do potomnego" Tadeusza Gajcego to wiersz – testament, przesłanie skierowane do przyszłych, powojennych pokoleń.
"Kochałem tak jak ty zapewne, ale ani czasu dano skąpo..." – stwierdza Gajcy....

Język polski

Myśli oświeconych pisarzy o Ojczyźnie i różny sposób ich wyrażania.

Pomimo słabnięcia wewnętrznego Polski w XVIII wieku obfitował ten okres w najliczniejsze chyba wystąpienia reformatorów.

Jeszcze z renesansowych myśli czerpali pisarze tacy jak Stanisław Leszczyński, Szymon Konarski, czy Stanisła...