Język polski

Literackie i ideowe wyznaczniki epoki Baroku.

Nazwa:

Nazwa "barok" stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności (zarzucano jej barbarzyństwo polegające na wypaczeniu klasycznej estetyki i jej...

Pedagogika

Rozwój fizyczny, emocjonalny i moralny dziecka na wybranym przykładzie.


W literaturze psychologicznej można spotkać bardzo wiele różnych podziałów życia dziecka na ogólne stadia rozwojowe. „Ogólny rozwój, czy to somatyczny, czy psychiczny, mimo różnic indywidualnych przebiega u wszystkich dzieci podob...

Język polski

Charakterystyka Zbyszka z Bogdańca

Jednym z głównych bohaterów powieści H. Sienkiewicza "Krzyżacy" jest Zbyszko z Bogdańca. Był on rycerzem herbu "Tępa podkowa". Jego rodzice zmarli bardzo wcześnie, a nim zajął się stryj Maćko.

Młodzieniec był wysokim, bardzo ...

Wiedza o kulturze

Gotyk

Jest to styl w architekturze i sztukach plastycznych panujący w Europie w okresie dojrzałego i późnego średniowiecza. Stanowi szczytowe osiągnięcie kultury rycerskiej, mieszczańskiej a także dworskiej. Rozwijał się w kilku fazach od poło...

Prawo administracyjne

Organizacja polityczna posłów w Sejmie

Plan pracy

Rozdział I Kształtowanie się klubów poselskich
1. I Rzeczypospolita
2. XIX wiek
3. Polska międzywojenna
4. Okres PRL
5. Rozwiązania współczesne
Rozdział II Ustrojowy status posła
1. Nabycie i...

Biologia

Choroby układu krwionośnego

Najpopularniejsze choroby układu krążenia to:

I. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Jest chorobą układu krążenia, w której w naczyniach tętniczych panuje zwiększone ciśnienie krwi. Nadciśnienie tętnicze jest chorobą przewlekłą, kt...

Biologia

Budowa komórki i funkcje jej składników

Cytoplazma

Cytoplazma stanowi zwykle główną masę komórki. Jej właściwości fizyczne podobne są do właściwości roztworu koloidowego. Jest bezbarwna przezroczysta, półpłynna, śluzowata o gęstości nieco większej od wody. Ma ...

Biologia

Komórka, mitoza, mejoza.

PROCARYOTA
Organizm bezjadrowy, jednokomórkowy, budowa kom. bardzo prosta, mimo to pozwala spelniac wszystkie czynnosci zyciowe (sinice, bakterie). Ksztalt nadaje blona kom. wnetrze osloniete blona cytoplazmatyczna i wraz z nia stanowi protopla...

Historia

Państwo a kościół Rzymsko–Katolicki po 1945 roku

Doktryna komunistyczna dążyła do zagarnięcia władzy na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz politycznego w Polsce nie pominęła również dążenia do osiągnięcia znaczących wpływów w sferze duchowej czego przeszkodą stał się...

Religia

Św. Józef Sebastian Pelczar

św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
Pochodzenie, wykształcenie.
Józef Sebastian Pelczar przyszedł na świat 17 stycznia 1842 r. w małym miasteczku Korczyna koło Krosna. Rodzice posiadali dość duże gospodarstwo rolne, dzięki c...

Język polski

Charakterystyka Ramzesa XIII.

Ramzes XIII, jest jedyną z głównych postaci w Faraonie. Był on synem Ramzesa XII i Nikotris. Gdy skończył dwadzieścia dwa lata, został koronowany na króla. Panował w dwudziestej dynastii. Ramzes XIII, piękny młodzieniec z twarzą prawie ...

Podstawy przedsiębiorczości

Jakie warunki muszą być spełnione aby zostać zakwalifikowanym do grupy bezrobotnych,bezrobotny absolwent Jakie dokumenty należy wypełnić aby zostać zarejestrowanym jako bezrobotny?3.Prawa i obowiązki bezrobotnego 4. Przedstaw dyrektywy Unijnego P

1.Jakie warunki muszą być spełnione aby zostać zakwalifikowanym do grupy

a) bezrobotnych
-nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej,
- zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,

Finanse i bankowość

Podział kart płatniczych

1. Karty parapłatnicze

Karty płatnicze wydawane są w ramach organizacji płatniczych. Na świecie funkcjonuje wiele tego typu stowarzyszeń. W Polsce najpopularniejsze są karty wydawane w ramach organizacji MasterCard/EuroPay Int. oraz ...

Język polski

"Przysięgam, obiecuje...", czyli o wartości słowa honoru w dzisiejszym świecie

??Bo kto przysięgę naruszy,
Ach, biada jemu, za życia biada!
I biada jego złej duszy!?

Adam Mickiewicz, ?Świtezianka?

Przysięga, obietnica, ślubowanie? Zobowiązanie, którego nie wykonanie będzie naszą plamą na h...

Filozofia

Kant jako psycholog, pedagog i filozof

Życiorys

Immanuel Kant urodził się w r.1724,zmarł w 1804.Rodzina jego była prawdopodobnie pochodzenia szkockiego. Ojciec był rzemieślnikiem. Długie życie Kanta miało przebieg niezmiernie prosty, jednolinijny i jednostajny. Urodzi...

Matematyka

Tablice matematyczne na maturkę (Grodków 2004)

Tablice są w załączniku....

Język polski

Plan zdarzeń książki pt. "Piętnastoletni kapitan".

1. Bunt załogi "Pilgrima".
2. Zebranie nowej załogi.
3. Wypłynięcie z Auckland.
a) Rozbity statek spotkany przez "Pilgrima".
b) Uratowanie psa i załogi "Valdecka".
c) Polubienie przez psa dwóch...

Język polski

Rekonstrukcja programu literackiego młodych pozytywistów.

Zrekonstruuj program literacki młodych pozytywistów, zastanawiając się przede wszystkim nad tym, jakie konsekwencje dla literatury miało przyjęcie hasła utylitaryzmu.

Program młodych pozytywistów kształtował się niejako na bież...

Język polski

Romantyczna koncepcja poety jako przywódcy narodu, na podstawie III części "Dziadów".

Poeci romantyczni prezentowali różne poglądy na temat roli poezji i poetów w życiu narodu. Adam Mickiewicz uważał, że poeta powinien być przywódcą, przewodnikiem. Bardzo dokładnie przedstawia to w Dziadach, przede wszystkim w III częśc...

Prawo

Prawo gospodarcze - spółki

PRAWO GOSPODARCZE

Klasyfikacja spółek prawa handlowego

1) Spółki osobowe:
a) spółka jawna
b) spółka partnerska
c) spółka komandytowa
d) spółka komandytowo-akcyjna
2) Spółki kapitałowe:
a) spó...

Język polski

"Ludzie ludziom zgotowali ten los" - moja ocena II wojny światowej.

Człowiek człowiekowi wilkiem…

Za każdym razem, gdy ktoś wspomina o II wojnie światowej, przed oczyma maluje mi się obraz Adolfa Hitlera, a zaraz po tym kolejny raz uświadamiam sobie, jak wiele ten jeden człowiek wyrządził krzyw...

Język polski

Oskarżenie faszyzmu na podstawie "Opowiadań" Tadeusza Borowskiego.

W obliczu Drugiej wojny światowej polscy pisarze stanęli przed bardzo trudnym zadaniem. Okupacja hitlerowska w Polsce z programem ludobójstwa, z systemem obozów śmierci i łapankami, przyniosły doświadczenia którymi polski pisarz spotkał si...

Historia

Porównanie wychowania dzieci w Atenach i Rzymie

WYCHOWANIE DZIECI
W ATENACH

-O życiu lub śmierci noworodka decydował noworodka ojciec.
-Matka zajmowała się dziećmi do 7 roku życia, później chłopcy szli do szkoły.
-Dziewczynki zostawały w domu gdzie pod okiem m...

Biologia

Zaburzenia rytmu sercia i przewodzenia

1.Blok przedsionkowo – komorowy I, II. III stopnia
2.Trzepotanie i migotanie przedsionków
3.trzepotanie i migotanie komór.

BLOK PRZEDSIONKOWO- KOMOROWY:
są to zaburzenie przewodzenia przez węzeł przedsionkowo – komorowy...

Pedagogika

Pytania i odpowiedzi na egzamin z pedagogiki pracy

1. Podaj definicję pedagogiki pracy.

- subdyscyplina pedagogiczna, której przedmiotem badań są pedagogiczne aspekty relacji człowiek ? wychowanie - praca. Zajmuje się problemami wychowania przez pracę, poradnictwem i doradztwem zawod...