Język polski

Żeromski czytany po latach.

Dla swojego pokolenia był niekwestionowanym autorytetem. Nazywany przez wielu sumieniem narodowym poruszał w swych utworach sprawy ważne i drażliwe dla współczesnych mu rodaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział, nie tylko w literac...

Język polski

Antoinoe de Saint Exopery - "Mały Książę".

Mały Książe- bajka, która weszła na do literatury dla dorosłych. Antoinoe de Saint-Exopery był lotnikiem i wiele jego utworów ma odniesienie do niebezpieczeństw grożącym lotnikowi. Tak jest i w tej bajce. Jego samolot ląduje na pustyni k...

Podstawy przedsiębiorczości

Dlaczego należy badać makrootoczenie?

Na prawidłowe funkcjonowanie firmy na rynku i skuteczną rywalizacje z konkurentami wpływa wiele czynników. Chcąc założyc firmę należy mieć na uwadze szereg zjawisk, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na kondycję naszego prz...

Język polski

Charakterystyka Achillesa

Poetycki obraz historii pradawnej świata to dla współczesnego człowieka zbiór zebranych, wielowiekowych legend, pieśni i tradycji regionalnych. Choć nie zawsze oparty na faktach to w dużym stopniu mocno prawdopodobny.
Style literackie ja...

Zarządzanie

Nowe metody i koncepcje zarządzania

Nowe metody i koncepcje zarządzania - wg załączników...

Język polski

Wywiad z panią Ewą Nowakowską - pisarką regionalną.

Pani Ewa Nowakowska jest pisarką, która mieszka w naszym regionie. Niedawno odwiedziła Bibliotekę Publiczną i zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań.

Czym dla pani jest pisanie?
E.N. Jest to dla mnie chwila zatrzymania, refle...

Dydaktyka

Kształcenie, Nauczanie

Rodzaje dydaktyk:
1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej;
2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polski...

Język polski

Kontrowersje wokół osoby Stanisława Wokulskiego.

Stanisław Wokulski był szlachcicem. Szuman, jego przyjaciel, mówił o nim: „stopiło się w nim dwu ludzi: romantyk sprzed sześćdziesiątego i pozytywista z siedemdziesiątego”. Cechy romantyka, które reprezentuje Wokulski to: miłość do...

Pedagogika

Kształtowanie się poglądów i opinii kryminologicznej.

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Kryminologi...

Język polski

Powstanie listopadowe

Główną przyczyną wybuchu powstania listopadowego było nieprzestrzeganie przez cesarzy rosyjskich postanowień konstytucji 1815 roku. Aleksander I w 1819 zniósł wolność prasy i wprowadził cenzurę prewencyjną. W 1820 zawieszono wolność z...

Język polski

Symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę - objawienie sensu męczeństwa młodzierzy polskiej.

Adam Mickiewicz w czasie swoich studiów założył związek filaretów i filomatów, czyli związek miłośników nauki i cnoty, nielegalna organizacja na uczelni, choć niepolityczna.
Bohaterami III części „Dziadów” są osadzeni w wiezi...

Logistyka

Wyodrębnienie się spedycji jako samodzielnej działalności

Wyodrębnienie spedycji jako oddzielnej działalności gospodarczej wymagało dwóch etapów. W pierwszym etapie nastąpiło rozdzielenie czynności transportowych od kupieckich, handlowych. W drugim etapie natomiast z działalności transportowej w...

Biologia

Genetyka

G e n e t y k a jest nauką badającą zjawiska dziedziczności i zmienności organizmów żywych. Występowanie u rodziców i potomstwa tych samych właściwości strukturalnych i funkcjonalnych nazywamy dziedzicznością. Właściwości te mogą b...

Socjologia

Przemoc w środowisku pracy

Przemoc jest wszechobecna w nowoczesnych państwach i wydaje się narastać. Środki przekazu w tytułach codziennych doniesień, obok represji, wojen i działań terrorystycznych, informują o chaosie wywołanym przez ludzi w działaniach przeciwko...

Zarządzanie

Podejście procesowe w organizacji w aspekcie jakości.

1. Wstęp.

Pod koniec XX wieku kierownictwo wielu firm stanęło przed koniecznością dostosowania ich działalności do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej na świecie. Coraz większa konkurencja, globalizacja, wzrastające o...

Język niemiecki

Zamawianie wycieczki w biurze podróży - po niemiecku

Bp: Guten Tag! Was kann ich fr Sie tun?
K: Ich mchte gern eine Reise buchen.
Bp: Wann mchten Sie verreisen?
K: Ich mchte im April fahren.
Bp: Wochin mchten Sie verreisen?
K: Ich mchte nach Deutschland fahren.
Bp: Wollen Sie a...

Socjologia

Kultura w procesie socjalizacji

Kultura w procesie socjalizacji

Człowiek przychodzi na świat jako organizm biologiczny, zostaje „wchłonięty” przez społeczeństwo i pod wpływem jego kultury ulega socjalizacji; staje się istotą społeczna.

Prawo

Prawo prywatne średniowiecza wg Sójki - Zielińskiej.

Prawo osobowe i rodzinne
Zdolność prawna – uznanie za podmiot praw i obowiązków
-- tylko ludzie wolni
-- brak podmiotowości prawnej dla cudzoziemców
-- ograniczenie zdolności prawnej kobiet (słabość przyrodzenia)
-- c...

Logistyka

Rola informatyki w logistyce

rola informatyki w logistyce...

Biologia

Działanie ukł. krwionosnego, budowa serca, skład krwi....itp. =]

Działanie układu krwionośnego:
Podczas każdego skurczu komór lewa komora tłoczy utlenowaną krew za pośrednictwem aorty do obiegu dużego. W dużym obiegu krew utlenowana dociera do naczyń włosowatych ciała, gdzie dostarcza tlen tkank...

Język polski

Etyka, a konieczność, czyli dramat Konrada Wallenroda.

Życie Konrada stanowi nieustanne pasmo wyborów i konsekwencji z nimi związanych. Potwierdza zasadę, że wybór raz dokonany powraca do człowieka niczym dręcząca obsesja. We własnym sumieniu wybiera się wciąż na nowo, rozważa wszystkie za...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza "Ogrodnik"

Wiersz Miłosza Ogrodnik mówi o losach człowieka począwszy od biblijnych rodziców- Adama i Ewy. Przedstawione są jego dzieje od Stworzenia, przez Grzech Poznania i wygnanie z Raju do powrotu do Domu Ojca po śmierci.
Jednak wizja przedstaw...

Rehabilitacja

Krioterapia -skuteczna metoda w leczeniu i rehabilitacji urazów i schorzeń narządów ruchu

Powszechne jest przekonanie o destrukcyjnym oddziaływaniu zimna na organizm człowieka. Przeziębienia, schorzenia związane z nadmiernym wychłodzeniem ciała, takie jak grypa, angina czy zapalenie płuc, tylko ugruntowują tę opinię.
A tym...

Język polski

Dziecko, nowela, pozytywizm.

Epoka pozytywizmu obfituje w nowele wywodzące się z ducha utylitaryzmu. Przedstawiano w nich problemy, losy dzieci i ich punkt widzenia na cały zewnętrzny świat. Ukazywany był obraz dziecka, wyzyskiwanego, cierpiącego, pozostawionego na pastw...

Język polski

Znaczenie nagości

Czym dla nas, ludzi, jest nagość? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu? Odpowiedź na te pytania wymaga głębokich przemyśleń, gdyż tak naprawdę dla każdego z nas będzie ona miała nieco inne znaczenie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nag...