Co to jest historia?

HISTORIA


Słowo historia pochodzi z języka greckiego i oznacza "opowieść o dawnych wydarzeniach". Historia jako nauka bada i opisuje przebieg wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. W wydarzeniach tych brał udział człowiek, dlatego historia zajmuje się opisem tego, jak dawniej żyli ludzie, jak zdobywali pożywienie, jak budowali państwa, jak walczyli, jak oddawali cześć bogom itd. Badając fakty i wydarzenia z przeszłości, historia pozwala nam poznać przyczyny i skutki tego, co wydarzyło się kiedyś. Badaniem przeszłości i przekazywaniem wiedzy o niej zajmują się historycy.

Mądrzy ludzie używają często dwóch powiedzeń: "Historia jest nauczycielką życia" i "Historia lubi się powtarzać".

DZIEJE


Słowa dzieje używa się zamiennie ze słowem historia. W wydarzeniach tworzących dzieje Polski wzięło wiele pokoleń Polaków. Pokolenie to grupa ludzi w podobnym wieku. Badaniem powiązań między poszczególnymi pokoleniami w ramach jednej rodziny zajmuje się nauka zwana genealogią. Obrazowo przedstawia się te powiązania w formie drzewa genealogicznego, które pokazuje związki rodzinne. Każda rodzina składa się z wielu pokoleń, świadków ważnych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Wasi pradziadkowie byli świadkami odbudowy Polski po latach niewoli. Oni przeżyli również drugą wojnę światową. Dziadkowie prawdopodobnie uczestniczyli w likwidowaniu zniszczeń wojennych. Być może brali również udział w powojennej odbudowie Twojej miejscowości. Wasi rodzice obserwowali doniosłe zmiany, jakie zaszły w naszym kraju w ostatnich latach. Wy również jesteście świadkami tworzącej się historii.

ŹRÓDŁA


O tym, co działo się przed wiekami, mówią nam pozostałości minionych czasów, czyli źródła historyczne, z których czerpiemy wiedzę o przeszłości. Źródła możemy podzielić na dwie grupy:

Źródła pisane.
Należą do nich: spisy, listy, dokumenty, gazety, pamiętniki i kroniki. Od kiedy ludzie poznali pismo, zaczęli zapisywać wszystko to, co sami wiedzieli albo o czym opowiadali im inni. Szczególnie ważnym źródłem pisanym są kroniki, w których ważne wydarzenia, np. z życia państwa, zostały zapisane w kolejności ich występowania.

Źródła materialne.
Należą do nich: broń, ozdoby, ubrania, narzędzia, garnki, fotografie, filmy i wiele innych rzeczy, którymi ludzie posługiwali się w przeszłości. Są nim i także: domy, zamki, pałace i kościoły. Źródła materialne mówią nam o tym, jakich narzędzi używali kiedyś ludzie, jak się ubierali, jakie ozdoby nosili, jak wyglądali, gdzie mieszkali i co jedli.

Niektóre źródła materialne są gromadzone w muzeach lu w skansenach. Skanseny to muzea na wolnym powietrzu. Odtwarza sie w nich najczęściej wygląd miejsc zamieszkania ludzi sprzed wieków. W domostwach zachowane jest oryginalne wyposażenie, tak jakby ich mieszkańcy "przed chwilą" opuścili swe siedziby. Ważną rolę w odnajdywaniu i odczytywaniu źródeł materialnych odgrywają archeolodzy. Kopiąc w ziemi, odnajdują oni naszyjniki, monety, narzędzia itd. Informację o tym, gdzie prowadzić prace wykopaliskowe, historycy i archeolodzy znajdują w innych, odkrytych już źródłach historycznych pisanych i materialnych. Nie zawsze jednak dostępne źródła pozwalają dokładnie ustalić, co wydarzyło się w przeszłości. Dlatego naukowcy często przedstawiają tylko hipotezę - przypuszczenie, które wymaga sprawdzenia.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Czym jest historia - esej

Czym jest historia? Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. To pytanie może zadać sobie cały świat, każde państwo lub region, rodzina i pojedynczy człowiek. A każda z tych odpowiedzi może być inna, ponieważ różn...

Język angielski

Czy podszeba jest historia , warto uczyc sie historii jaka jest rola historii w życiu człowieka , czy historia jest potrzebna jest postrzegulnym ludziom i całym narodem

Czy podszeba jest historia , warto uczyc sie historii jaka jest rola historii w życiu człowieka , czy historia jest potrzebna jest postrzegulnym ludziom i całym narodem...

Język angielski

Odpowiedz na pytania: 1. Odpowiedz, co to jest historia. 2. Wyjaśnij, czym różni się historia od baśni i legend. 3. Opisz, w jaki sposób historycy badają wydarzenia z przeszłości. Pomocy! Na jutro!

Odpowiedz na pytania: 1. Odpowiedz, co to jest historia. 2. Wyjaśnij, czym różni się historia od baśni i legend. 3. Opisz, w jaki sposób historycy badają wydarzenia z przeszłości. Pomocy! Na jutro!...

Język angielski

1)Odpowiedz co to jest historia 2) wyjaśnij, czym różni się historia od baśni i legend. 3) opisz, w jaki sposób historycy badają wydarzenia z przeszłości.4) podaj po jednym przykładzie postaci baśniowej, legendarnej i historycznej

1)Odpowiedz co to jest historia 2) wyjaśnij, czym różni się historia od baśni i legend. 3) opisz, w jaki sposób historycy badają wydarzenia z przeszłości.4) podaj po jednym przykładzie postaci baśniowej, legendarnej i historycznej...

Język angielski

Co to jest Historia ?  Uzupełnij notatkę.  Historią nazywamy naukę o wydarzeniach z .............. od czasów wynalezienia ................ Przy ustalaniu najstarszych faktów uczeni wykorzystują źródła ................. Dzielimy je na dwa rodzaje - .......

Co to jest Historia ?  Uzupełnij notatkę.  Historią nazywamy naukę o wydarzeniach z .............. od czasów wynalezienia ................ Przy ustalaniu najstarszych faktów uczeni wykorzystują źródła ................. Dzielimy je na d...

Język angielski

Co to jest historia ? Wiem , że jest to proste pytanie , ale nie potrafię napisać choćby kilku zdań na ten temat . Nie umiem skleić wszystkiego w całość ... Pomożecie mi ?

Co to jest historia ? Wiem , że jest to proste pytanie , ale nie potrafię napisać choćby kilku zdań na ten temat . Nie umiem skleić wszystkiego w całość ... Pomożecie mi ?...