Rola rodziny w życiu człowieka

Rodzina istnieje już niemal od najdawniejszych czasów. Jest pierwszą grupą, w jaką wstępujemy, gdyż następuje to w momencie przyjścia na świat. Dla młodego człowieka rodzina jest podstawowym elementem bez którego nie potrafiłby samodzielnie funkcjonować. Rozważają nasuwa się nam pytanie : jaką rolę pełni rodzina w życiu człowieka? Osobiście uważam, że spełnia ona wiele funkcji w życiu każdej osoby. Na potwierdzenie mojej tezy przytocze kilka agrumentów.
Po pierwsze, główną rolą rodziny jest chęć niesienia pomocy jej członkom. Każdy z nas boryka się z różnymi problemami. Czasami są one niewielkie, lecz tłumienie ich w sobie, może spowodować, że urosną do ogromnych rozmiarów, a wtedy ich rozwiązanie stanie się bardzo trudne. To właśnie rodzina pomaga nam w przezwyciężeniu naszych słabości. Dlatego też, najczęściej zwracamy się ze swoimi wątpliwościami do rodziców, gdyż wiemy, że w nich mamy największe oparcie. To oni są po to, by nas wysłuchać, udzielić nam rady, gdy coś źle robimy oraz cieszyć się razem z nami z sukcesów.
Następnym argumentem potwierdzającym moją tezę jest to, że rodzina wpływa na kształtowanie naszej osobowości. To czego nauczymy się w rodzinie pozostaje na całe życie. Rodzice są dla dziecka osobami znaczącymi, których młody człowiek pragnie naśladować. Przekazują nam swoją wiedzę, opartą na wcześniejszych doświadczeniach, co z kolei ma duży wpływ na postępowanie dziecka w przyszłości. Stosunki panujące w rodzinie i atmosfera codziennego życia kształtują wyobrażenie dziecka o stosunkach między ludzkich. Kontakt z najbliższymi osobami wywiera wpływ na nasz światopogląd, zachowanie i postępowanie.
Po trzecie, dzięki rodzinie zostaje zachowana ciągłość naszego istnienia. Celem większości małżeństw jest posiadanie potomstwa i stworzenia ciepłego ogniska domowego. Rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe następnym pokoleniom.
Na zakończenie warto dodać, że rodzina pełni również funkcję opiekuńczą. Zapewnia utzrymanie niepracującym ich członkom - dzieciom, starcom czy chorym. Dzięki rodzinie mamy dach nad głową, zapewnione wyżywienie, a także spełnione nasze zachcianki. Rodzice w miarę swoich możliwości zaspokajają nas materialnie i dostarczają źródeł do rozwijania naszych zainteresowań.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, z całą pewnością stwierdzam, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Każdemu żyje się łatwiej i lepiej w grupie osób, w której mamy oparcie i jesteśmy zrozumieni. Wiadomo, że nie zawsze zgadzamy się z sobą, ale bez rodziny nie wyobrażam sobie mojego życia.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Rola rodziny w życiu człowieka i społeczeństwa w świetle znanych ci utworów literackich, filmów i własnych przemyśleń.

„ Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne,
Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”
L.N. Tołstoj

Rola rodziny w życiu człowieka i społeczeństwa w świetle znanych ci utworów liter...

Język polski

Napisz wniosek do rozprawki na temat : rola rodziny w życiu człowieka)))

Napisz wniosek do rozprawki na temat : rola rodziny w życiu człowieka)))...

Język polski

DAJĘ NAJ!!! Napisz rozprawkę na temat: Jaka jest rola rodziny w życiu człowieka? ok.1s.

DAJĘ NAJ!!! Napisz rozprawkę na temat: Jaka jest rola rodziny w życiu człowieka? ok.1s....

Język angielski

rola rodziny w życiu człowieka. napisze mi ktoś mówke na ten temat? nie musi być bardzo długa, krótko i na temat. z góry bardzo dziękuję

rola rodziny w życiu człowieka. napisze mi ktoś mówke na ten temat? nie musi być bardzo długa, krótko i na temat. z góry bardzo dziękuję...

Język polski

rola rodziny w życiu człowieka -praca w oparciu o znane ci utwory literackie plis na dzisiaj daje naj :D

rola rodziny w życiu człowieka -praca w oparciu o znane ci utwory literackie plis na dzisiaj daje naj :D...

Język polski

napisz jaka jest rola rodziny w życiu człowieka na podstawie losów bohaterki opowiadania 'na wózku '

napisz jaka jest rola rodziny w życiu człowieka na podstawie losów bohaterki opowiadania 'na wózku '...