Metody rozdzielania mieszanin

Metody rozdzielania mieszanin
a) odparowanie - stosowne jest do rozdzielania składników, kiedy jeden z nich jest nielotny np. rozdzielanie soli i wody

b) krystalizacja - wydzielanie z roztworu substancji w postaci kryształów np.pozyskiwanie cukru i soli

c) sączenie (filtracja) - polega na przelewaniu mieszaniny przez sączek, ciała stałe pozostają na filtrze a płyny ściekają do pojemnika

d) sedymentacja - opadanie na dna cięższych cząsteczek pod wpływem środka ciężkości

e) dekantacja - oddzielanie ciała stałego od cieczy poprzez zlanie cieczy znad osadu

f) destylacja - polega na rozdzielaniu składników mieszaniny jednorodnej, które różnią się temperaturą wrzenia

g) przy użyciu rozdzielacza - za pomocą rozdzielacza oddzielamy substancje nierozpuszczające się w sobie, ciecze

h) ekstrakcja - polega na rozdzielaniu mieszaniny i wykorzystaniu różnic w rozpuszczalności substancji

i) adsorpcja - polega na wykorzystaniu podłoża, które pochłania jeden ze składników mieszaniny

j) chromatografia - wykorzystuje różnicę w szybkości poruszania się składników mieszaniny

k) metody mechaniczne

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Scharakteryzuj następujące metody rozdzielania mieszanin: ekstrakcja, destylacja, sączenie, odparowanie rozpuszczalnika, według tabeli: Nazwa metody | Kryterium | Zalety | Wady

Scharakteryzuj następujące metody rozdzielania mieszanin: ekstrakcja, destylacja, sączenie, odparowanie rozpuszczalnika, według tabeli: Nazwa metody | Kryterium | Zalety | Wady...

Chemia

Opisz wymienione metody rozdzielania mieszanin 1.odparowanie 2.Sączenie 3.Dekantacja 4.Destylacja 5.Inne metody mechaniczne(np.sito,magnes)   Proszę krótko ale na temat potrzebne na teraz!!!!!!!

Opisz wymienione metody rozdzielania mieszanin 1.odparowanie 2.Sączenie 3.Dekantacja 4.Destylacja 5.Inne metody mechaniczne(np.sito,magnes)   Proszę krótko ale na temat potrzebne na teraz!!!!!!!...

Chemia

Opisz na czym polegają te metody rozdzielania mieszanin : sorpcja, desorpcja, ekstrakcja, chromatografia

Opisz na czym polegają te metody rozdzielania mieszanin : sorpcja, desorpcja, ekstrakcja, chromatografia...

Chemia

Wymień metody rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych oraz podaj przykłady substancji.

Wymień metody rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych oraz podaj przykłady substancji....

Chemia

Napisz na czym polegają następujące metody rozdzielania mieszanin: -destylacji -filtracja -sendymętacja -dekantacja -użycie rozpuszczalnika POMOCY!!

Napisz na czym polegają następujące metody rozdzielania mieszanin: -destylacji -filtracja -sendymętacja -dekantacja -użycie rozpuszczalnika POMOCY!!...