Metody rozdzielania mieszanin

Metody rozdzielania mieszanin
a) odparowanie - stosowne jest do rozdzielania składników, kiedy jeden z nich jest nielotny np. rozdzielanie soli i wody

b) krystalizacja - wydzielanie z roztworu substancji w postaci kryształów np.pozyskiwanie cukru i soli

c) sączenie (filtracja) - polega na przelewaniu mieszaniny przez sączek, ciała stałe pozostają na filtrze a płyny ściekają do pojemnika

d) sedymentacja - opadanie na dna cięższych cząsteczek pod wpływem środka ciężkości

e) dekantacja - oddzielanie ciała stałego od cieczy poprzez zlanie cieczy znad osadu

f) destylacja - polega na rozdzielaniu składników mieszaniny jednorodnej, które różnią się temperaturą wrzenia

g) przy użyciu rozdzielacza - za pomocą rozdzielacza oddzielamy substancje nierozpuszczające się w sobie, ciecze

h) ekstrakcja - polega na rozdzielaniu mieszaniny i wykorzystaniu różnic w rozpuszczalności substancji

i) adsorpcja - polega na wykorzystaniu podłoża, które pochłania jeden ze składników mieszaniny

j) chromatografia - wykorzystuje różnicę w szybkości poruszania się składników mieszaniny

k) metody mechaniczne

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Wymien metody rozdzielania mieszanin na skladniki !!! plose na pomoc!!!

Wymien metody rozdzielania mieszanin na skladniki !!! plose na pomoc!!!...

Chemia

Przypomnij sobie metody rozdzielania mieszanin i zaprojektuj sposób,pozwalający otrzymać sól z wody morskiej nawet w domu ?

Przypomnij sobie metody rozdzielania mieszanin i zaprojektuj sposób,pozwalający otrzymać sól z wody morskiej nawet w domu ?...

Chemia

ZAPROPONUJ METODY ROZDZIELANIA  MIESZANIN (PO KOLEI OPISAC DALSZE CZYNNOSCI) a) woda+cukier b)cukier+piasek c)opiłki żelaza+sół

ZAPROPONUJ METODY ROZDZIELANIA  MIESZANIN (PO KOLEI OPISAC DALSZE CZYNNOSCI) a) woda+cukier b)cukier+piasek c)opiłki żelaza+sół...

Chemia

Opisz proste metody rozdzielania mieszanin na składniki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego, wody i atramentu) Plis na teraz :(

Opisz proste metody rozdzielania mieszanin na składniki (np. wody i piasku, wody i soli kamiennej, kredy i soli kamiennej, siarki i opiłków żelaza, wody i oleju jadalnego, wody i atramentu) Plis na teraz :(...

Chemia

określ metody roździelania mieszanin niejednorodnych np : piasku z wodą , siarki z żelazem ?

określ metody roździelania mieszanin niejednorodnych np : piasku z wodą , siarki z żelazem ?...