Imiesłów przysłówkowy

NIEODMIENNY
- jak? gdzie? kiedy?

WSPÓŁCZESNY (czynność trwa, ndk.)
- ąc, np.: pisać: pisz - ąc, grać: graj - ąc, mieć: maj - ąc, malować: maluj - ąc, czyścić: czyszcz - ąc

UPRZEDNI (czynność zakończona, dok.)
- łszy (po spółgłoskach), np.: dojść: doszed - łszy, ukraść: ukrad - łszy
- wszy (po samogłoskach), np.: przeczytać: przeczyta - wszy, ujrzeć: ujrza - wszy

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY OKREŚLA CZASOWNIK

Funkcja w zdaniu:
OKOLICZNIK np.:
Spojrzawszy w dal, głęboko się zamyślił. [spojrzawszy (kiedy?) - okolicznik czasu, się zamyślił - orzeczenie]
Uśmiechnąwszy się, zjadł lody. [uśmiechnąwszy (w jaki sposób?) - okolicznik sposobu]

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przyporządkuj terminom właściwe formy wyrazowe: *imiesłów przymiotnikowy czynny: *imiesłów przymiotnikowy bierny: *imiesłów przysłówkowy współczesny: *imiesłów przysłówkowy uprzedni: Wyrazy które trzeba wpisać: firmowany · widząc · wyciśnięty · zag

Przyporządkuj terminom właściwe formy wyrazowe: *imiesłów przymiotnikowy czynny: *imiesłów przymiotnikowy bierny: *imiesłów przysłówkowy współczesny: *imiesłów przysłówkowy uprzedni: Wyrazy które trzeba wpisać: firmowany ·...

Język polski

Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłów przymiotnikowy czynny, imiesłów przymiotnikowy bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny, imiesłów przysłówkowy uprzedni. pić napić myć umyć jesć najeść śpiewać zaśpiewać Bardzo proszę o pomoc w tym

Od podanych bezokoliczników utwórz imiesłów przymiotnikowy czynny, imiesłów przymiotnikowy bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny, imiesłów przysłówkowy uprzedni. pić napić myć umyć jesć najeść śpiewać zaśpiewa...

Język polski

od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy. grac: (czasownik dokonany) grac: (imiesłów przymiotnikowy bierny) grac: (imiesłów przymiotnikowy czynny) zagrac: (imiesłów przysłówkowy uprzedni) grac: (imiesłów przysłówkowy wspólczesny)

od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy. grac: (czasownik dokonany) grac: (imiesłów przymiotnikowy bierny) grac: (imiesłów przymiotnikowy czynny) zagrac: (imiesłów przysłówkowy uprzedni) grac: (imiesłów przysłówkowy wsp...

Język polski

odmień czasowniki przyjąć, wysiąść, wysiadać, przyjmować, dociągnąć, wyobrazić, chcieć, pracować tworzac formy imiesłowół ( imiesłow przymiotnikowy czynny, imiesłów przymiotnikowy bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny,imiesłów przysłówkowy uprzedni)

odmień czasowniki przyjąć, wysiąść, wysiadać, przyjmować, dociągnąć, wyobrazić, chcieć, pracować tworzac formy imiesłowół ( imiesłow przymiotnikowy czynny, imiesłów przymiotnikowy bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny,i...

Język polski

Od podanych czasowników utwóż z nim zdania. Sprzątać-imiesłów przymiotnikowy czynny Rozbić-imiesłów przymiotnikowy bierny Czytać-imiesłów przysłówkowy współczesny

Od podanych czasowników utwóż z nim zdania. Sprzątać-imiesłów przymiotnikowy czynny Rozbić-imiesłów przymiotnikowy bierny Czytać-imiesłów przysłówkowy współczesny...

Język polski

 jaki jest imiesłów przymiotnikowy bierny od - popłynąć  jaki jest imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny od - przeżywać  jaki jest imiesłów przysłówkowy od- odkryć  PLIS SZYBKO PLIS  :D ^^ :D                       

 jaki jest imiesłów przymiotnikowy bierny od - popłynąć  jaki jest imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny od - przeżywać  jaki jest imiesłów przysłówkowy od- odkryć  PLIS SZYBKO PLIS  :D ^^ :D                       ...