Imiesłów przysłówkowy

NIEODMIENNY
- jak? gdzie? kiedy?

WSPÓŁCZESNY (czynność trwa, ndk.)
- ąc, np.: pisać: pisz - ąc, grać: graj - ąc, mieć: maj - ąc, malować: maluj - ąc, czyścić: czyszcz - ąc

UPRZEDNI (czynność zakończona, dok.)
- łszy (po spółgłoskach), np.: dojść: doszed - łszy, ukraść: ukrad - łszy
- wszy (po samogłoskach), np.: przeczytać: przeczyta - wszy, ujrzeć: ujrza - wszy

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY OKREŚLA CZASOWNIK

Funkcja w zdaniu:
OKOLICZNIK np.:
Spojrzawszy w dal, głęboko się zamyślił. [spojrzawszy (kiedy?) - okolicznik czasu, się zamyślił - orzeczenie]
Uśmiechnąwszy się, zjadł lody. [uśmiechnąwszy (w jaki sposób?) - okolicznik sposobu]

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

2. Od czasownika błyszczeć utwórz pokrewny a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy czynny d. imiesłów przysłówkowy współczesny Oczywiście dam NAJ!

2. Od czasownika błyszczeć utwórz pokrewny a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy czynny d. imiesłów przysłówkowy współczesny Oczywiście dam NAJ!...

Język polski

Odmień czasownik Ukończyć,grać,rozpoczynać,rozpocząć przez imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni i imiesłów stronę czynną i bierną.PROSZĘ MAM TO NA JUTRO

Odmień czasownik Ukończyć,grać,rozpoczynać,rozpocząć przez imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni i imiesłów stronę czynną i bierną.PROSZĘ MAM TO NA JUTRO...

Język polski

od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy , imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni bezokoliczniki to ;kichać, sprzątać, sprzątnąć, zasnąć proszę o odpowiedz na dziś DZIĘKI//

od podanych bezokoliczników utwórz odpowiednie imiesłowy , imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni bezokoliczniki to ;kichać, sprzątać, sprzątnąć, zasnąć proszę o odpowiedz na dzi...

Język polski

Zamień bezokoliczniki szukać i ubrać przez imiesłów przymiotnikowy czynny, bierny imiesłów przysłówkowy współczesny, uprzedni i formy na to no

Zamień bezokoliczniki szukać i ubrać przez imiesłów przymiotnikowy czynny, bierny imiesłów przysłówkowy współczesny, uprzedni i formy na to no...

Język polski

Nazwij imiesłów : np. śpiewając- imiesłów przysłówkowy wspóczesny najedzony- przeczytany- lecące- kupiwszy- kupiony- wyspana- świecące-

Nazwij imiesłów : np. śpiewając- imiesłów przysłówkowy wspóczesny najedzony- przeczytany- lecące- kupiwszy- kupiony- wyspana- świecące-...

Język polski

uzupełnij tabelę nieosobowe formy czasownika musieć , wysłuchać kochać, woleć, zaproponować,sprowadzic (W tabeli imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny , imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni , formy zakączone na no i to )

uzupełnij tabelę nieosobowe formy czasownika musieć , wysłuchać kochać, woleć, zaproponować,sprowadzic (W tabeli imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny , imiesłów przysłówkowy współczesny i uprzedni , formy zakączone na no i t...