Bohaterowie "Kamieni na szaniec" potrafili pięknie żyć i pięknie umierać

Bohaterowie "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego z pewnością potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Słuszność tego stwierdzenia można udowodnić w kilku przykładach.

Rozpocznę od wyjaśnienia piękna, które polegało na życiu wg takich wartości jak honor, godność i patriotyzm. Walczyli o Polskę aż do ostatnich chwil. Wszystkie czynności dla dobra społeczeństwa wykonywali z oddaniem i wytrwałością. Nigdy nie zwątpili ani nie odwrócili się od ojczyzny. Walczyli nawet w chwilach cierpienia i upokorzenia wytrwale znosząc ból.

Należy wspomnieć również o przyjaźni i braterstwie, w których trwali nasi bohaterowie. Ogromne poświęcenie można dostrzec podczas akcji odbicia Rudego. Pomimo niebezpieczeństwa nie zostawili przyjaciela. Chociaż w jej wyniku Alek umarł i Rudemu nie udało się pozostać przy życiu, wyszli z akcji zwycięsko.

Warto zauważyć także, iż chłopcy podczas okupacji hitlerowskiej wciąż się rozwijali. Dążyli do obranych przez siebie celów, chociaż głównym z nich było wyzwolenie Polski. Bardzo troszczyli się również o los swoich rodzin. Rozdzieliła ich dopiero śmierć.

Niezwykle ważny był fakt, że potrafili pięknie umierać. Rudy został odbity z rąk wroga i mógł umrzeć w gronie bliskich. Alek stracił życie, ponieważ naraził je dla przyjaciela. Zośka zginął po udanej akcji. Każdy z nich spotkał śmierć walcząc w obronie ojczyzny, dzięki czemu przyczynili się do wolności kolejnych pokoleń.

Jak wynika z powyższych argumentów bohaterowie, pomimo wojny, wciąż pozostali wartościowymi ludźmi. Sprostali wymaganiom, które przerastały ich możliwości. Nie pozostawiając więc wątpliwości utwierdzam się w przekonaniu, że potrafili pięknie żyć i pięknie umierać.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Bohaterowie "Kamieni na szaniec" potrafili pięknie żyć i pięknie umierać

Bohaterowie "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego z pewnością potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Słuszność tego stwierdzenia można udowodnić w kilku przykładach.

Rozpocznę od wyjaśnienia piękna, które polegało...

Język polski

"Kamienie na szaniec to opowieść o ludziech, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać."

Autorem książki „Kamienie na szaniec” jest wybitny działacz harcerski, twórca ruchu zuchowego w Polsce - Aleksander Kamieński. Jako naoczny świadek i uczestnik opisywanych wydarzeń, doskonale oddaje charakter przeżyć wojennych oraz klim...

Język polski

„Kamienie na szaniec” książką o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać

Książka Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” opowiada o młodych chłopcach, którzy poświęcili całe swoje życie na walkę z niemieckimi okupantami. Mężnie stawiali czoło niebezpieczeństwom. Bohatersko bronili ojczyzny, wykazy...

Język polski

Uzasadnij, że bohaterowie „Kamieni na szaniec” „umieli pięknie umierać i pięknie żyć”.

Bohaterami ?Kamieni na szaniec? byli Alek, Zośka i Rudy, nie są to ich prawdziwe imiona tylko pseudonimu konspiracyjne. Tak naprawdę Alek to Aleksy Dawidowski, Zośka- Tadeusz Zawadzki, Rudy ? Jan Bytnar. Chłopcy mieli osiemnaście lat jak zacz...

Język polski

"Kamienie na szaniec" to opowieść o ludziach, którzy "potrafili pięknie żyć i pięknie umierać" – rozprawka

Postawiono przede mną trudne zadanie : udowodnienia, że temat mojej pracy jest prawdą. Nie mam jednak wątpliwości, że bohaterowie „Kamieni na szaniec” są wyjątkowymi ludźmi.
Pierwszym argumentem, którym potwierdzę moją opinię ...

Język polski

Alek, Rudy i Zośka – ludzie, którzy potrafią pięknie żyć i pięknie umierać. "Kamienie na szaniec".

Czas II wojny światowej był czasem szczególnie ciężkim dla Polski. Śmierć pochłaniała miliony ofiar, żyjących pozostawiając zranionymi psychicznie i duchowo. Nas, Polaków, każdego dnia wojenne życie stawiało przed wyborem: żyć, byl...