Co to epitet?

EPITET - określenie poetyckie, podkreślające cechę podmiotu wnoszące zabarwienie uczuciowe.

EPITET - określa rzeczownik. Jest nim na ogół przymiotnik (np. uliczki, dziwne), rzadziej rzeczownik (np. skrawek słońca). Niektóre epitety w wierszach mogą mieć charakter przenośni (np. jesienny gość).

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Co to Epitet?!? Nie wiem co to epitet? pomożecie to dam komuś najlepsze kto napisze najlepsze!!!

Co to Epitet?!? Nie wiem co to epitet? pomożecie to dam komuś najlepsze kto napisze najlepsze!!!...

Język polski

We fragmencie: "Naraz w Sali rozlega się dziwny terkot" występują A. epitet i porównanie B. porównanie i wyraz dźwiękonaśladowczy C. porównanie i ożywienie D. epitet i wyraz dźwiękonaśladowczy

We fragmencie: "Naraz w Sali rozlega się dziwny terkot" występują A. epitet i porównanie B. porównanie i wyraz dźwiękonaśladowczy C. porównanie i ożywienie D. epitet i wyraz dźwiękonaśladowczy...

Język polski

Epitet, porównanie, kontrast itp.

1. Epitet- określenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmiotu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów). Np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania.

2. Onomatopeja - wyraz naśladujący dźwi...

Język polski

Nazwij podane środki poetyckie: Przykład : mała myszka- epitet 1)Jacek odważny jak lew-........ 2)jesienny spacer-........ 3)burza rąk-......... 4)morze ryczy-........ 5)lód kruchy niczym filiżanka 6)śmiechy ,chiny-........ 7)kielich goryczy-.....

Nazwij podane środki poetyckie: Przykład : mała myszka- epitet 1)Jacek odważny jak lew-........ 2)jesienny spacer-........ 3)burza rąk-......... 4)morze ryczy-........ 5)lód kruchy niczym filiżanka 6)śmiechy ,chiny-........ 7)kielich...

Język polski

Pojęcia: epitet, onomatopeja, przenośnia, apostrofa, porównanie.

1. Epitet - okreslenie poetyckie wskazujące na właściwość danego przedmoitu bądź osoby (najczęściej jest to przymiotnik, rzeczownik, imiesłów). np.: wysokie żądze, kroplą obłąkania.

2. Onomatopeja - wyraz naśladujący dźwi...