Znaczenie bakterii

Pozytywne znaczenie bakterii:


- Dzięki bakteriom przyroda nieożywiona może funkcjonować
- Bakterie wspomagają wiele roślin uprawnych (np. łubin, soja, fasola) pozwalając im rosnąć na mało żyznych glebach
- Wychwytują one gazowy azot z powietrza, wypełniając przestrzeń między grudkami ziemi i przekształcają go w formę dostępną dla roślin
- Bakterie żyjące w układzie pokarmowym ułatwiają rozkład celulozy
- Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie strawione cząsteczki pokarmu, dostarczają też witaminy
- Do wytwarzania kefirów, jogurtów oraz innych produktów mlecznych i kiszonych potrzebne są bakterie
- Bakterie rozkładają zanieczyszczenia w biologicznych oczyszczalniach ścieków

Negatywne znaczenie bakterii:


- Bakterie wywołują wiele chorób, niektóre z nich mogą być zagrożeniem dla życia człowieka (np. gruźlica, zapalenia płuc, czerwonka bakteryjna, wywołują również zatrucia pokarmowe)
- Przyczyniają się do psucia (gnicia) żywności
- Niszczą wiele materiałów przemysłowych
- Uwalniają azot od atmosfery

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Budowa i funkcjonowanie komórki bakteryjnej oraz znaczenie bakterii w przyrodzie i w życiu człowieka.

Wszystkie organizmy żywe możemy podzielić na dwie grupy: organizmy, które nie mają wykształconego jądra komórkowego (Prokariota) oraz organizmy mające wykształcone jądro komórkowe (Eukariota). Bakterie są jednokomórkowymi organizmami p...

Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Wiemy już, że ogromna większość bakterii należy do organizmów cudzożywnych, czyli odżywiających się pokarmem, który zawiera gotowe związki organiczne. Podczas pobierania pokarmu rozkładają one za pomocą enzymów złożone substancje ...

Biologia

znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce czlowieka

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bakterie występują wszędzie. Spotykamy je bowiem w całej biosferze. To niezwykle szerokie rozprzestrzenianie się bakterii możliwe jest dzięki bardzo drobnym wymiarom tych organizmów, ich ogromnej...

Biologia

Budowa i znaczenie bakterii

Bakterie są wszechobecne. Zasiedlają środowiska najrozmaitszych typów od najwyższych szczytów górskich po oceaniczne głębiny. Oczywiście każde środowisko jest zasiedlone przez jemu właściwe formy bakterii. Liczne bakterie przystosowane...

Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bakterie występują wszędzie. Spotykamy je bowiem w całej biosferze. To niezwykle szerokie rozprzestrzenianie się bakterii możliwe jest dzięki bardzo drobnym wymiarom tych organizmów, ich ogromnej...

Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

1. Czym są bakterie?

Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej.

Ze względów historycznych pojęcie ...