Porównanie baroku i renesansu

Renesans to epoka. ktora glownie skupila sie na czlowieku. Wyodrebnila wyzszosc czlowieka nad siwtem. Narodzily sie prady takiue jak humanizm , antropocentryzm i refirmacja.Glosily one dokonania czlowieka jak i mowily o istocie ludzkiej jakos osobia,ktora byla madra. Renesans przedstawil wzor czlowieka renesansu; byla to osoba , ktora wierzyla, ze potrafi odkryc tajemnice swiata, byla wolna, kompletna , opanowala wiele dziedzin . Takim czlowiekiem byl Leonardo da Vinci . Na poczatek tej eopki mialy duzy wplyw wydarzenia , odgrywajace wazna role do dzis m.in. wynalezienie druku przez Guttenberga .Sztuka w odrodzeniu głownie nawiazywala do wzorcow w starozytnosci . Obowiązywały wzorce klasyczne, sztuke cechowala harmonia , spokój i statycznośc.
Barok to eopoka, ktora miala dominujacy styl w architekturze , literaturze i sztuce. Za najwazniejszy czynnik ksztltujacy rozwoj baroku uwaza sie kontreformacje. Obrazy i rzezby tworzono na uzytek dworski lub koscileny. Tworczosc literacka byla zwiazana ze srodowiskiem dworskim i jego kultura .Nawiazywala do watkow mitologicznych i antycznych . Kultura baroku w znacznej czesci kontynuowala nurt przemian zapoczatkowanych przez humanizm i renesans .Językiem baroku uwaza sie jezyk francuski . Okres baroku uwaza sie za czas upadku szkolcnictwa oraz uniwersytetow.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Porównanie baroku i renesansu

PORÓWNAJ BAROK I RENESANS

1. Sytuacja polityczna
Renesans - „złoty wiek”
- długotrwała koniunktura ekonomiczna stwarzała trwałe podstawy dobrobytu i stabilizacji
- zapewnienie bogatej szlachcie nie tylko rosnących doc...

Język polski

Porównanie światopoglądu człowieka baroku i renesansu

Człowiek renesansu to optymista, jego optymizm ma kilka źródeł:

Poczucie bezpieczeństwa jakie daje wiara w hymnie „Czego chcesz od nas Panie” Kochanowski z podziwem patrzy na Boga, widzi w nim Boga artystę; dziękuje Bogu za harmo...

Język polski

„Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku

Wizja świata i człowieka zmieniała się przez epoki. Można nawet powiedzieć że są jednym z wyznaczników jej cech.
Człowiek w renesansie jest istotą żyjącą w harmonii ze światem. Wierzący czy nie – zawsze jest ufny w sens swego ...

Język polski

Porównanie światopoglądu czterech epok: Średniowiecza, Renesansu, Baroku i Oświecenia.

Renesans i Oświecenie są bliskimi sobie epokami w historii literatury. Są jednak zupełnie różne od Średniowiecza i Baroku, które z kolei są podobne do siebie. Podobieństwa i różnice w światopoglądzie poszczególnych epok są wynikiem w...

Język polski

Kiedy żyli ludzie pełniejsi (dla nas dzisiaj) i ciekawsi - w epoce renesansu czy baroku?

„ Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje;
Raczyż błogosławieństwo...”

Słyszę ciche, nieporadnie wymawiane przez moją siostrę słowa Kochanowskiego, w tle szemrze muzyka – toccata Bacha. Tak, barok i renesans, w XXI wieku ...