11 Listopada

Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości.

Tło historyczne
W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.

Święto Niepodległości i obchody
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Materiały historyczne
Poniżej prezentujemy dwa dekrety opublikowane w "Dzienniku Praw Państwa Polskiego" nr 17 z 1918 roku pod pozycjami 38 i 39


1918 listopad 11, Warszawa - Dekret Rady Regencyjnej do narodu polskiego o przekazaniu władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu

Wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, Brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swymi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, Brygadier Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy.

Dan w Warszawie, dnia 11 listopada 1918 roku.
Aleksander Kakowski

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

11 listopada - narodowe święto niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto pańs...

Matematyka

Spadały liście z drzew. 1 listopada spadł 1 liść 2 listopada spadły 2 liście 3 listopada spadły 4 liście 4 listopada spadły 8 liści. 30 listopada spadły wszystkie liście. Kiedy spadła połowa liści z drzew ?

Spadały liście z drzew. 1 listopada spadł 1 liść 2 listopada spadły 2 liście 3 listopada spadły 4 liście 4 listopada spadły 8 liści. 30 listopada spadły wszystkie liście. Kiedy spadła połowa liści z drzew ?...

Matematyka

Tabela przedstawia notowania akcji dwóch firm w dniach 15 i 25 listopada. O ile procent w ciągu tych 10 dni zmieniła się cena akcji firmy Kret, a o ile firmy Sowa Kret SA 15 listopada 10 zł a 25 listopada 12,50 zł Sowa SA 15 listopada 15 zł a 25 listop

Tabela przedstawia notowania akcji dwóch firm w dniach 15 i 25 listopada. O ile procent w ciągu tych 10 dni zmieniła się cena akcji firmy Kret, a o ile firmy Sowa Kret SA 15 listopada 10 zł a 25 listopada 12,50 zł Sowa SA 15 listopada 15 z�...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza "Ogród w Milanówku, Koniec listopada".

I.Wiersz:

Jarosław Marek Rymkiewicz
Ogród w Milanówku, koniec listopada
(z tomiku Zachód słońca w Milanówku)

Śnieg już pada – przez ogród idzie zima sroga
Kosmos jest jak Vivaldi i nie ma tam Boga

Z...

Język polski

Dlaczego 11 listopada to dla Polaków Święto Narodowe? (załącznik jest czytelniejszy)

Dlaczego 11 listopada to dla Polaków Święto Narodowe?

11 listopada 1918r. to dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę i dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ...

Religia

1. Czy 1 listopada wymagane jest pójście do Kościoła i na cmentarz? 2. Czy osoby niewierzące również powinny uczcić 1 listopada? 3. Czy różni się 1 listopada od 2 listopada? 4. W jaki sposób powinniśmy przygotować się do tego święta?

1. Czy 1 listopada wymagane jest pójście do Kościoła i na cmentarz? 2. Czy osoby niewierzące również powinny uczcić 1 listopada? 3. Czy różni się 1 listopada od 2 listopada? 4. W jaki sposób powinniśmy przygotować się do tego święta...