Cechy dramatu Szekspira

Cechy dramatu Szekspira.

Cechy dramatu Szekspira :
- zerwanie z zas. 3 jedności
- wprowadzenie scen zbiorowych
- podział na akty i sceny
- bohater dynamiczny, zmieniający się , ukazanie jego przeżyć wewnętrznych, wprowadzenie el. fantast i epizodów, rola przyrody, brak punktu kulminacyjnego,
"Odprawa posłów greckich:
- podział na epizody i komentarze chóru
- zasada 3 jedności, decorum

Przyczyny rozwoju renesansu : odkrycie Ameryki 1492, wynalezienie druku, mecenat, odkrycie "ducha "antyku, reformacja, kształtowanie się silnych państw.

Stoicyzm : nurt filozof pocz Zanan z Kition, mówił, że człowiek jest wyniosły i osiąga pełnię szczęścia jeśli nawet dla przeciwności losu pozostaje spokojny.Mecenat opieka nad wybitnymi twórcami (Mecenas I w p.n.e. Przez materialną pomoc wielu zdobyło wykształcenie i warunki do pracy. W zamian artyści demonstrowali wielkość czasów i zapewniali im pamięć potomnych.

Luteranizm propagował teorię ufnej wiary w wybaczającą łaskę bożą, jedyną szansę pozyskania nieba przez człowieka Kalwinizm obarczał jednostkę poczuciem niepewności i zagrożenia ( perdestynacja ) Bóg z góry przeznacza człowieka do zbawienia lub potępienia, niezależnie od starań. Arianie: potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę wyrzeczenia się majątków.

Z antyku pochodzą: treny, pieśni, sielanki, dialog, tragedia,

Gat ze średn. sonet, kronika, misterium, kazanie.

Wzorzec osobowy ziemianin, dworzanin, patriota, Poeta doctus.

Rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich w końcu XV w.; trwało we Włoszech do początku XVI w., a na północy Europy do końca tego wieku (po lata trzydzieste XVII w.). odkrycie antyku polegało na wspomnianym już wskrzeszaniu jego duszy, czyli na próbie zrozumienia i pojęcia starożytności jako sensownej całości.

Język polski

Cechy dramatu Szekspira.

Cechy dramatu Szekspira:

1. Szekspir zrezygnował z klasycznej zasady 3 jedności. Utwory Szekspira rozgrywaj się w kilku przestrzeniach np.Makbet akcja rozgrywa się w Anglii, Szkocji, na wrzosowiskach, w pałacu. Akcja trwa kilkanaście ...

Język polski

Wymowa ideowa "Makbeta". Cechy dramatu Szekspira.

1. "Makbet" jako studium ludzkiego charakteru.

a) Człowiek ma zarówno dobre jak i złe cechy, od niego przede wszystkim zależy, które z nich będą dominować.

b) Człowiek podlega wpływowi otoczenia. Jedną z cech natury lu...

Język polski

Cechy dramatu Szekspira ( Odprawa posłów greckich ), przyczyny rozwoju renesansu, stoicyzm, Luteranizm, wzorce osobowe.

Cechy dramatu Szekspira :
- zerwanie z zas. 3 jedności
- wprowadzenie scen zbiorowych
- podział na akty i sceny
- bohater dynamiczny, zmieniający się , ukazanie jego przeżyć wewnętrznych, wprowadzenie el. fantast i epi...

Język polski

"Makbet" Szekspira

1. Informacja o autorze.
W. Szekspir urodził się w 1564 r. w Startfordzie. Naukę zakończył na szkole średniej. W Londynie założył teatr "The Globe" (1586). Badając twórczość pisarza z punktu widzenia rozwoju artystycznego, mo...

Język polski

Omów cechy dramatu Szekspirowskiego wykazując różnice w stosunku do dramatu antycznego.

Początki dramatu antycznego sięgają VI wieku p.n.e. Wówczas to w Grecji uroczyście oddawano cześć bogowi Dionizosowi - opiekunowi urodzaju, odradzającej się przyrody i wina. Ku czci tego boga śpiewano pieśni i bawiono się. Wierzono, że ...