Harmonia i niepokój doświadczeniem człowieka renesansu. Rozwiń temat analizując podane fragmenty

Harmonia i niepokój są to dwa przeciwieństwa i już od początków świata towarzyszą człowiekowi. Pierwsze kojarzy nam się z błogim spokojem, szczęściem, natomiast drugie budzi w nas jedynie negatywne odczucia: niepewność, brak bezpieczeństwa, lęk. Jan Kochanowski, człowiek renesansu w swoich dziełach przedstawia nam swoją wizję tych dwóch stanów.
Pierwszym utworem, który pragnę omówic jest "Pieśń świętojańska o sobótce". Podmiot w pieśni zachwyca się spokojnym, wiejskim życiem. Pracę rolnika uznaje za najgodniejsze zajęcie: uczciwe, zapewniające dostatnie życie. Mamy tutaj wyraźne przeciwstawienie życia wiejskiego miejskiemu, to pierwsze jest dobre, drugie natomiast złe, pełne zakłamania i rozmaitych niebezpieczeństw czyhających na człowieka. Na prowincji szczęście daje ludziom nie bogactwo lecz harmonia, życie zgodne z prawami boskimi oraz cnota. Wieś jest miejscem, gdzie młodzi uczą się poszanowania dla osób starszych, a przyroda szczodrze obdarza rolnika swoimi darami: rybami, owocami, zwierzyną. Po pracy natomiast zawsze znajdzie się czas na odpoczynek. Poeta przedstawia nam wyidealizowany obraz wsi, gdzie panuje harmonia i spokój, jakiego pragnąłby każdy człowiek.
W Trenie XVII został nam ukazany zupełnie inny obraz życia niż w poprzednim dziele. Widzimy tutaj niepokój rzadzący ojcem, który jest pogrążony w żalu i smutku po stracie ukochanego dziecka. Nie może sobie poradzić ze świadomością utraty sensu swojego życia i stwierdza iż na zawsze pozostanie w nim ból po śmierci córki. Podmiot utożsamiany z samym Janem Kochanowskim ma świadomość, że utrata Urszulki była wolą Pana i zwraca się do Boga z pytaniem cóż takiego uczynił, że został tak okrutnie przez Niego ukarany. Tłumaczy także iż wiódł skromne życie, nie wywyższając się ponad innych. Liryczne ja zdaje sobie sprawę, że to jedynie u Stwórcy można szukać pocieszenia i tylko On potrafii złagodzić cierpienie. W utworze został nam przedstawiony człowiek, którym kieruje niepokój związany z rozpaczą i zachwianiem w pewność wyznawanych filozofii.
Na podstawie dwóch dzieł najwybitniejszego poety renesansu mogę stwierdzić iż harmonia i niepokój nieodłączie towarzyszyły człowiekowi w epoce odrodzenia. Doświadczenia te, a także emocje, będące częścią ich były inspiracją dla wielkich poetów do stworzenia utworów, które aktualne są do dnia dzisiejszego.