Na podstawie bajki "Lwica i niedźwiedzica", II części "Dziadów" uzasadnij, słuszność słów S. Żeromskiego "Człowiek- jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno"

Kim jest człowiek? Z biologicznego punktu widzenia jest to żywa istota przynależna genetycznie do gatunku homo sapiens. Istota ludzka kształtowała się przez miliony lat. A kim jest człowiek z punktu widzenia drugiego człowieka? Do końca nie uda się jednoznacznie zdefiniować tego pojęcia- jest to ktoś cechujący się jednością istnienia, będacy podmiotem wiedzy metafizycznej. Jest to osoba posiadająca pewien materialny status i będąca podmiotem prawa. Jest to istota mająca poczucie siebie., pojęcie o przyszłości, może dokonywać wyborów, posiada pewne wartosci. Najkrócej mówiąc- człowiek to podmiot zdolny do życia społecznego. Z kolei dla chrześcijan człowiek jest istotą ludzką pochodzącą od samego Boga, stworzona na jego obraz i podobieństwo. Jak widać każda z dziedzin życia posiada własna, rozumianą na swój sposób definicję człowieczeństwa.
Człowiek należy do gromady zwierząt, ale wyróżnia go to, że jest istotą rozumną. Na przestrzeni lat ukształtowało się pojęcie godności człowieka. Wielu z nas zapomina , co to jest, warto więc przypomnieć: godność człowieka wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku społeczności z uwagi na swoje walory moralne, duchowe, czy też zasługi społeczne. Godność należy się każdemu z nas, już z samego faktu bycia człowiekiem (prawa człowieka) oraz z racji podjętego trudu- tego, co zdołaliśmy dokonać. Godność to źródło wolności i praw człowieka i żaden z bliźnich nie powinien jej naruszać- krzywdzić. Krzywdzić można na rózne sposoby- psychicznie (wyśmiewając, poniżając, ośmieszając) lub fizycznie (znęcać się, bić)- zakazuje tego sam Bóg (jak wiadomo, jest to grzech). Często nie zauważamy, gdy kogoś skrzywdzimy- choćby obojętnością na potrzeby innych, pragnienia, uczucia. Pragnę tu przywołać postaci z "Dziadów", które są świetnymi przykładami na to, ze czeka nas kara za grzechy. W powieści pojawia się postać Złego Pana- mężczyzny, który odmówił pomocy wdowie z dzieckiem (nie chciał ich przygarnąć w mroźną noc, na skutek czego zamarzła na drodze wraz z dzieckiem). Widmo błąka się po ziemi i cierpi męki wiecznego głodu i pragnienia, ale nie dostanie jedzenia przez ptaki, które symbolizują pokrzywdzonych przez Złego Pana. Kolejną postacią jest Zosia- gardziła wszystkimi zalotnikami. Teraz Zosia cierpi na nudę i samotność. Wniosek jest taki, abyśmy nie zbywali ludzi i nie narzekali na ich towarzystwo, bo kiedyś może nam ich zabraknąć i zostaniemy samotni.
Kolejnym przykładem jest wiersz "Lwica i niedźwiedzica", w którym tytułowa lwica była nieczuła na krzywdy niedźwiedzicy; okazała się egoistką i snobką- myślała jedynie o swoim cierpieniu po stracie syna, nie obchodziły ją uczucia niedźwiedzicy, nie okazywała empatii ani współczucia niedźwiedzicy, która podobnie, jak lwica, straciła syna. Morał z tej bajki jest taki, że powinniśmy być bardziej wrażliwi na to, co nas otacza- wiersz idealnie odwzorowuje dzisiejszych ludzi - zabieganych, skupiających się na samych sobie i nie zważających na troski innych.
Uważam, że nikt nie powinien krzywdzić człowieka, ale najczęściej dochodzi do sytuacji, gdzie to drugi człowiek krzywdzi innego. Nastały czasy przypominające wyścig szczurów- dążymy do celu za wszelką cenę, nie zważając na innych, bo obchodzi nas tylko własne "ja", lecz przy tym nie pamiętamy o konsekwencjach naszego postępowania. Wielu bohaterów literackich bardzo odczuwało kary za wyrządzone krzywdy. Nam, żyjącym w świecie nowych technologii i uczuć zastępowanych przez roboty, wydaje się to bardzo nierealistyczne, lecz czasami sami padamy ofiarą, gdy wcześniej sami zadawaliśmy ból. Wyciągając wnioski z takich sytuacji możemy sami sobie pomóc.


Korzystano w portalu wikipedia.org