Czy idea Igancego Krasickiego - "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło" powinni podjąć ludzie żyjący współcześnie?

W mojej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie i uzasadnić. Czy idea Ignacego Krasickiego - "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło" powinni podjąć ludzie żyjący współcześnie? Na to pytanie odpowiadam twierdząco. Te słowa mają taką samą wartość teraz, jak w czasach ,w których zostały wypowiedziane przez Ignacego Krasickiego. Myślę ,że każdy z nas powinien próbować poprawiać świat bez względu na wyniki tej pracy. Tego rzemiosła szczególnie powinni podjąć się ludzie wysoko postawieni, rządzący danym kraje, ich decyzje wpływają na losy każdego z nas. Mimo to ,każdy powinien zmieniać świat na lepsze chociażby swoim stosunkiem do drugiego człowieka.

Ignacy Krasicki często stosuje alegorię w swojej twórczości nawiązuje do sytuacji Rzecz Pospolitej wytyka wady ludzi rządzącym i wysoko postawionych w kraju. Pokazuje jak Polska szlachta i arystokracja ,zatraca swoją tradycję i cnoty ,które niegdyś ceniła nad życie. Na przykład weźmy satyrę "Żona modna". Utwór wyśmiewa i ukazuję jak polska szlachta chętnie odrzucała własne obyczaje, kulturę ,a nawet język ze względu na panującą wówczas modę na francuszczyznę. Ignacy Krasicki w ten sposób - ukazywania wad polskiej arystokracji i tworzenia wzorców godnych naśladowania, przyczyniał się do poprawiania świata. Jego twórczość była ponadczasowa, jego utwory są uniwersalne mają zastosowanie do toku życia ludzi współcześnie żyjących.

Poprzez czytanie utworów Ignacego Krasickiego kształtujemy w sobie miłość do ojczyzny, dobrym przykładem takiego utworu jest "Hymn do miłości ojczyzny" Ignacy Krasicki pokazuje jak ważna jest miłość do ojczyzny i uszanowanie wolności, daje wzór patrioty. Ten utwór wywołuje w nas pewne emocje i odczucia dzięki, którym lepiej możemy zrozumieć przesłanie Ignacego Krasickiego. Taka literatura nakazuje nam pamiętać o ważnych wydarzenia dla nas, Polaków. Dzięki temu ,możemy uczyć się na błędach i nie popełniać ich w czasach obecnych ,ale również być dumnym ze swojego kraju, narodowości, języka dbając o swoją polskość i nie ulegając naleciałościom językowym czy też obyczajowym napływających z innych krajów. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do obecnych czasów, kiedy nasz kraj egzystuje w Unii Europejskiej.


Dobrym przykładem poprawiania świata w życiu społeczno-kulturalnym jest działalność organizacji charytatywnych. Ludzie należący do takich organizacji nie tylko pomagają potrzebującym ,ale tworzą pewne morale. Do rozwoju takich organizacji może się przyczynić każdy z nas, dzięki temu nie tylko pomagamy drugiemu człowiekowi ,ale kształtujemy w sobie pewne cechy i cnoty. Stajemy się wzorem do naśladowania dla innych. Świat możemy poprawiać codziennie chociażby segregowaniem śmieci oraz przyczynianiem się do ochrony środowiska. Nie tylko dbamy o otaczającą nas przyrodę ,ale uczymy się dbać o nasze wspólne dobro, szanować siebie nawzajem i to co nas otacza. Takie postępowanie tępi w społeczeństwie takie wady jak egoizm i bezmyślność.

Na zakończenie wrócę jeszcze raz do tezy - Czy ludzie żyjący współcześnie powinni podjąć się idei "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło". Otóż przytoczone przeze mnie przykłady powinny utwierdzać nas w przekonaniu iż ta idea Ignacego Krasickiego ma zastosowanie w czasach dzisiejszych. Jest po prostu nieśmiertelna. Mimo ,że walka o naprawę świata jest trudna i nie ma pewności powodzenia, nie należy z niej rezygnować.