Charakterystyka Jana Bytnara Rudego "Kamienie na szaniec"

Jan Bytnar, zwany Rudym urodził się 6 maja 1921 roku, zmarł 30 marca 1943r. na skutek obrażeń po katowaniu przez gestapo. Wychował się w domu pełnym miłości i rodzinnej atmosfery. Oboje rodzice byli ludźmi wykształconymi i pracowali jako nauczyciele. Ojciec zginął w Oświęcimiu. Janek miał siostrę, Danusię, która była równie serdeczna jak matka. Chłopak wyniósł z domu miłość do ojczyzny. Bardzo cenił sobie także przyjaźń. Jego najlepszymi przyjaciółmi byli Alek i Zośka, z którymi spędzał dużo czasu. Rudy był prymusem, zdał maturę w roku, w którym wybuchła wojna.

Chłopak miał piegowatą twarz i rudawe włosy. Jego oczy i czoło odzwierciedlały wybitną inteligencję. Był drobny i szczupły, w czasie wojny zmężniał. Stał się sprężysty i silny.

Był inteligentny, zdał liceum z wyróżnieniem. Lojalny i odważny, widać to w sytuacji gdy jest katowany przez gestapo i nikogo nie wydaje. Ambitny, mówił „Moją osobistą ambicją jest nie tylko bicie rekordów w Małym Sabotażu, chcę kiedyś bić rekordy jako technik i człowiek.” Pragnął się kształcić i rozwijać, żył w świecie myśli ludzkiej. Poszukiwał odpowiedzi na nurtujące go pytania społeczne i filozoficzne w książkach. Prowadził z przyjaciółmi inteligentne dyskusje, na przykład o celu życia. Był opanowany i konsekwentny, jak postanowił sobie, że namaluje kotwice na pomniku lotnika, to namalował pomimo zapalonych lamp.

Cechowała go niezwykła pomysłowość. To on sporządził własnoręcznie dla Małego Sabotażu dziesięć dużych pieczęci z kotwicą, a także wieczne pióro, którym można było pisać bez ciągłego zamaczania w farbie.

Rudy należał do harcerskiej grupy „Buki”. Brał czynny udział w wojnie, pomimo swojego młodego wieku. Był dowódcą plutonu Grup Szturmowych, a także podporucznikiem Armii Krajowej. Działał w podziemnej organizacji „Wawer”. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Interesowały go problemy religijne, moralne, filozoficzne, kulturalne, a także społeczne. Świetnie gotował, dobrze rysował. Ukazuje to akcja z wypisywaniem na murach hasła „Tylko świnie siedzą w kinie”, gdy chłopak udoskonalił swój napis rysunkiem świń na krzesłach.

Sądzę, iż jest on niezwykłym bohaterem. Zwykły chłopak, który musiał się przystosować do wojennego życia. Pomimo przeciwności losu, kształcił się i doskonalił. Jego odwaga, konsekwencja w dążeniu do celu, a także niezwykła postawa są godne podziwu. Myślę, że jest on doskonałym wzorem do naśladowania.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

charakterystyka Rudego ( Jana Bytnara) z ,,Kamienie na szaniec' - fragmenty charakterystyki z książki . tylko nie bierzcie z internetu !!! . z góry dzięki ;]]

charakterystyka Rudego ( Jana Bytnara) z ,,Kamienie na szaniec' - fragmenty charakterystyki z książki . tylko nie bierzcie z internetu !!! . z góry dzięki ;]]...

Język polski

Charakterystyka Jana Bytnara - Rudego z powieści "Kamienie na szaniec".

Jan Bytnar to jeden z bohaterów powieści Andrzeja Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Jego pseudonim to Rudy, ze względu na kolor włosów. Był harcmistrzem, członkiem organizacji „Wawer”, podporucznikiem AK. Został odznaczony Krzyżem...

Język polski

Charakterystyka Jana Bytnara (Rudego)

Jedną z głównych postaci powieści A. Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec" jest młody chłopak o pseudonimie Rudy. Jego prawdziwe nazwisko to Jan Bytnar. Urodził się on 6.05.1921r. Pochodził z Warszawy, gdzie uczęszczał do gimna...

Język polski

Charakterystyka Jana Bytnara - Rudego.

Jan Bytnar, zwany "rudym", jest jedynm z głownych bohaterów powieści Aleksandra Kamińskiego pt."Kamienie na szaniec".

Urodził się 6 maja 1921r. w Warszawie. Pochodził z zamożniej inteligenckiej rodziny. Ojciec c...

Język polski

Charakterystyka Jana Bytnara - Rudego.

Jan Bytnar "Rudy" ukonczył nauke w Warszawskim liceum im. Stefana Batorego w 1939. Był synem dwóch nauczycieli, Zdzisławy oraz Stanisława Bytnar.

Rudy był to chłopak drobnej postury, o piegowatej cerze oraz często rozczoc...