Jak napisać ładne opowiadanie?

Pewnie wielu z was męczy sprawa opowiadań. Niby taki prosty temat. Co zrobić, aby opowiadanie wciągało, było interesujące, ciekawe? Oto kilka ważnych rzeczy, które warto zastosować w opowiadaniu:

1. Pamiętaj, że przymiotniki i przysłówki to podstawa. Jeśli w twoim opowiadaniu ich nie będzie, to nauczyciel lub inna osoba, która wyraża na ten temat swoje zdanie powie, że twoje „wypociny” nie są ciekawe, dlatego w każdym zdaniu stosuj wyraz oceniający, czyli przymiotnik lub przysłówek.

2. Nie bój się wprowadzać takich rzeczy jak porównania czy pytania retoryczne. One także wzbogacają treść twojego zadania.

Spójrzcie, jaki to ma wpływ na zadanie:
Ania jest cała czerwona. Basia wyśmiała jej pomysł.
Ania jest czerwona jak burak. Dlaczego? Stało się tak, gdyż Basia wyśmiała jej pomysł.
                  (porównanie)          (pytanie retoryczne)

3. Cytaty lub złote myśli stawiane na samym początku opowiadania, które nawiązują do tematu także sprawiają, że opowiadanie jest ciekawe. Przykładowo:
Masz napisać opowiadanie na temat przyjaźni. Tu można zastosować taki cytat:
„Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdybyś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć.”

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak napisać ładne długie opowiadanie

Jak napisać ładne długie opowiadanie...

Język polski

Jak napisać opowiadanie?

OPOWIADANIE
Opowiadanie stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez uczniów form wypracowań. Dzieje się tak dlatego, że uważane jest za formę najłatwiejszą. Na ten pogląd ma wpływ luźna przeważnie struktura tej wypowiedzi...