Osiągnięcia Chińczyków

1. Mur Chiński.
2. W VIII w. opracowano technikę druku.
3. Stworzyli własne pismo obrazkowe.
4. Wynaleźli papier.
5. Wynaleźli proch strzelniczy i porcelanę, magnes, uprząż dla konia oraz metalowy pług.
6. Sztuki walki.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wymień osiągnięcia Chińczyków i uszereguj je według stopnia ważności, jaki im nadajesz. Uzasadnij swój wybór.  najlepiej żeby osiągnięcia były ze str.42-45 podręcznika ,,Śladami przeszłości 1 ' ale mogą być też inne źródła ;)

Wymień osiągnięcia Chińczyków i uszereguj je według stopnia ważności, jaki im nadajesz. Uzasadnij swój wybór.  najlepiej żeby osiągnięcia były ze str.42-45 podręcznika ,,Śladami przeszłości 1 ' ale mogą być też inne źródła ;...

Język angielski

osiągnięcia chińczyków  co wynaleźli Chińczycy??  Daje Naj ^^

osiągnięcia chińczyków  co wynaleźli Chińczycy??  Daje Naj ^^...

Język angielski

wymień osiągnięcia chińczyków i uszereguj je według stopnia ważności, jaki im nadajesz. uzasadnij swój wybur

wymień osiągnięcia chińczyków i uszereguj je według stopnia ważności, jaki im nadajesz. uzasadnij swój wybur...

Język angielski

Wybierz 5 osiągnięć które mają największy wpływ na życie ludzi i wypisz,opisz: 1.Osiągnięcia Sumerów 2.Osiągnięcia Babilończyków 3.Osiągnięcia Egipcjan 4.Osiągnięcia Asyryjczyków 5.Osiągnięcia Mezopotamii 6.Osiągnięcia Indian 7.Osiągnięcia Chińczy

Wybierz 5 osiągnięć które mają największy wpływ na życie ludzi i wypisz,opisz: 1.Osiągnięcia Sumerów 2.Osiągnięcia Babilończyków 3.Osiągnięcia Egipcjan 4.Osiągnięcia Asyryjczyków 5.Osiągnięcia Mezopotamii 6.Osiągnięcia...

Historia

Osiągnięcia starożytnych cywilizacji Wschodu

Początki dziejów ludzkości toną w mrokach przeszłości. Pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens sapiens, zdolni jak my do mówienia i myślenia, pojawił się dopiero przed stu tysiącami lat na terenie obecnej Afryki Wschodniej. Dopiero p...

Geografia

Znaczenie i wkład Chińczyków w rozwój cywilizacji światowej

Wstęp

Początki dziejów ludzkości toną w mrokach przeszłości. Pierwsi przedstawiciele gatunku Homo sapiens sapiens, zdolni jak my do mówienia i myślenia, pojawił się dopiero przed stu tysiącami lat na terenie obecnej Afryki Wscho...