Zastosowanie tlenu

Tlen - pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym. Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi - zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej.
Tlen jest niezbędnym pierwiastkiem w procesie oddychania ludzi zwierząt w procesie fotosyntezy tlen stosuje się w różnych zabiegach np. : w komorach hiperbarycznych do zabijania bakterii, w procesach spalania innych związków.
Tlen jest niezbędny w procesie oddychania, a także w większości procesów spalania prowadzących do wytworzenia energii. Oprócz tego stosuje się go w palnikach do cięcia i spawania metali, jest utleniaczem w wielu syntezach przemysłowych, stosuje się go do uszlachetnienia stali oraz jako utleniacz paliw rakietowych. Duże ilości tlenu zużywane są do wytwarzania wysokich temperatur w palnikach do spawania, cięcia i topienia trudno topliwych metali. W fazie ciekłej jest stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego.
Tlen to główny składnik mieszanek gazów zabieranych w butlach przez nurków penetrujących zbiorniki wodne, alpinistów czy kosmonautów. Jest podawany także chorym w celu ułatwienia oddychania. Dopuszczalna dla człowieka bezpieczna zawartość tlenu w powietrzu waha się między 16% a 50%.
Medycyna już od dawna, doceniając duże znaczenie tlenu, wykorzystuje go w leczeniu chorób oraz podczas operacji. Wciąż jednak tlen używany jest do leczenia skutków, a nie przyczyn chorób. Przy zaburzeniach wywoływanych niedoborem tlenu, lekarze przepisują leki, które dostosowują organizm do funkcjonowania w jego deficycie. W efekcie prowadzi to jednak do wyczerpania serca i innych organów. A przecież najprostszym i najlepszym sposobem postępowania w takich przypadkach jest dostarczanie organizmowi zwiększonej ilości tlenu.

Tlen jest wykorzystywany przez organizmy zwierzęce do utleniania glukozy zawartej w organizmie:

C6H12O6 6 O2 6 CO2 6 H2O energia

Ponadto, tlen jest niezbędny w procesach spalania, wietrzenia skał, rdzewienia metali i butwienia szczątków organizmów żywych. Wykorzystuje się go m.in. do produkcji kwasów i uzyskiwania wysokich temperatur w palnikach acetylenowo-tlenowych.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Ułóz notatkę: 1. Otrzymywanie tlenu. 2.własciwosci tlenu. 3.znaczenie i zastosowanie tlenu.   chodzi mi o to zeby wytłumaczyć.  ;)

Ułóz notatkę: 1. Otrzymywanie tlenu. 2.własciwosci tlenu. 3.znaczenie i zastosowanie tlenu.   chodzi mi o to zeby wytłumaczyć.  ;)...

Chemia

1-Opisz obiekt tlenu w przyrodzie? 2-Wymień zastosowanie tlenu?

1-Opisz obiekt tlenu w przyrodzie? 2-Wymień zastosowanie tlenu?...

Chemia

Opisz zastosowanie tlenu. Opisz obieg tlenu w przyrodzie.

Opisz zastosowanie tlenu. Opisz obieg tlenu w przyrodzie....

Chemia

Zastosowanie tlenu. Obieg tlenu w przyrodzie

Zastosowanie tlenu. Obieg tlenu w przyrodzie...

Chemia

zapoznaj sie z zastosowaniem tlenu oraz zastosowaniem tlenków opisz zastosowanie tlenu oraz 2 dowolne tlenk

zapoznaj sie z zastosowaniem tlenu oraz zastosowaniem tlenków opisz zastosowanie tlenu oraz 2 dowolne tlenk...

Chemia

Zastosowanie tlenu i obieg tlenu w przyrodzie ! PROSZĘ POMÓŻCIE !!!

Zastosowanie tlenu i obieg tlenu w przyrodzie ! PROSZĘ POMÓŻCIE !!!...